20.7.2023 10:11:54
výroba

Šiesty ročník súťaže medzi zmenami - CENTRÁLNA ÚDRŽBA
Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. ...
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
„Svedčí to o precíznej príprave a odborne zdatnom kolektíve technikov a technológov Železiarní Podbrezová:“
Dňa 27. marca 2017 sa uskutočnili v prevádzkarni oceliareň overovacie skúšky odlievania doposiaľ najmenšieho vyrábaného oceľového bloku na všetkých troch pruhoch zariadenia plynulého odlievania ocele (ZPO) kvadrát 105 milimetrov. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ing. Miroslav Domovec, CSc., vedúci Vo | celý článok »»
ŠTYRIDSAŤPÄŤROČNÁ ŤAHÁREŇ RÚR I.
K cieľavedomej modernizácii a rekonštrukcii pristúpili Švermove železiarne v šesťdesiatych rokoch výstavbou nového závodu v Piesku, kde plánovali sústrediť náročnú finálnu výrobu hutníckych produktov. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Šiesty ročník súťaže medzi zmenami - Oceliareň
Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Šiesty ročník súťaže medzi zmenami -Valcovňa rúr
Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. ...
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Šiesty ročník súťaže medzi zmenami - ŤAHÁREŇ RÚR
V o výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Objem zákaziek sa vyvíja pozitívne
Aký bol pre vašu prevádzkareň rok 2016? Podarilo sa vám naplniť plánované úlohy? -Aj napriek zníženiu dopytu po valcovaných rúrach v priebehu druhého polroka sa nám podarilo plánovaný ročný objem distribučnej výroby 173 400 ton prekročiť o 300 ton ...
číslo: 3 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.februára 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
S vedúcom energetiky Ing. Jozefom ČERŇANOM
Príchod nového roka bol poznamenaný poriadne chladným počasím. Hoci sa všade hovorilo o rekordoch, v minulosti to boli bežné zimné teploty. Postupne sme si od nich odvykli a v ostatných rokoch je pre nás vzácnosťou aj zasnežená krajina ...
číslo: 2 | ročník: LXXIII | vyšlo: 27.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa hodnotí
Blíži sa koniec roku 2016 a hoci sme ešte nesplnili všetky výrobné úlohy stanovené na dvanásty mesiac, pomaly môžeme začať s jeho bilanciou.
V oceliarni sme aj v druhom polroku 2016 pokračovali v objemovom prekračovaní finančného plánu. ...
číslo: 25 | ročník: LXXII | vyšlo: 19.decembra 2016 | autor (zdroj): Ing. Martin Domovec | celý článok »»
Výsledky za osem mesiacov hodnotíme ako veľmi dobré
-Za osem mesiacov tohto roka sme objemový plán vo valcovni rúr prekročili o 6 074 ton, čo znamená plnenie obchodného plánu na úrovni 105,09 percenta, objem výroby valcovaných rúr na predaj prekračujeme za osem mesiacov roka 2016 o 3 611 ton, čo predstavuje plnenie obchodného plánu na úrovni 104,69 percenta. ...
číslo: 19 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.septembra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
V týchto dňoch prebieha generálna oprava kyslikárne
V marci ste konštatovali, že mierna zima mala pozitívny vplyv na výrobu elektrickej energie. Pokračovala táto priaznivá situácia aj na jar a v prvých letných mesiacoch? ...
číslo: 17 | ročník: LXXII | vyšlo: 26.augusta 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
S Ing. Jozefom Michálikom, vedúcim ťahárne rúr
Na začiatku roka ste konštatovali, že štart bol veľmi dobrý. Odvtedy uplynulo sedem mesiacov. Ako ich hodnotíte z hľadiska výsledkov dosiahnutých vo vašej prevádzkarni? Z hľadiska objemu zákaziek, pri porovnaní skutočnosti a finančného plánu, môžeme prvých sedem mesiacov hodnotiť ako priaznivých. ...
číslo: 16 | ročník: LXXII | vyšlo: 12.augusta 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
Letné brigády u nás študentov lákajú
Leto je čas prázdnin, ale študenti hľadajú aj príležitosti ako si vylepšiť svoju finančnú situáciu. V Železiarňach Podbrezová sa im táto možnosť naskytá každoročne a tak už v júni nastúpili brigádnici ...
číslo: 16 | ročník: LXXII | vyšlo: 12.augusta 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Polrok vo výrobe
Z pohľadu plnenia výrobných úloh a technologických inovácií, môžem hodnotiť prvý polrok 2016 ako úspešný. ...
