20.7.2023 10:11:46
„Zručný mladý Horehronec“

Súťaž žiakov základných škôlSAAIC Národna Agentura - Logo
Objav svoj talent - Logo
Erasmus+ - Logo
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová a Železiarne Podbrezová a.s. usporiadali 9. decembra 2016 súťaž technických zručností žiakov základných škôl druhého stupňa pod názvom ,,Zručný mladý Horehronec“. Zorganizovaním tejto súťaže sme sa zapojili do aktivít v rámci Európskeho týždňa odborných zručností, na základe iniciatívy Európskej komisie, ktorej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na zabezpečenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to prostredníctvom podujatí organizovaných v celej Európe. Umožnilo nám to:

● využiť spoločnú značku v podobe vizuálnej identity a sloganu Európsky týždeň odborných zručností – Objav svoj talent;
● byť súčasťou širšej siete jednotlivcov a organizácií presadzu­júcich odborné vzdelávanie a prípravu;
● získať väčšiu publicitu a záujem o činnosť, ktorú vykonávame v oblasti odborného vzdelávania a prípravy;
● zabezpečiť širšiu viditeľnosť našej činnosti, lebo naše poduja­tie je propagované na webovej mape, ktorú zve­rejňuje Európska komisia;
● usmerniť pozornosť žiakov základných škôl na štúdium v našej škole.

Do nultého ročníka sa prihlásilo jedenásť škôl, desať z okresu Brezno a prišli súťažiaci aj zo ZŠ v Ľubietovej. Z každej školy súťažili dvaja žiaci. Súťaž pozostávala z dvoch častí, praktickej a teoretickej. V praktickej časti mali súťažiaci predviesť svoje schopnosti merania, rezania podľa výkresovej dokumentácie za stanovený čas, v súťaži družstiev bola montáž stavebnice Merkúr na čas. V teoretickej časti vypracovali a vyriešili testové otázky z matematiky a fyziky na počítači. Súťažilo sa o zaujímavé vecné ceny pre jednotlivcov aj pre víťazné družstvá, ktoré získali pre svoju školu sadu náradia. Všetci žiaci dostali tričká, v ktorých súťažili a diplomy za aktívnu účasť.

Titul „Zručný mladý Horehronec získal Milan Majer zo ZŠ s MŠ T. G. Masaryka, Ľubietová. Druhý bol Tomáš Oravkin zo Základnej školy v Heľpe a tretí Radoslav Lopušný zo Základnej školy v Beňuši.

V kategórii družstiev zvíťazila Základná škola s materskou školou T. G. Masaryka, Ľubietová (Matej Majer, Adam Zajac), druhá bola Základná škola Polomka, súťažiaci Samuel Maruškin a Lukáš Jankov a tretia ZŠ Čierny Balog Jánošovka, súťažiaci Patrik Giertl a Edo Tomkuliak.
Pedagogickí pracovníci, ktorí žiakov sprevádzali, mali možnosť v čase súťaže absolvovať exkurziu v Hutníckom múzeu ŽP a navštívili výrobné prevádzkarne Železiarní Podbrezová. Toto vydarené podujatie prinieslo nielen zábavu žiakom, ktorí si testovali svoje zručnosti, víťazom hodnotné ceny, ale zároveň získali poznatky o škole, ktorá im ponúka perspektívne štúdium.

Žiaci si otestovali v jednej kategórii presnosť merania

Žiaci si otestovali v jednej kategórii presnosť merania. Foto: A. Nociarová

Pedagógovia navštívili aj Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová

Pedagógovia navštívili aj Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová. F: A. Nociarová

Zručným mladým Horehroncom sa stal Matej Majer zo ZŠ v Ľubietovej. Sprava Tomáš Oravkin, Radoslav Lopušný a Matej Majer.

Zručným mladým Horehroncom sa stal Matej Majer zo ZŠ v Ľubietovej. Sprava Tomáš Oravkin, Radoslav Lopušný a Matej Majer.


V súťaži družstiev zvíťazila ZŠ z Ľubietovej. Sprava:. Mgr. Mária Vidová, Adam Zajac a Matej Majer

V súťaži družstiev zvíťazila ZŠ z Ľubietovej. Sprava:. Mgr. Mária Vidová, Adam Zajac a Matej Majer Foto: P. Mlynarčík
Autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík