16.5.2021 05:16:24
Personálna zmena

Od 1. apríla 2017 bol do funkcie technického riaditeľa menovaný Ing. Milan SRNKA, PhD.
Autor (zdroj):