20.7.2023 10:11:46
Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

„Všetko nasvedčuje tomu, že budúci rok bude lepší...“


Vážení spolupracovníci,

Prihovára sa vám predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vladimír Sotáksú tu opäť Vianoce a prichádza čas koncoročného hodnotenia dosiahnutých výsledkov. V našej akciovej spoločnosti bude tento rok patriť na jednej strane medzi dobré roky tým, že sme si udržali zamestnanosť, dokázali robiť aspoň päť dní v týždni na tri zmeny a v niektorých prevádzkarňach aj počas sobôt. Na strane druhej, v porovnaní s uplynulými rokmi, rok 2016 bol obdobím, v ktorom sme zaznamenali historicky najnižšie ceny hutníckych výrobkov.

Čo to znamená v reálnom živote? Výsledok hospodárenia, ktorý dosiahneme v tomto roku bude síce veľmi dobrý, ale ovplyvnený predajom našich spoločností ŽĎAS a TS Plzeň v Čechách a ŽĎAS SGS GmbH v Nemecku. Prevádzkový výsledok hospodárenia bude v mínusových číslach. Za to však nenesie zodpovednosť vedenie spoločnosti, ani zamestnanci. Diktoval nám to trh.

Aj napriek týmto okolnostiam sme sa rozhodli našim zamestnancom vyplatiť štrnásty plat a v čase, keď tieto riadky čítate, už máte peniaze na účte.

Pozitívnou správou je aj nárast cien vstupných materiálov, ako sú oceľový šrot, feroprísady, železo a iné materiály. Pohyb začíname pociťovať aj na výstupe, a tak reálne môžeme v prvom kvartáli očakávať nárast cien našich výrobkov. To je pre nás veľmi dobrá správa. Dobrou správou je aj skutočnosť, že sa našim obchodníkom podarilo zabezpečiť dostatok zákaziek.

V týchto dňoch prebiehajú opravy, ktoré potrvajú do konca roka. Prosím všetkých, ktorí sa na nich podieľate, venujte úlohám s tým spojeným maximálnu pozornosť. Verím, že vďaka dobre odvedeným opravám budú naše technologické zariadenia pripravené na plnenie plánovaných úloh v budúcnosti. Všetko nasvedčuje, že budúci rok odštartujeme v lepších podmienkach.

Vážení spolupracovníci.

V mene Predstavenstva a Dozornej rady ŽP úprimne ďakujem za vašu lojalitu a dobre odvedenú prácu počas celého roka. Naša vďaka patrí aj vedeniu a zamestnancom všetkých dcérskych spoločností, všetkým našim obchodným partnerom a ostatným spolupracovníkom našej spoločnosti. Za úspechy dosiahnuté v uplynulom roku ďakujem aj pedagógom , žiakom našich súkromných škôl a ostatným zamestnancom, za vynikajúcu reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej spoločnosti ďakujem aj našim športovcom.

K vianočným sviatkom prajem hlavne veľa zdravia a šťastia vám i vašim rodinám. Prežite tieto sviatky v pohode a načerpajte nové sily do plnenia náročných úloh budúceho roka. Verím, že aj napriek tomu, že všade číhajú negatívne vplyvy, ktoré ovplyvňujú chod našej firmy, si Železiarne Podbrezová aj v budúcom roku obhája svoje postavenie medzi úspešnými európskymi výrobcami oceľových rúr.
Autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP a.s. a generálny riaditeľ