5.2.2023 18:16:09
Projekt „Techpedia“ pokračuje.......

Projekt „Techpedia“ pokračuje.......Žiaci študijného odboru mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik, ktorí sa vzdelávajú v oblasti elektrotechniky, mohli na niektorých hodinách využívať učebné texty a metodické listy, ktoré sú súčasťou projektu „Techpedia“. Hlavným cieľom tohto medzinárodného projektu je zatraktívniť a podporiť kvalitnú výučbu na technicky orientovaných stredných odborných školách, a to takou formou, ktorá bude pre študentov príťažlivá.

Jedným z prvkov je zmerať si aj svoje vedomostí a porovnať ich s rovesníkmi, študujúcimi na rovnakom type škôl, no v inej krajine. Súčasťou projektu je súťaž „Technická olympiáda“. Štyri krajiny Česká republika, Slovensko, Nemecko a Španielsko tvoria medzinárodné kolo. Okrem našej školy na Slovensku túto možnosť využilo aj jedenásť stredných škôl z Bratislavy, Levíc, Martina, Dolného Kubína, Dubnice nad Váhom, Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Žiliny, Banskej Bystrice. Testovanie bolo realizované on-line. Každý žiak mal svoje prihlasovacie meno, ktorým sa prezentoval aj v národnom kole. V teste bolo dvadsať otázok, za ktoré bolo možné dostať v celkovom hodnotení až dvesto bodov. Každá otázka mala štyri možnosti odpovedí, z ktorých mohli byť aj viaceré správne. Otázky boli tvorené zo siedmich oblastí: Bezdrôtové siete, Kryptografia a Kyberkriminalita, Moderné bezpečnostné systémy, Identifikácia používateľa, Optické systémy a siete, Optoelektronika, fotonika a senzory, Moderné televízne štandardy. Naši žiaci mali od 3. do 10. marca 2017 jedinečnú možnosť zúčastniť sa školského kola, výsledky ktorého sa započítavajú do národného kola. Odmenení budú najšikovnejší žiaci na úrovni medzinárodného kola.

Školského kola sa zo sedemdesiatdeväť študentov zúčastnilo sedemdesiattri. Najlepším žiakom v našej škole bol Stanislav Patráš z V. C triedy a na druhom a treťom mieste sa umiestnili žiaci II.B, Jakub Kolečár a Dominik Géč. Pri hodnotení tried na pomyselnom prvom mieste školského kola sa umiestnila trieda IV.C, na druhom III.C a tretia v poradí skončila II.B trieda.

Žiaci kladne hodnotili takéto súťaženie aj z dôvodu, že svoj výsledok mohli vidieť hneď po ukončení testu. Avšak, na vyhodnotenie vyšších kôl si budeme musieť počkať.

Súčasťou projektu je súťaž „Technická olympiáda“.

Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov elektrotechnických