10. AUGUST Strana 7

STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

...

55
SNP

Historicky kalendar udalosti protifasistickeho odboja a SNP v okrese Brezno od marca do konca roka 1944

(Pokracovanie)

31. august 1944: Ppl gst. Jan Golian vydal nariadenie, podla ktoreho sa vytvorila organizacna struktura povstaleckych jednotiek zlozena z velitelstva 1. CSA na Slovensku a jemu podliehajucich dvoch obrannych oblasti.

Breznianska posadka dodavala na vsetky bojove useky hlavne I., II. a III. taktickej skupine dela a strelivo. Vystrojila celkom strnast delostreleckych baterii, v prevaznej casti aj s muzstvom a dostojnikmi. V breznianskej nemocnici prijali na osetrenie prvych patnast ranenych vojakov z bojoveho useku Poprad.

1. septembra 1944: SNR vydala Deklaraciu a prebrala vsetku zakonodarnu, vladnu a vykonnu moc na Slovensku do vlastnych ruk. Vyhlasila mobilizaciu zaloznikov do 35 rokov.

2. septembra 1944: Velitel partizanskej brigady Janosik Ernest Bielik vydal rozkaz na presun oddielov J. Katrusina, D. P. Voznuka a I. F. Riabykina z Banskej Bystrice k Cervenej Skale a Telgartu.

Zo statnej rafinerie v Dubovej boli vydane pohonne hmoty pre I. csl. partizansku brigadu. Prevzala pattisic litrov benzinu a desattisic litrov v dalsich dnoch.

2. septembra 1944: Nemecke lietadla zhodili na Slobodny slovensky vysielac styridsatsest bomb a vyradili ho z prevadzky. V kratkom case podbrezovski technici a robotnici i rozhlasovi technici a vojaci zostrojili nahradny vysielac. Vysielal z roznych miest az do 27. oktobra 1944, aj z Brezna a Dubovej.

V prvych dnoch septembra sa stab brigady Janosik premiestnil do Bujakova. Zriadili vycvikove stredisko, kde okrem zakladneho vycviku sa organizovali aj kurzy specialistov minerov.

3. septembra 1944: Jednotky ustupujuce pred presilou fasistickych vojsk utrpeli v priestore Kvetnica velke straty a boli zatlacene az do priestoru Cervena Skala - Sumiac. Front drzali len jednotky praporu dobrovolnikov z Horehronia v pocte priblizne 600 muzov pod velenim npor. v zalohe Michala Lukaca. Organizatorom dobrovolnikov zo Sumiaca, Pohorelej, Helpy a z Telgartu bol ucitel z Valkovne, por. v zalohe Julius Bel.

Za velitela 5. pesieho pluku telgartskeho bojoveho useku bol vymenovany kpt. Jan Stanek, ktoremu okrem dostojnikov bola sucasne pridelena letecka pesia rota v sile asi dvesto muzov partizani z brigady Janosik a oddiel Slava z 2. cs. partizanskej brigady Za slobodu Slovanov.

3. septembra 1944: Bol zriadeny bojovy usek Certovica -Maluzina nazvany Kosatec. Jeho velitelom bol kpt. Martin Kucera. Ulohou useku bolo zabranit preniknutiu Nemcov z udolia Vahu od Kralovej Lehoty smerom do Brezna.

Z breznianskej posadky boli rozkazom do bojoveho telgartskeho useku nasadene dve caty eskadronu s velitelom por. Bernardom Sadovskym. Bojova jednotka, ktora mala zastavit postup nepriatela, dostala sa v priestore Vernar - Telgart do pasce. Por. Sadovsky a siedmi vojaci padli. Pricinou neuspechu bola nedostatocna bojova skusenost.

Prvy partizansky oddiel por. Jana Katrusina odchadzal do Telgartu cez obce Benus, Bacuch, Polomka, Helpa, Pohorela a Sumiac. Obyvatelia ich povzbudzovali. Partizanske jednotky, ktore k Telgartu urychlene prichadzali, vyrazne zaposobili na ostatnych povstaleckych bojovnikov. Velitelia vnasali medzi povstalcov nadeje na celkovy obrat nepriaznivej situacie.

4. septembra 1944: Kpt. Jan Stanek so svojim stabom spracoval reorganizaciu pesieho pluku, ktoru nazval krycim menom Janosik. Vydal rozkaz na utok v smere Cervena Skala - Telgart, vysiny koty 1057 Skalica a postupne dosiahnut ciaru Puste Pole - Dobsinska ladova jaskyna. Utok bol stanoveny na 5. hodinu 5. septembra.

Zo 4. na 5. septembra sa vratila zo ZSSR do Banskej Bystrice delegacia SNR, v ktorej boli Karol Smidke a Mikulas Ferjencik, informovali o prerokovanej pomoci SNP, o presune 2. cs. paradesantnej brigady a 1. cs. stihacieho pluku na povstalecke uzemie.

Sovietske lietadla zhadzovali povstalcom padakmi vacsie mnozstvo zbrani a municie.

5. septembra 1944: Zacal sa tvrdy boj medzi povstalcami a nemeckymi jednotkami o Telgart. Povstalecke jednotky v prudkych bojoch dokazali obsadit vychodne svahy Skalice. V bojoch v priestore meteorologickej stanice a penzionu sa vyznamenali prislusnici partizanskych oddielov pod vedenim skuseneho velitela Jana Katrosina, ktore sa dostavali do tyla nepriatelskych jednotiek.

Kronika obce Telgart uvadza: "Ustupujuci Nemci podpalili dedinu. Vyhorelo 260 domov i s hospodarskymi budovami so zariadenim a statkom. Obetami ohna sa stali traja starsi obcania."

6. septembra 1944: V Banskej Bystrici vyslo prve cislo dennika povstaleckej armady Bojovnik, vychadzal do 25. oktobra 1944 v celkovom naklade 20 000 - 25 000 exemplarov.

Plk. Jan Golian bol povyseny na brigadneho generala, do funkcie poverenika bol menovany pplk. vet. MVDr. Mikulas Ferjencik.

8. - 9. septembra 1944: V oblasti Telgartu prebiehali tazke boje, povstalecke jednotky uspesne uskutocnili vypad v priestore Besnik, ktorym donutili nepriatela na ustup.

9. septembra 1944: Gen. Jan Golian vydal rozkaz na reorganizaciu 1. CSA na Slovensku. Bolo vytvorenych sest taktickych skupin a letecka skupina. V Brezne bolo velitelstvo 2. taktickej skupiny s krycim menom Fatra. Velitelom bol plk. Michal Sirica.

Exponovane jednotky obranneho useku Kosatec pod velenim kpt. Kuceru v smere Kralova Lehota - Maluzina vytlacili nepriatela az za Vah.

12. septembra 1944: Partizansky referat pri velitelstve 1. CSA na Slovensku vydal pre partizansku brigadu Janosik 600 partizanskych legitimacii s podpisom gen. Jana Goliana. V spomienkach velitela Ernesta Bielika je uvadzany neuplny menny zoznam prislusnikov najma zo stredneho Slovenska a zvlast z Horehronia.

Velitel 1. CSA na Slovensku vydal rozkaz na spolupracu armady s partizanskymi jednotkami.

Z 13. na 14. septembra 1944: Sovietske lietadla dopravili na povstalecke uzemie dalsie zbrane a vojensky material. K 15. oktobru 1944 bolo zo ZSSR dodanych 2082 samopalov, 256 protitankovych pusiek, 467 lahkych gulometov, 90 tazkych gulometov, 630 pusiek, 5 minometov, 23 velkoraznych protileteckych gulometov.

V druhej polovici septembra 1944 boli do Zeleziarni Podbrezova evakuovane stroje tovarne Sandrik z Dolnych Hamrov, ked bola tato obsadena Nemcami.

17. septembra 1944: Na povstalecke uzemie priletel 1. cs. samostatny stihaci letecky pluk v ZSSR, ktory sa zaclenil do organizacie povstaleckeho letectva.

19. septembra 1944: Breznianske kasarne bombardovalo nemecke lietadlo. Zhodilo asi desat bomb, ktore dopadli na dvor. Pri nalete padli dvaja vojaci, a to Konstantin Turkinak, 22-rocny syn grekokatolickeho farara z Telgartu, ktory sa len pred troma dnami dobrovolne hlasil k vojsku. Dalsim usmrtenym bol Simon Birka, tiez z Telgartu.

20. septembra 1944: Severovychodne od Telgartu sa povstalecke jednotky zmocnili vysiny Besnik. Ukoristili zbrane, zajali nepriatelskych vojakov.

21. septembra 1944: Povstalci obranneho useku Plesnivec spolu s partizanskymi jednotkami zacali rozhodujuci utok na nemecke postavenie v smere Puste Pole - Dobsinska ladova jaskyna.

Po sustredenej delostreleckej palbe bol prvy ciel utoku splneny, nepriatel bol vytlaceny z udolia Hrona.

22. - 23. septembra 1944: Po dobyti Pusteho Pola bol vydany rozkaz na vybudovanie obrany v severnej casti Nizkych Tatier v priestore Kralova hola a na vychode Dobsina - Klastorisko. Toto obranne postavenie si povstalci udrzali az do generalneho utoku nemeckych ozbrojenych sil 19. oktobra 1944.

Do chotara Osrblia Tri vody - Cervena jama bola premiestnena vojenska tovaren municnej vyroby, 12 km uzkokolajnou zeleznickou mala spojenie s Hroncom, co bolo vyuzite pri vyvazani materialu. Velitel npor. Vladimir Olas v bojovom denniku zaznamenal udalosti o vystavbe vyrobne a ubytovacich objektov. V prvej faze bola tovaren v cinnosti do 26. oktobra 1944, vyrobili 6400 polkilogramovych a 7600 kilogramovych nalozi a vyse 3300 protitankovych min, ktore boli urcene pre potreby povstaleckej armady a partizanskych oddielov.

Z 25. na 26. septembra 1944 zacal presun 2. cs. paradesantnej brigady v ZSSR z Kroscienka na povstalecke uzemie. Za nepriazniveho pocasia odstartovalo 33 lietadiel, z nich sa podarilo na Troch duboch zosadnut iba strnastim, ostatne sa pre hmlu museli vratit. Do 15. oktobra 1944 bolo prepravenych 1739 osob a 365 ton zbrani a ineho materialu.


STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT