4.12.2022 10:35:57
Smrteľný pracovný úraz v našej spoločnostiJán TUROŇ.
Vo veku štyridsaťštyri rokov, pri výkone svojej práce, 27. marca 2017 v dopoludňajšej zmene tragicky zahynul náš spolupracovník

Ján TUROŇ.

Do Železiarní Podbrezová a.s. nastúpil 10. januára 1996. Začínal ako delič rúr v ťahárni rúr 1 a v priebehu dvadsiatich rokov, počas ktorých v Železiarňach Podbrezová pracoval, prešiel niekoľkými ďalšími profesiami v ťahárni rúr aj oblúkarni. V júni roku 2016 sa rozhodol zo železiarní odísť. Neuplynul ani rok a vrátil sa späť. Dňa 23. marca 2017 nastúpil do prevádzkarne oceliareň do profesie tavič a strojník odprášenia. Na všetkých pracovných pozíciách sa vyznačoval aktívnym prístupom a ochotou pomôcť svojim spolupracovníkom. Zosnulý zanechal po sebe manželku a dve deti.

Česť jeho pamiatke!
Autor (zdroj): Redakcia