12. AUGUST 1998 Strana 2

STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ARCHIV   TIRAZ   KONTAKT

...

Clovek cloveku

Humanna akcia Slovenskeho Cerveneho kriza sa prehupla do druhej polovice. Jej cielom je pocas dovolenkoveho obdobia zasobit zdravotnicke zariadenia dostatkom krvi. Ako nas informovala veduca laborantka oddelenia hematologie a transfuziologie NsP Brezno Vlasta Vrbovska, za obdobie od 1. do 31. jula prislo darovat krv dovedna 178 bezprispevkovych darcov, z toho 18 po prvykrat. Ked sa rozhodnete zapojit do tejto akcie, na odber krvi mozete prist kazdy utorok od 6. do 9. hodiny do oddelenia hematologie a transfuziologie breznianskej nemocnice.

(r)

Tyzden v skole v prirode

Sestdesiat deti, ziakov Zakladnej skoly na Pionierskej 4 v Brezne, prezilo od 2. do 7. augusta v Skole prirody v Lome nad Rimavicou tyzden, na ktory budu dlho spominat. Ako nam povedala veduca vychovavatelka Eva Andreuttiova, so styrmi dalsimi vychovavatelkami a pod dozorom lekara pripravili detom bohaty program. Zamerali sa hlavne na pobyt v prirode, spoznavanie okolia a na hry. Zazitky maju z karnevalu, taboraka, rozpravkoveho lesa. Vykupali sa v kupaliskach v Dolnej Strehovej, Hrinovej, navstivili aj Muzeum hraciek v Modrom Kameni. Posledny vecer o jedenastej hodine zaznel budicek a zacala strasidelna noc, pocas ktorej ich navstivili aj "ufoni".

(r)

Mimoriadne zasadnutie mestskeho zastupitelstva

Mimoriadne zasadnutie Mestskeho zastupitelstva v Brezne sa konalo popoludni v piatok 7. augusta. Na jeho programe boli dva hlavne body, a to Vseobecno-zavazne nariadenie mesta Brezna o vyhradeni miesta a plochy na vylepovanie volebnych plagatov v case volebnej kampane a prerokovanie navrhu poctu volebnych okrskov a volebnych miestnosti v meste pre volby do NR SR v dnoch 25. az 26. septembra. Zasadnutie skoncili pripomienkami, poziadavkami a navrhmi poslancov. Podrobnejsie informacie prinesieme v buducom cisle.

(r)

Horehronci na maticnom festivale

Do programu Maticneho svetoveho festivalu slovenskej mladeze, ktory sa konal v dnoch 31. jula az 9. augusta v Martine, zapadli aj nedelne oslavy 135. vyrocia vzniku Matice slovenskej pod nazvom Maticna nedela. V stredu 5. augusta v ramci Dna Slovakov v Amerike sa predstavila country skupina Vodopad z Brezna a medzi ucinkujucimi bol aj spevacky zbor Telgart pod vedenim Marie Knizkovej, ktory vystupoval v programe spevy vychodneho obradu. V piatok 7. augusta sa prezentovala mladsia cast tohto suboru v zaverecnom programe festivalu.

(mm)

Rodeo v Peproviciach

V sobotu 8. augusta sa v Peproviciach nedaleko Murana konali tradicne westernove hry. Navstevnikov neodradili ani vysoke teploty vzduŠhu. Sutaze v roznych disciplinach, ako je drezura koni, triedenie dobytka, chytanie do lasa, prekonavanie prekazok, poskytli navstevnikom bohaty sportovy zazitok. Prestavku medzi sutazami vyplnil kulturny program, ktory zabezpecil Obecny urad v Murani. Peprovicke rodeo sa v tomto regione stava uz tradiciou a je jednym z najzaujimavejsich letnych podujati mikroregionu Muranska planina.

(ht)

Opytali sme sa za vas

veduceho oddelenia zivotneho prostredia a vystavby Mestskeho uradu v Brezne Ing. Stefana Murina:

o Most na Bujakove bol odstaveny z prevadzky uz pred mesiacom. Preco sa zacali prace na nom az teraz?

