20.7.2023 10:11:54
kvalita, audity

Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017 – 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) je koordinátorom štátnej politiky kvality, ktorú uskutočňuje prostredníctvom strategického dokumentu „Národný program kvality SR na roky 2013 – 2016.“ ...
číslo: 20 | ročník: LXXII | vyšlo: 07.októbra 2016 | autor (zdroj): Ing. Jozef Turis, vedúci odboru riadenia kvality | celý článok »»
Dohľadový audit SEM
V dňoch 16. a 17. augusta sa v našej spoločnosti uskutočnil, po recertifikácii v roku 2015, prvý dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM) podľa normy ISO 14 001. ...
číslo: 17 | ročník: LXXII | vyšlo: 26.augusta 2016 | autor (zdroj): Ing. Igor Veverka, Pbžp | celý článok »»
Svetový deň metrológie
Tak, ako každý rok, aj v tomto roku si 20. mája pripomíname Svetový deň metrológie. ...
číslo: 10 | ročník: LXXII | vyšlo: 20.mája 2016 | autor (zdroj): Ing. Andrej Jursa | celý článok »»
Manažérstvo rizika
Organizácie sa takmer bez výnimky stretávajú s rozličnými vonkajšími faktormi a vplyvmi, ktoré vytvárajú neistotu, či a kedy dosiahnu svoje ciele. Účinok, ktorý táto neistota má na ciele organizácie, predstavuje riziko, t.j. účinok neistoty zámerov, ktoré úspešná organizácia musí identifikovať, analyzovať a následne posúdiť. ...
číslo: 5 | ročník: LXXII | vyšlo: 11.marca 2016 | autor (zdroj): Kvalita | celý článok »»
Recertifikačný audit Systému riadenia bezpečnosti práce podľa normy OHSAS 18001
V našej spoločnosti sa 25. februára 2015 uskutočnil dohľadový audit Systému riadenia bezpečnosti práce podľa normy OHSAS 18001. Externý audítor Ing. L. Papík z certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia s.r.o. ...
číslo: 3 | ročník: LXXII | vyšlo: 12.februára 2016 | autor (zdroj): Ing. Miroslav Vrabec – Pbžp, koordinátor SRBP | celý článok »»
RECERTIFIKAČNÝ AUDIT PODĽA NORMY API Q1
Pri výrobe ktoréhokoľvek druhu alebo typu výrobku je jedna z vecí, ktorej musí výrobná spoločnosť venovať zvýšenú pozornosť, poznať parametre kvality žiadané zo strany zákazníkov. ...
číslo: 24 | ročník: LXXI | vyšlo: 03.decembra 2015 | autor (zdroj): Ing. Jozef Turis, vedci Gork | celý článok »»
„Som rád, že môžem prezentovať takéto výsledky v období výročia spoločnosti“
Vykonávanie architektúry pre výrobu začína stanovením základných úloh, ktoré musí výrobná spoločnosť splniť. Výrobný proces sa skladá zo základných krokov nasledujúcich po sebe, z ktorých každý je povinnosťou určitého oddelenia, ktoré premení rôzne vstupy (komponenty, subdodávky) na požadované výstupy. ...
číslo: 17 | ročník: LXXI | vyšlo: 28.augusta 2015 | autor (zdroj): Ing. Jozef Turis, vedúci Gork | celý článok »»
Po audite
V našej spoločnosti sa 25. februára 2015 uskutočnil dohľadový audit Systému riadenia bezpečnosti práce podľa normy OHSAS 18001. Externý audítor Ing. L. Papík z certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia s.r.o. ...
číslo: 5 | ročník: LXXI | vyšlo: 13.marca 2015 | autor (zdroj): Ing. Miroslav Vrabec – Pbžp, koordinátor SRBP | celý článok »»
Po dvadsiatich rokoch...