číslo: 15 | ročník: LXXII | vyšlo: 29.júla 2016 | autor (zdroj): Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa | celý článok »»
Veľmi dobré výsledky dosahujeme aj v oblasti kvality oceľových blokov
Je tu polrok. Pozitívny prínos rekonštruovaného ZPO sa odrazil už na vlaňajších výsledkoch. Ako hodnotíte prvých šesť mesiacov vo vašej prevádzkarni, nielen z hľadiska dosahovanej kvality?...
číslo: 14 | ročník: LXXII | vyšlo: 15.júla 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
VÍŤAZNÝMI SÚ ZMENY - C a B
Piaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie....
číslo: 14 | ročník: LXXII | vyšlo: 15.júla 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Nový formát 105 milimetrov
Dňa 27. júna 2016 bol na zariadení plynulého odlievania ocele úspešne odliaty nový formáť – kvadrát 105 x 105 milimetrov. ...
číslo: 13 | ročník: LXXII | vyšlo: 01.júla 2016 | autor (zdroj): Ing. Milan Srnka PhD. | celý článok »»
Víťazom zmena B - v energetike
Piaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. ...
číslo: 13 | ročník: LXXII | vyšlo: 01.júla 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Víťazi sú traja
Piaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. ...
číslo: 12 | ročník: LXXII | vyšlo: 17.júna 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Víťazom zmena - A
Piaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. ...
číslo: 11 | ročník: LXXII | vyšlo: 03.júna 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Víťazom zmena A - z oceliarne
Piaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. ...
číslo: 10 | ročník: LXXII | vyšlo: 20.mája 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Víťazom zmena B - z valcovne rúr
Piaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. ...
číslo: 9 | ročník: LXXII | vyšlo: 06.mája 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Víťazom zmena B - oblúkareň
Piaty rok prebieha v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, ktorej kritériá sú zamerané na kvalitu, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie. ...
číslo: 8 | ročník: LXXII | vyšlo: 22.apríla 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava
S marcom pre vás končí zimná sezóna, ako ju z dnešného pohľadu hodnotíte?
-Môžeme skonštatovať, že tohtoročná zimná sezóna bola tak ako tie predchádzajúce mierna a nespôsobila nám z hľadiska poveternostnej situácie žiadne problémy pri zimnej údržbe vnútropodnikových cestných komunikácií ...
číslo: 5 | ročník: LXXII | vyšlo: 11.marca 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika
Končí zimná sezóna, ako ju z dnešného pohľadu hodnotíte?
-Každý rok sa pripravujeme na vykurovacie obdobie v súlade s opatreniami, ktoré smerujú k zabezpečeniu spoľahlivej prevádzky všetkých plynových kotolní a výmenníkových staníc v starom závode ...
číslo: 5 | ročník: LXXII | vyšlo: 11.marca 2016 | autor (zdroj): Viera. Kúkolová | celý článok »»
Rok 2015 vo výrobe
Blíži sa koniec roku 2015 a hoci sme v tomto pre Železiarne Podbrezová a.s. jubilejnom roku ešte nesplnili všetky výrobné úlohy stanovené v mesiaci december, pomaly môžeme začať s jeho bilanciou. ...
číslo: 25 | ročník: LXXI | vyšlo: 16.decembra 2015 | autor (zdroj): Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa | celý článok »»
PRIPRAVUJEME SA NA Strednú opravu
K akým zmenám došlo v priebehu roka vo výrobnom režime?
-Podobne ako v ostatných prevádzkarňach, aj v oceliarni bola situácia vo výrobe komplikovanejšia ako v minulých rokoch. ...
číslo: 24 | ročník: LXXI | vyšlo: 03.decembra 2015 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Najvyššiu výrobu sme dosiahli v marci
Rok 2015 ste odštartovali s dostatočným množstvom zákaziek. Aký bol vývoj situácie do dnešných dní? ...
číslo: 24 | ročník: LXXI | vyšlo: 03.decembra 2015 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
S Ing. Milanom Mutišom, vedúcim valcovne bezšvíkových rúr
Od začiatku roka ubehlo už desať mesiacov. Ako hodnotíte plnenie úloh za toto obdobie?
-Toto obdobie je možné rozdeliť na dve časti. Za prvých päť mesiacov sme mali „našliapnuté“ na historicky najvyšší objem výroby, ...
číslo: 23 | ročník: LXXI | vyšlo: 20.novembra 2015 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
S Ing. Jaroslavom Romančíkom, vedúcim strediska prevádzkovej strojnej údržby
Prezradíte nám významnejšie investície a opravy technologických zariadení, ktoré ste zrealizovali v tomto roku, prípadne čo vás ešte čaká? ..
číslo: 23 | ročník: LXXI | vyšlo: 20.novembra 2015 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»