20.7.2023 10:11:54
výskum, vývoj, inovácia

Využite služby technickej knižnice
Marec je nielen prvým jarným mesiacom, ale aj mesiacom knihy, ktorá bola pred príchodom internetu najobľúbenejšou ľudskou zábavou. ...
číslo: 5 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.marca 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
S Ing. Milanom SRNKOM, PhD., vedúcim odboru technického a investičného rozvoja
Ako hodnotíte uplynulý rok z hľadiska plnenia plánu investičného rozvoja?
- Z dnešného pohľadu môžeme povedať, že sme zrealizovali všetky plánované úlohy. V posledné roky je výška investícií ovplyvnená nepriaznivou situáciou na trhu s oceľovými rúrami. ...
číslo: 2 | ročník: LXXIII | vyšlo: 27.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
S Ing. Milanom SRNKOM, PhD., vedúcim odboru technického a investičného rozvoja
Onedlho bude do prevádzky uvedené nové parkovisko s kapacitou 127 parkovacích miest, ktoré je budované v areáli bývalých IPS skladov nad autobusovou stanicou. ...
číslo: 22 | ročník: LXXII | vyšlo: 04.novembra 2016 | autor (zdroj): : Ing. M. Srnka, PhD., vedúci odboru technického a investičného rozvoja | celý článok »»
Apelujeme na opatrnosť a bezpečnú prácu
Odpoveď na otázku „Ako sú pripravené jednotlivé prevádzkarne ŽP na zimné obdobie?“ sme hľadali začiatkom novembra v cestnej a železničnej doprave u Ing. Petra Krajana, vedúceho prevádzkarne:...
číslo: 22 | ročník: LXXII | vyšlo: 04.novembra 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Do konca roka nás ešte čaká veľa práce
Ako hodnotíte prvý polrok z hľadiska realizácie investícií technologického a stavebného charakteru?
-Prvý polrok je vždy v znamení rozpracovania investícií na celý rok. ...
číslo: 16 | ročník: LXXII | vyšlo: 12.augusta 2016 | autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Milanom SRNKOM, PhD., vedúcim odboru technického a investičného rozvoja hovoríme
Ako hodnotíte úspešnosť realizovaných investičných akcií v roku 2015?
-Jednou z najvýznamnejších investícií v roku 2015 v oblasti technológií bola modernizácia riadiaceho systému redukovne Carta. ...
číslo: 3 | ročník: LXXII | vyšlo: 12.februára 2016 | autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová | celý článok »»
Bude to jeden z najkrajších futbalových štadiónov
Rekonštrukcia futbalového štadióna na Kolkárni bude čoskoro zavŕšená. Všetky zostávajúce práce sú naplánované tak, aby bol štadión v druhej polovici augusta odovzdaný a po posúdení stavu trávnika pripravený na hru...
číslo: 12 | ročník: LXXI | vyšlo: 19.júna 2015 | autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD. | celý článok »»
S Ing. Ľuborom Schwarzbacherom, členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ŽP a.s.
V predchádzajúcom čísle ste sa dočítali o investíciách technologického charakteru, pokračujeme v našom rozhovore o ďalších investíciách: ...
číslo: 10 | ročník: LXXI | vyšlo: 22.mája 2015 | autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Ľuborom Schwarzbacherom, členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ŽP a.s.
Pán riaditeľ, aký je tohtoročný plán investičného rozvoja v našej spoločnosti? ...
číslo: 9 | ročník: LXXI | vyšlo: 07.mája 2015 | autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová | celý článok »»
Budúcnosť závisí od výkonnosti hráčov a návštevnosti zápasov
V uplynulých týždňoch – pred prvým domácim zápasom vo Fortuna lige, ktorý sa konal 19. júla 2014 - bolo na futbalovom štadióne veľmi rušno. Historický úspech našich futbalistov priniesol totiž okrem radosti aj nové požiadavky, vyplývajúce z kritérií Slovenského futbalového zväzu (SFZ). . ...
číslo: 15 | ročník: LXX | vyšlo: 01.augusta 2014 | autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová | celý článok »»
CMME 2014
Dňa 7. júla 2014 v dopoludňajších hodinách bol slávnostne otvorený medzinárodný kongres CMME 2014 (kolokvium metalurgie a hutníckeho inžinierstva). Na päťdňový kongres prijalo pozvanie okolo 50 hostí v zastúpení rôznych krajín sveta. ...
číslo: 14 | ročník: LXX | vyšlo: 18.júla 2014 | autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová | celý článok »»
O odprášení hovoríme s generálnym dodávateľom
ZGenerálnym dodávateľom rekonštrukcie odprášenia EAF a LF pece bola První železárská společnost Kladno, organizačná zložka Bratislava. Ing. Jiřího MRÁČKA, PhD, konateľa firmy, sme požiadali o rozhovor: ...
číslo: 23 | ročník: LXIX | vyšlo: 15.septembra 2013 | autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Miroslavom Domovcom, CSc., vedúcim oceliarne
Za prvých desať dní prevádzky ste dosiahli už plný výkon, bol rozbeh veľmi náročný?