„Len kvalitnými výrobkami môžeme uspokojovať požiadavky našich zákazníkov.“ To je jeden z princípov vyplývajúcich z politiky kvality Železiarní Podbrezová. V novodobej histórii sa v našej spoločnosti začala budovať politika kvality už v roku 1989 získaním certifikátu spoločnosti Lloyd´s Shipping, v roku 1990 certifikátu od TÜV Hannover, v roku 1991 certifikátu Bureau Veritas a American Petroleum Institute pre špecializácie 5L a 5 CT, na kvalitu konkrétnych výrobkov. ...
číslo: 4 | ročník: LXXI | vyšlo: 27.februára 2015 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Kvalitný výrobok šetrí čas, peniaze a nervy...
Kvalitný výrobok šetrí čas, peniaze a nervy. toto všetko platí pri pohľade späť od rekonštrukcie zariadenia kontinuálneho odlievania ocele (ZPO) a následnom nábehu výroby 10. októbra 2013 ...
číslo: 3 | ročník: LXXI | vyšlo: 13.februára 2015 | autor (zdroj): Ing. Jozef Turis, vedúci Gork | celý článok »»
Slovník kvality: Metóda FMEA
Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš úspech. Ing. Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu článkov na túto tému.....
číslo: 24 | ročník: LXX | vyšlo: 05.decembra 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán | celý článok »»
Sedem základných nástrojov manažérstva kvality II.
Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš úspech. Ing. Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu článkov na túto tému....
číslo: 23 | ročník: LXX | vyšlo: 21.novembra 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán | celý článok »»
Sedem základných nástrojov manažérstva kvality I.
Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš úspech. Ing. Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu článkov na túto tému. ...
číslo: 22 | ročník: LXX | vyšlo: 07.novembra 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán | celý článok »»
STRATY A PLYTVANIE NA VÝROBNÝCH ZARIADENIACH
Každá ľudská činnosť vykonávaná na akomkoľvek technickom zariadení predstavuje súbor cielených a plánovaných úkonov, ktorých výsledkom je pracovný výkon. U jednotlivých operátorov je značne odlišný aj napriek tomu, že ide o obsluhu rovnakého zariadenia. ...
číslo: 21 | ročník: LXX | vyšlo: 24.októbra 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán, špecialista SRK | celý článok »»
Kaizen – filozofia neustáleho zlepšovania
Otec výrobného systému Toyota Taiichi Ohno v roku 1988 povedal „...jediné čo robíme, je to, že sledujeme čas od okamihu zadania objednávky zákazníkom, k bodu, v ktorom inkasujeme peniaze. ...
číslo: 20 | ročník: LXX | vyšlo: 10.októbra 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán | celý článok »»
Po dohľadovom audite
V našej spoločnosti sa 30. septembra 2014 uskutočnil dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001. ...
číslo: 20 | ročník: LXX | vyšlo: 10.októbra 2014 | autor (zdroj): Ing. Igor Veverka, koordinátor SEM | celý článok »»
Priekopníci kvality v Československu
Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš úspech. Ing. Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu článkov, na túto tému. ...
číslo: 18 | ročník: LXX | vyšlo: 12.septembra 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán | celý článok »»
Systém manažérstva kvality v Železiarňach Podbrezová
Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš úspech. Ing. Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu článkov na túto tému: . ...
číslo: 14 | ročník: LXX | vyšlo: 18.júla 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán | celý článok »»
Blahoželáme
Na konferencii Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie (SSNDT) prevzal „Ocenenie za zásluhy o rozvoj nedeštruktívneho testovania na Slovensku“ náš bývalý spolupracovník František BLAHÚT, ktorý zasvätil Železiarňam Podbrezová a defektoskopii podstatnú časť svojho života, takmer 45 rokov.. ...
číslo: 13 | ročník: LXX | vyšlo: 04.júla 2014 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Priekopníci kvality vo svete
Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš úspech. Ing. Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu článkov k danej téme. ...
číslo: 13 | ročník: LXX | vyšlo: 04.júla 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán | celý článok »»
Priekopníci kvality v Československu
Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš úspech. Ing. Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu článkov, v ktorých sa tejto problematike venuje od jej začiatkov (a mnohé prvky z minulosti sú veľmi podnetné aj pre súčasnosť): ...
