16.5.2021 04:16:14
Odišli do predčasného starobného dôchodku – v marci


Odchod do dôchodku
predčasného starobného dôchodku
František KVIETOK
Stanislav KYZEK

starobného dôchodku
Ing. Jozef MARČOK


V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

Autor (zdroj): Personálny odbor