- Je pravda, že desať dní po prvej tavbe sme dosiahli výkon na úrovni bežnej štandardnej výroby - 21 tavieb, ale skutočne to nebolo vôbec jednoduché. ...
číslo: 22 | ročník: LXIX | vyšlo: 31.októbra 2013 | autor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová | celý článok »»
Kick-offmeeting medzinárodného projektu GRAMAT
V dňoch 8. - 9. októbra sa pod gesciou Výskumného ústavu zváračského – Priemyselného inštitútu SR a.s. a za účasti výrobného riaditeľa a člena Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Vladimíra Zvaríka, konalo v Tomášove pri Bratislave úvodné stretnutie riešiteľského tímu medzinárodného projektu “Research on innovative corrosion resistant tubes for biomass power generation installations” (GRAMAT), ktorého súčasťou sú aj Železiarne Podbrezová a.s. a ŽĎAS a.s.. ...
číslo: 21 | ročník: LXIX | vyšlo: 18.októbra 2013 | autor (zdroj): Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa | celý článok »»
O pocitoch z priebehu prvej tavby
Ing. Ľubor Schwarzbacher, technický riaditeľ ŽP
-Dnešný deň je pre nás dlho očakávaným. Pôvodne sme plánovali, že skúška sa uskutoční v tridsiaty prvý deň od odstávky starého kontiliatia, život je však ďaleko komplikovanejší. ...
číslo: 21 | ročník: LXIX | vyšlo: 18.októbra 2013 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Zišli sa výskumníci zo Slovenska i Čiech
V dňoch 26.- 27. septembra sa v hoteli Stupka na Táľoch uskutočnil odborný seminár, ktorý zorganizovala dcérska spoločnosť ŽP VVC, s.r.o., pri príležitosti svojho päťročného pôsobenia v oblasti výskumu a vývoja. ...
číslo: 20 | ročník: LXIX | vyšlo: 04.októbra 2013 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Ďalší výrazný krok v rekonštrukcii
Ako pokračuje rekonštrukcia odprášenia?, o informácie sme požiadali Ing. Milana Srnku, PhD., vedúceho odboru technicko-investičného rozvoja:
-Dňa 29.júla 2013 sa uskutočnila montáž ...
číslo: 16 | ročník: LXIX | vyšlo: 09.augusta 2013 | autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD., | celý článok »»
Nový vstup na šrotové pole
Vo vstupe do strediska šrotové pole Piesok bolo v ostatných týždňoch rušno. Prebiehali tam práce na investičnej akcii, ktorej cieľom bolo vytvoriť moderné a bezpečné prostredie, spĺňajúce súčasný štandard. Prípravu zabezpečili pracovníci odboru technického a investičného rozvoja a centrálnej údržby a na realizácii sa podieľala spoločnosť Sunik, s.r.o. Dňa 16. júla bola odovzdaná do užívania moderná vrátnica s prerobeným vstupom, ktorého umiestnenie bolo prispôsobené požiadavke. Už samotný pohľad na dve fotografie svedčí o prínose tejto investície. Vybavenie vrátnice zodpovedá súčasnému trendu. Sociálne i pracovné podmienky pre pracovníkov ŽP Bezpečnostné služby, s.r.o. sa tým podstatne zmenili. Vďaka posunu vstupu a inštalácii dvoch elektromechanických závor dnes už nákladné automobily s prívesmi neobmedzujú cestnú premávku pri vstupe, ani pri výstupe z areálu strediska.
číslo: 15 | ročník: LXIX | vyšlo: 26.júla 2013 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
Za krátky čas boli naplánované práce zrealizované
Stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr sa uskutočnila od 24.do 28. júna 2013. Súbežne bola zrealizovaná aj nová investičná akcia - výmena meracích miest steny lupy a rúry (tzv. IMS) pred a za redukovňou. V súvislosti s oživovaním tohto nového zariadenia do postupnej prevádzky (testovanie, kalibrovanie a pod.) bolo potrebné po štyroch hodinách valcovania odstaviť valcovaciu trať a umožniť realizáciu potrebných úkonov zamestnancom firmy IMS. ..
číslo: 14 | ročník: LXIX | vyšlo: 12.júla 2013 | autor (zdroj): Ing. Jozef Búlik, vedúci strediska Tcú- Vvr | celý článok »»
Vežový žeriav je už zmontovaný
V okolí azda niet človeka, ktorý by si nevšimol nový monument starého závodu - vežový žeriav, už zďaleka viditeľný. Výstavba vzbudila pozornosť nejedného oka. ...
číslo: 12 | ročník: LXIX | vyšlo: 14.júna 2013 | autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD., vedúci odboru technického a investičného rozvoja | celý článok »»
O bližšie informácie sme požiadali Ing. Milana Srnku, PhD., vedúceho technicko–investičného rozvoja
Ako pokračuje rekonštrukcia odprášenia?