číslo: 12 | ročník: LXX | vyšlo: 20.júna 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán | celý článok »»
Kvalitou ku konkurencieschopnosti
Kvalita je pre firmu základným predpokladom konkurencieschopnosti. Kvalita a inovácia sú nádejou do budúcnosti. Trendy jasne naznačujú, že cesta vedie cez modernizáciu zariadení a zefektívnenie výroby. ...
číslo: 11 | ročník: LXX | vyšlo: 06.júna 2014 | autor (zdroj): Ing. Jozef Turis, ved. Gork | celý článok »»
Priekopníci kvality vo svete
Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš úspech. Ing. Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu článkov k danej téme. ...
číslo: 9 | ročník: LXX | vyšlo: 09.mája 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán | celý článok »»
Slovenská kvalita vo svete
Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš úspech. Ing. Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu článkov k danej téme. ...
číslo: 8 | ročník: LXX | vyšlo: 25.apríla 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán | celý článok »»
Kvalita na Slovensku v historickom kontexte
Slovensko, ako krajina s bohatými nerastnými zdrojmi, množstvom dreva, živočíšnych a rastlinných produktov, bolo už od dávnej minulosti obývané vynaliezavým a remeselne zdatným obyvateľstvom. ...
číslo: 7 | ročník: LXX | vyšlo: 11.apríla 2014 | autor (zdroj): Ing. Václav Kortán | celý článok »»
Audit bol úspešný
V dňoch 30. a 31. júla 2013 sa v našej spoločnosti uskutočnil, po recertifikácii v roku 2012, prvý dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM) podľa normy ISO 14 001:2004. ...
číslo: 16 | ročník: LXIX | vyšlo: 09.augusta 2013 | autor (zdroj): Ing. Igor Veverka, Ttd | celý článok »»
Prvých 181 dní v odbore riadenia kvality
Kvalita výrobku je rozhodujúcim faktorom v podmienkach trhu a možno ju chápať ako znak obchodného úspechu a mena firmy, pokiaľ má výrobok zhodné vlastnosti s požiadavkami zákazníkov. Výrobky z produkcie Železiarní Podbrezová akciová spoločnosť sú kvalitatívne hodnotené počas celého výrobného toku a aby bol plynulý a bezproblémový, už na vstupe musí byť zabezpečená kvalita dodávaných surovín, nástrojov, náradia a iných komponentov, vrátane režijného materiálu, osobných ochranných pracovných pomôcok, kancelárskych potrieb, feroprísad, plechov, náhradných dielcov, odliatkov, výkovkov....
číslo: 15 | ročník: LXIX | vyšlo: 26.júla 2013 | autor (zdroj): Ing. Jozef Turis, vedúci odboru riadenia kvality | celý článok »»
Dozorový audit podľa ISO/TS 16949:2009
V dňoch 17. - 21. júna sa uskutočnil v našej spoločnosti dozorový audit podľa ISO/TS 16949:2009, ktorý bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r. o. Auditom bol preverovaný súlad činností v zmysle uvedenej normy.. ...
číslo: 13 | ročník: LXIX | vyšlo: 28.júna 2013 | autor (zdroj): Ing. Peter Peťko, manažér kvality | celý článok »»
Recertifikačný audit podľa VDA 6.1
V priebehu deviateho týždňa sa uskutočnil v našej spoločnosti recertifikačný audit podľa VDA 6.1, ktorý bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r. o. ...
číslo: 5 | ročník: LXIX | vyšlo: 08.marca 2013 | autor (zdroj): Ing. Peter Peťko, manažér kvality | celý článok »»
Systém merania a analýzy procesov
Od riaditeľov, manažérov kvality, ale aj ekonomických riaditeľov často počúvame viacero výhrad či potrieb v oblasti systémov kvality, ako napríklad:
„Vlastníci procesov nie sú aktívni, zlepšovanie procesov tlačíme „zhora“. Nechcú informácie, nevedia s tými tabuľkami pracovať, preto vlastne ani neriadia kvalitu a súvisiace náklady“. ...
číslo: 24 | ročník: LXVIII | vyšlo: 30.novembra 2012 | autor (zdroj): R. Oreský, Kvalita | celý článok »»