28.1.2023 21:17:25
Personálna zmena

Od 1. apríla 2017 bol do funkcie technického riaditeľa menovaný Ing. Milan SRNKA, PhD.
Autor (zdroj):