20.7.2023 10:11:46
Snaha sa cení, no hodnotia sa výsledky...

Súčasťou krajského kola XXXIII. ročníka súťaže Zenit v elektronike sa stali aj študenti Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP.

Už niekoľko ročníkov sa súťaží v dvoch kategóriách. Do kategórie A patria starší žiaci z 3. a 4. ročníkov, našu školu reprezentoval žiak Miroslav Antal, tretiak odboru mechanik mechatronik. Mladších žiakov 1. a 2. ročníka kategórie B, zastupoval druhák Dominik Géč rovnakého odboru. Súťaž sa konala na pôde SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici 1. decembra 2016.

Študenti sa riadili podľa organizačno-technických pokynov v zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 6/2013. Po úvodných slovách riaditeľa školy a organizačných pokynoch sa spoločne pustili do prvej teoretickej časti. Bola realizovaná testom s 30-timi otázkami z elektrotechiky a elektroniky, s jednoznačnou odpoveďou z výberu štyroch možností. Za každú správnu odpoveď si na svoje konto pripísali po jednom bode.

V druhej, praktickej časti si mohli maximálne pripočítať 90 bodov. Boli rozdelené nasledovne: za správny návrh plošného spoja 20 bodov, za kvalitu spájkovania 15 bodov, 5 bodov za čistotu prevedenia a posledných 50 bodov za funkčnosť celého výrobku. Úlohou bolo vytvorenie „Elektronického rozhodcu“, podľa predloženej schémy zapojenia. Je to zapojenie, ktoré pomáha pri ťažkých rozhodnutiach typu ÁNO alebo NIE. Po stlačení tlačidla začnú striedavo blikať červená a zelená LED, pričom rýchlosť blikania sa postupne spomaľuje, až nakoniec ostane svietiť len jedna odpoveď. Následne, po pár sekundách, zapojenie samo vypne. Návrh plošného spoja naši študenti realizovali pomocou programu EAGLE. Museli sa dosť potrápiť s knižnicami, ktoré slúžia na výber puzdier jednotlivých pasívnych a aktívnych súčiastok. Keďže máme len demo verzie, je potrebné pre budúcnosť tento stav zmeniť, ak chceme pokračovať v takomto type súťaží.

Našim žiakom sa nepodarilo dané zapojenie oživiť. Svoje chyby nedokázali v časovom limite odstrániť a tým sa neprebojovali na popredné miesta. I napriek tomu je to veľmi krásny výsledok, pretože bojovali so svojimi rovesníkmi z takých škôl, ako je SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici, SOŠ informačných technológii Banská Bystrica, SOŠ G. Viesta č. 6 Revúca, SOŠ technická Lučenec, SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota, SOŠ technická v Žiari nad Hronom.

Podarilo sa nám so cťou reprezentovať školu a na budúci rok sa pokúsime obsadiť popredné miesta. Miroslav Antal po súťaži konštatoval: „Je to pre mňa nová skúsenosť a samozrejme je to iné, ako súťažiť na pôde školy. Budem venovať väčšiu pozornosť práci s EAGLE, aby som neostal zaskočený, ako sa to stalo na tohoročnom krajskom kole súťaže.“ Dominik Géč to zhodnotil slovami: „Mrzí ma, že výrobok nebol funkčný. Moja snaha na nájdenie chyby bola veľká, no nepodarilo sa mi to v časovom limite. Budúci rok, ak sa mi podarí dostať sa na krajské kolo, rád by som sa umiestnil na popredných miestach. Už teraz viem, ktoré medzery musím doplniť.“

Som veľmi rada, že máme takých šikovných študentov a ďakujem im za reprezentáciu školy na takejto, môjmu srdcu blízkej, súťaži. Je naozaj veľmi príjemný pocit, keď naše úsilie dokážu naši študenti takto zúročiť.


Autor (zdroj): Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov