20.7.2023 10:11:54
súkromné školy ŽP a.s.

Vedecká konferencia s účasťou našich žiakov
Výber žiakov (jedno dievča a šesť chlapcov) zo súkromných škôl Železiarni Podbrezová a.s., navštívili v dňoch 11. a 12. apríla 2017 Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach (HF TUKE ), na základe osobného pozvania dekanky doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD. ...
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): Ing. Zuzana Bandošová učiteľ odborných predmetov hutníckych | celý článok »»
Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene...
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizovaná je v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, učiteľ odborných predmetov | celý článok »»
„Mladí mechatronici ukázali, ako si vedia poradiť s problémom...“
Dve nezávislé organizácie FESTO spol. s r. o. Bratislava a ŠIOV 31. marca 2017 usporiadali na pôde Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave piaty ročník súťaže „Mladý mechatronik“. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov | celý článok »»
Projekt „Techpedia“ pokračuje.......
Žiaci študijného odboru mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik, ktorí sa vzdelávajú v oblasti elektrotechniky, mohli na niektorých hodinách využívať učebné texty a metodické listy, ktoré sú súčasťou projektu „Techpedia“. ...
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov elektrotechnických | celý článok »»
Maturanti besedovali o vysokoškolskom štúdiu na Hutníckej fakulte TUKE
Dňa 30. marca sa asi sedemdesiat žiakov maturitných ročníkov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP zúčastnilo prezentácie k vysokoškolskému štúdiu na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. ...
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Aj tento rok nás čakajú zelené stoly
Marec je pre maturantov štartom pre záverečné overenie toho, čo sa počas štúdia u nás naučili. V utorok, 14. marca 2017 sa finále začalo slovenským jazykom. Z našich škôl do tried na písomné časti zasadlo 13 hutníkov, 24 mechanikov strojov a zariadení, 16 mechanikov mechatronikov ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): Ing. I. Majer, riaditeľ SSOŠH ŽP | celý článok »»
Prioritou pre nás je zlepšiť uplatniteľnosť absolventov, hlavne profilovaním na informatiku a techniku
Predstavujeme vám: riaditeľku Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová, PaedDr. Katarínu ZINGOROVÚ ...
číslo: 5 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.marca 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Talentové skúšky
Talentové skúšky do športových tried sa uskutočnia 27. marca 2017, prihlášky je potrebné posielať do 28. februára 2017. ...
číslo: 4 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.februára 2017 | autor (zdroj): Mgr.Tomáš Kvačkaj | celý článok »»
Ani na Vysočine naši obrábači nesklamali
Na pozvanie Vyššej odbornej školy a Strednej priemyslovej školy Žďár nad Sázavou sa obrábači kovov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP (SSOŠH ŽP) zúčastnili súťaže Řemeslo Vysočiny. ..
číslo: 4 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.februára 2017 | autor (zdroj): Ing. Ivan MAJER | celý článok »»
Bodka za úspešným projektom
Dňa 30. januára sa žiaci SSOŠH ŽP, druhého ročníka odboru mechanik mechatronik a tretieho ročníka odboru hutník, zúčastnili exkurzie v spoločnosti Nemak Slovakia, v Žiari nad Hronom. ..
číslo: 4 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.februára 2017 | autor (zdroj): SSOŠH ŽP | celý článok »»
„Mládež vždy bola, aj bude, mojím hnacím motorom“
Predstavujeme vám: riaditeľa Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová, Ing. Ivana MAJERA ...
číslo: 4 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.februára 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Deň otvorených dverí v našich školách
Druhého februára sa opäť roztvorili brány našich škôl, aby privítali žiakov základných škôl, prejavujúcich záujem o štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarní Podbrezová a v Súkromnom gymnáziu Železiarní Podbrezová. ...
číslo: 3 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.februára 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Marek GRUBER, absolvent Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP
Absolvent Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová (SSOŠH ŽP), odbor mechanik mechatronik. Jeho koníčkom sú spoločenské tance a v tanečných súťažiach už zožal nejeden úspech. ...
číslo: 2 | ročník: LXXIII | vyšlo: 27.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
Strojárska olympiáda 2016/2017
Dňa 16. novembra 2016 sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC programovaní, ktoré sa konali v Martine. Našu školu reprezentoval Michal Kamenský, žiak III.D triedy. ...
číslo: 2 | ročník: LXXIII | vyšlo: 27.január 2017 | autor (zdroj): Ing. J. Pôbiš, učiteľ odborných predmetov | celý článok »»
Deň otvorených dverí škôl ŽP a.s. 2.2.2017 od 8.00
Ak hľadáte pre svoje dieťa školu, ktorá sa stane jeho priateľom, rozvinie jeho talent, podporí nada­nie a kreativitu, zdokonalí schopnosti, poskytne nad­štandardné podmienky pre štúdium, osobnostný rast a garanciu zamestnania – ste na správnom mieste ...
číslo: 2 | ročník: LXXIII | vyšlo: 27.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. Juraj Čief | celý článok »»
Krajské majstrovstvá stredných škôl vo futsale
Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová sa zúčastnili 13. decembra 2016 krajského kola vo futsale stredných škôl v Detve, kde sme sa prebojovali po víťazstvách v okresnom a regionálnom kole. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. Tomáš Kvačkaj | celý článok »»
Bodka za úspešným projektom
Koncom mája sme vás informovali o úspešnom vypracovaní projektu „Zviditeľni svoj alarm a event“, ako podnet na modernizáciu vyučovacieho procesu pod názvom „Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016“. ..