- Situacia je taka, ze ked sme chceli hovorit o oprave tohto mosta, museli sme zistit moznosti zdruzenia financnych prostriedkov na dokoncenie rozostavaneho noveho mosta. Po rokovani zo zastupcami Harmaneckych papierni 21. maja t.r. sme zistili, ze na dokoncenie noveho mosta treba 15 milionov korun. Zatial sme nenasli sposob, ako ziskat tieto financne prostriedky, preto sme pristupili k uzatvoreniu stareho mosta. Tento je v havarijnom stave, co potvrdil aj staticky posudok autorizovaneho stavebneho inziniera - statika Ing. Miroslava Fasanga. Na zaklade tohto posudku sme poziadali odbor dopravy a cestneho hospodarstva Okresneho uradu v Brezne o vyhlasenie havarijneho stavu. Prednosta Okresneho uradu v Brezne 3. jula t.r. vyhlasil okamzite uzavretie mosta. Nasledne sme s odborom dopravneho inzinierstva Okresneho riaditelstva Policajneho zboru v Brezne prerokovali dopravne znacenie a odboru dopravy a cestneho hospodarstva Okresneho uradu v Brezne sme ohlasili nutne stavebne upravy podla vypracovaneho statickeho posudku. S pracami sme nezacali, pretoze sme museli vybrat dodavatela na opravu mosta. Z troch prihlasenych firiem komisia vybrala firmu MOZIPP z Brezna, s ktorou sme uzatvorili zmluvu. Vsetky tieto konania trvali mesiac a dodavatel mohol s pracami zacat az 3. augusta. O mesiac by mali byt stavebne upravy ukoncene.

Poziarno-bezpecnostna situacia v okrese Brezno

V druhom stvrtroku 1998 sa zlepsila poziarno-bezpecnostna situacia v okrese Brezno v porovnani s prvym stvrtrokom, ked klesol pocet poziarov na 61, pri ktorych vznikla priama skoda 1 287 000 korun. Po vylepseni klimatickych podmienok po dlhotrvajucom suchom jarnom pocasi klesol hlavne pocet lesnych poziarov a poziarov travnych porastov, ktore sa najvacsou mierou podielali na vysokej poziarovosti v prvom stvrtroku 1998, kedy vzniklo az 167 poziarov so skodou 2 995 000 korun. Pri tychto poziaroch nedoslo k zraneniu ani usmrteniu osob.

Priciny poziarov sa v podstate viac rokov opakuju. Ide nadalej najma o nedbalost, neopatrnost osob a casto aj umyselne zapalenie. Najviac poziarov vzniklo v aprili, kde aj nadalej pricinou vzniku poziarov bolo zakladanie ohna v prirode a vypalovanie suchej travy.

Tento stav vo vyvoji poziarovosti nas aj nadalej nemoze nechat v statnej sprave i v podnikatelskej sfere lahostajnymi a je potrebne zo strany odboru poziarnej ochrany, pokracovat v narocnom pristupe ku kontrolnej cinnosti hlavne v prevadzkach a objektoch pravnickych osob so zvysenym poziarnym nebezpecenstvom pri plnom vyuzivani danej posobnosti v oblasti postihu za zavazne alebo opakovane porusenie predpisov o poziarnej ochrane.

Odbor poziarnej ochrany okresneho uradu pri vykone statnej spravy, osobitne pri vykone statneho poziarneho dozoru v druhom stvrtroku 1998 vykonal 54 komplexnych a tematickych poziarnych kontrol, pri ktorych bolo zistenych 279 roznych poziarnych nedostatkov. Za porusovanie predpisov o poziarnej ochrane boli vydane rozhodnutia o pokutach vo vyske 80 000 korun, v dvoch pripadoch boli vydane rozhodnutia o vyluceni veci, resp. zastavenie prevadzky. Dvakrat bol prerokovany priestupok poziarnej ochrany.

Za ucelom prevencie v oblasti PO pre sezonne akcie boli vykonane dve pracovne porady zainteresovanych zloziek, a to pre ochranu urody a lesov pred poziarmi, zaroven boli vydane aj metodicke pokyny a informacie aj pre obcanov.

V oblasti propagacno-vychovnej sa v aprili pri prilezitosti sviatku sv. Floriana prezentovala na Namesti gen. M. R. Stefanika jednotka Zboru PO OU ukazkami cinnosti pri zdolavani poziarov, pri zasahu vo vyskach pomocou horolezeckej techniky a ukazkami cinnosti pri dopravnych nehodach. V ramci kulturno-spolocenskych akcii sa jednotka zboru PO OU podielala na zabezpeceni sportoveho podujatia pretekov automobilov do vrchu v Ciernom Balogu.

Narast poctu poziarov ako aj nehod a inych mimoriadnych udalosti, podiel jednotky PO na ostatnych specialnych ekologickych a zachranarskych pracach kladie zvysene naroky aj na zasahovu cinnost jednotiek poziarnej ochrany a tym aj na ich materialno-technicke a priestorove vybavenie, ako aj podkrytie financnych nakladov pouzitych na ich likvidaciu.

npor. PO Ivan Svantner,

nacelnik odboru PO

Okresneho uradu v Brezne

Minister vnutra na vyjazde v nasom okrese

Brezno (md) - Na pracovnej navsteve Breznianskeho okresu bol v piatok 7. augusta minister vnutra Gustav Krajci. V Nemeckej polozil kvety ku Pamatniku SNP, stretol sa na sluzobnom aktive s pracovnikmi Okresneho riaditelstva Policajneho zboru v Brezne a na pracovnom stretnuti s pracovnikmi okresneho uradu.

Popoludni sa zucastnil tlacovej besedy, na ktorej informoval pritomnych novinarov o naplni svojej cesty. V okresnom riaditelstve minister zhodnotil pracu po vzniku noveho okresu. Tym, ze sa podarilo zabezpecit budovu a umiestnenie policajneho zboru vo vyhovujucich podmienkach, policajti vykonavaju uz vsetky cinnosti, cim sa priblizil vykon statnej spravy obcanom. Riesili aj otazku objasnenosti pripadov vseobecnej, nasilnej kriminality a dalsich druhov trestnej cinnosti. Objasnenost sa pohybuje na hranici 47 percent. Okresne riaditelstvo v Brezne patri medzi tie, ktore maju najvacsi vyskyt trestnych cinov a najvacsiu zatazenost na jedneho policajta. Napriek tomu tu existuje velmi dobra spolupraca s vysetrovatelmi a inymi organmi cinnymi v trestnom konani a preto vysledky prace hodnotil pozitivne. Signalizovane boli problemy v oblasti dopravnej a poriadkovej policie, kde je nedostatocny pocet policajtov. Situaciou sa budeme zaoberat v ramci zvysovania stavu policajtov v celej Slovenskej republike. Minister povedal: Vytypovali sme si tri druhy problemov, na ktore treba sustredit pozornost v najblizsom obdobi. Po prve, na Horehroni je velky pocet zbrani, ktore su drzane nelegalne. Treba im venovat pozornost, lebo s nimi je mozne pachat trestnu cinnost. Zaujimali sme sa aj o posobenie bezpecnostnej sluzby, ako pokracuje ich praca po tom, co su ich sefovia vo vazbe. Po tretie sme sa dohodli, ze treba zvysit policajnu cinnost v oblasti kradezi motorovych vozidiel. Osobitne som sa zaujimal o dva pripady: "klobaskovu aferu" vo Valaskej a po druhe vrazdu podnikatelky, ktora doposial nebola objasnena. Podla informacii, ktore som dostal na pripade sa intenzivne pracuje a su predpoklady, ze pripad bude objasneny."

Podla slov ministra problemy so statnou spravou neexistuju. Boli s priestormi, ale v sucasnosti sa dobudoval piaristicky klastor, kde sa ma prestahovat cast okresneho uradu. Financne zdroje, ktore boli investovane do noveho okresu sa pohybuju okolo sto milionov korun a mali by priniest pozitivne vysledky pre obcana zijuceho v tomto okrese. Najviac zatazenym je oddelenie socialnych veci, pretoze tu zije do tri tisic Romov, ktori vacsinou poberaju socialne davky a potom katastralny urad.

V piatok 7. augusta sa na futbalovom stadione v Brezne v spolocnom koncerte predstavili v ramci stvrteho rocnika Colstoku hudobne skupiny Bukasovy masiv, Drislak, Lojzo, Novy al-bum a Mloci (na snimke Petra Bercika).


STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ARCHIV   TIRAZ   KONTAKT