-Po zimnej pauze a ústupe nepriaznivých poveternostných podmienok predĺženej zimy sa začala ďalšia etapa v rekonštrukcii odprášenia EAF a LF pece. Na jeseň sme vybudovali základy pod filtračnú stanicu. ...
číslo: 9 | ročník: LXIX | vyšlo: 03.mája 2013 | autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD. | celý článok »»
S Ing. Ľuborom Schwarzbacherom, členom predstavenstva a technickým riaditeľom, na aktuálnu tému:
Železiarne Podbrezová a.s. v máji uplynulého roka odštartovali podpisom zmluvy projekt úplnej rekonštrukcie zariadenia plynulého odlievania ocele (ZPO). Dnes bežia prípravy na jeho realizáciu a my sme oslovili Ing. Ľubora Schwarzbachera, člena predstavenstva a technického riaditeľa:..
číslo: 6 | ročník: LXIX | vyšlo: 22.marca 2013 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Realizácia vedecko–výskumného projektu „Výskum vlastností žiarupevných ocelí novej generácie“
Železiarne Podbrezová a.s. začali vo februári 2011 riešiť vedecko – výskumný projekt a názvom „Výskum vlastností žiarupevných ocelí novej generácie pre
aplikáciu v prehrievačových systémoch s ultrasuperkritickými parametrami“ v rámci operačného programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide o špeciálny typ ocelí vysokoodolnýmcreepovému tečeniu za vyšších teplôt...
číslo: 23 | ročník: LXVIII | vyšlo: 16.novembra 2012 | autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD. | celý článok »»
Najväčšia environmentálna investičná akcia posledných rokov
Všimli sme si čulý stavebný ruch pri oceliarni. Zaujímali sme sa o čo ide a tak sme oslovili Ing. Milana Srnku, PhD., vedúceho technického a investičného rozvoja, ktorý nám poskytol informácie ...
číslo: 22 | ročník: LXVIII | vyšlo: 02.novembra 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Rekonštrukcia zariadenia plynulého odlievania ocele
Zariadenie plynulého odlievania (ZPO) bolo dané do prevádzky v roku 1982. Bolo určené na odlievanie kontinuálnych blokov formátu 200 x 200 milimetrov. Počas svojej existencie bolo postupne modernizované a v súčasnosti nám umožňuje vyrábať až trinásť rôznych formátov (sedem štvorcového prierezu a šesť kruhového prierezu). ...
číslo: 14 | ročník: LXVIII | vyšlo: 13.júla 2012 | autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD., vedúci odboru technického a investičného rozvoja | celý článok »»
Júnová stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr
Stredná oprava (ďalej SO) vo valcovni bezšvíkových rúr sa uskutočnila v termíne od 25. do 28. júna 2012. Termín realizácie SO bol stanovený na základe schváleného grafikonu opráv. V minulosti boli SO uskutočňované v termínoch koncom ôsmeho mesiaca a od polovice dvanásteho mesiaca v danom roku. ...
číslo: 14 | ročník: LXVIII | vyšlo: 13.júla 2012 | autor (zdroj): Ing. Jaroslav Romančík, vedúci strediska prevádzková strojná údržba | celý článok »»
Pribudli parkovacie miesta
V areáli pred starým závodom pribudlo 58 parkovacích miest. Krásne parkovisko je vybudované za Slovenskou sporiteľňou s kapacitou 44 parkovacích miest a 14 pribudlo za budovou zdravotného strediska.. ...
číslo: 9 | ročník: LXVIII | vyšlo: 4.mája 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Milanom Srnkom, PhD.
V uplynulých dňoch sme si všimli inštaláciu špeciálnej laboratórnej techniky v bývalej sociálnej budove zvarovne rúr. O bližšie informácie sme požiadali Ing. Milana Srnku, PhD., vedúceho odboru technického a investičného rozvoja a zároveň zodpovedného riešiteľa vedecko - výskumného projektu:
číslo: 19 | ročník: LXVII | vyšlo: 23.septembra 2011 | autor (zdroj): Ing. Milan Srnka, PhD. | celý článok »»
Z modernizácie strojového parku
Aj v letných mesiacoch pokračovala v niektorých výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová modernizácia strojového parku. V prevádzkarni doprava pribudol moderný ramenový nakladač a v oceliarni, stredisku šrotové pole, paketovací lis s hydraulickou rukou. ...
číslo: 18 | ročník: LXVII | vyšlo: 09.septembra 2011 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Ukončenie krízy sa prejaví aj v investíciách plánovaných na rok 2011
Uplynulý rok priniesol v mnohých oblastiach života našej spoločnosti zlepšenie. Nedostali sme sa síce na predkrízovú úroveň, ale v porovnaní s rokom 2009 sa situácia podstatne zlepšila. Platí to aj pre oblasť technického a investičného rozvoja, ktorá bola v krízovom roku zmrazená na päťdesiat percent?
číslo: 4 | ročník: LXVII | vyšlo: 25.februára 2011 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»