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková učiteľka odborných predmetov | celý článok »»
„Zručný mladý Horehronec“
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová a Železiarne Podbrezová a.s. usporiadali 9. decembra 2016 súťaž technických zručností žiakov základných škôl druhého stupňa pod názvom ,,Zručný mladý Horehronec“. . ...
číslo: 25 | ročník: LXXII | vyšlo: 19.decembra 2016 | autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík | celý článok »»
ÚSPEŠNÉ KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE ZENIT
Už tradične sa naša Súkromná stredná odborná škola hutnícka, Železiarne Podbrezová zapojila do 18. ročníka strojárskej súťaže ZENIT. ...
číslo: 25 | ročník: LXXII | vyšlo: 19.decembra 2016 | autor (zdroj): Ing. Ivan Koštial | celý článok »»
Snaha sa cení, no hodnotia sa výsledky...
Súčasťou krajského kola XXXIII. ročníka súťaže Zenit v elektronike sa stali aj študenti Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP. ...
číslo: 25 | ročník: LXXII | vyšlo: 19.decembra 2016 | autor (zdroj): Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov | celý článok »»
Aj naši žiaci sú vo využívaní moderných technológií kreatívni
IBobor je medzinárodná informatická súťaž, ktorá vznikla v Litve v roku 2004 a rozšírila sa do ďalších krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov rôznych typov škôl a povzbudiť žiakov vo využívaní IKT aj pri učení. ....
číslo: 24 | ročník: LXXII | vyšlo: 02.decembra 2016 | autor (zdroj): Ing. Ivan Štubňa | celý článok »»
Michal získal aj rešpekt expertov v programovaní
Dňa 16. novembra 2016 sme sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC programovaní, ktoré sa konali v Martine. Našu školu reprezentoval Michal Kamenský, žiak III.D triedy. ...
číslo: 24 | ročník: LXXII | vyšlo: 02.decembra 2016 | autor (zdroj): Ing. Miroslav Hruška | celý článok »»
KABU
Žiacka školská rada Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP už po pätnástykrát majú na svedomí tradičný krst absolventov budúcich - KABU, prijímanie prvákov. ...
číslo: 24 | ročník: LXXII | vyšlo: 02.decembra 2016 | autor (zdroj): Školská rada | celý článok »»
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky školy
Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO 36 562 141 ako zriaďovateľ v zmysle § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...
číslo: 23 | ročník: LXXII | vyšlo: 18.novembra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
E- Testovanie JESEŇ 2016
Po úspešnej realizácii E-Maturity 2016, E-Testovania 9-2016 a elektronickom testovaní v minulom školskom roku Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pokračuje v aktívnom využívaní systému E-Test aj v školskom roku 2016/2017....
číslo: 23 | ročník: LXXII | vyšlo: 18.novembra 2016 | autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov | celý článok »»
Deň otvorených dverí
Aj v tomto školskom roku navštívili žiaci 4. a 5. ročníkov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP 7. novembra Hutnícku fakultu TU Košice. V rámci dňa otvorených dverí si pozreli prezentácie jednotlivých fakúlt v univerzitnej knižnici, kde sa nachádzali aj stánky fakúlt. ..
číslo: 23 | ročník: LXXII | vyšlo: 18.novembra 2016 | autor (zdroj): Danica Kvačkajová, výchovná poradkyňa | celý článok »»
Prezentovali možnosti našich škôl
Burzy informácií pre ôsmakov a deviatakov pomáhajú žiakom zorientovať sa v spleti rôznych odborov, profesií a nájsť odpoveď na otázku „Kde po skončení základnej školy“, a stredným odborným školám umožňujú osloviť a získať potenciálnych študentov. ...
číslo: 23 | ročník: LXXII | vyšlo: 18.novembra 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Z októbrových akcií
Študenti Súkromného gymnázia Železiarní Podbrezová sa 17. októbra zúčastnili filmového predstavenia o Peru, krajine hôr a tajomných miest, domova legendárneho Machu Picchu, krajine nevysvetliteľných záhad a fantastických kamenných stavieb, ríši starých Inkov zvanej Tawantinsuyo, čiže Štyri stany sveta...
číslo: 23 | ročník: LXXII | vyšlo: 18.novembra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Miroslava Svinčiaková, triedna učiteľka II. G | celý článok »»
Zvyšujú si odborný rozhľad
Dňa 20. októbra 2016 sa študenti III. C triedy – odbor mechanik mechatronik, zúčastnili odbornej exkurzie v spoločnosti HTS BB s.r.o, Vlkanová. Odborným výkladom ich sprevádzal výrobný riaditeľ spoločnosti Miroslav Čief. ...
číslo: 22 | ročník: LXXII | vyšlo: 04.novembra 2016 | autor (zdroj): Ing. Juraj Pôbiš | celý článok »»
„Soškári“ súčasťou medzinárodného projektu „TECHPEDIA“
Koncom minulého školského roka dostali vyučujúci predmetov elektrotechniky, automatizácie a informatiky ponuku zapojiť sa do medzinárodného projektu „TECHPEDIA“. ...
číslo: 22 | ročník: LXXII | vyšlo: 04.novembra 2016 | autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov | celý článok »»