6. MAJ 1998 Strana 2

STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ARCHIV   TIRAZ   KONTAKT

...

Z tlacovej konferencie

Sezonu rozbehli

B. Bystrica (r) - O sucasnej situacii a perspektivach Ciernohronskej zeleznice hovorili na tlacovej konferencii s novinarmi v pondelok 27. aprila zastupca Mikroregionu Cierny Hron, starosta Cierneho Balogu Rudolf Kovacik, obchodny riaditel Ciernohronskej zeleznice Ivan Kovacik a riaditel VUB Banska Bystrica Stanislav Sebo.

Na ich projekty zaslane roznym fondom a nadaciam s prosbou o pomoc zatial reagovalo listom len ministerstvo financii, kde sa okrem ineho pise, ze danovy nedoplatok moze celkom alebo scasti odpustit spravca dane, t. j. Danovy urad Brezno.

Na ucte narodnej zbierky na zachranu zeleznicky je v sucasnosti 40 000 korun, kde prispelo asi sto darcov mensimi sumami. Vacsiu ciastku - 5000 korun - doteraz poskytla len Strana robotnikov Slovenska.

Zatial exekutor nenastupil, hoci termin vyprsal, a tak sezonu 1998 zeleznicka rozbieha naplno. Zacali ako tradicne prveho maja, kedy Zeleznice SR vypravili zvlastny vlak Zvolen - Hronec a spat a v areali zeleznicky pripravili bohaty kulturny program.

Opytali sme sa za vas

riaditela Zakladnej skoly v Brezne - Mazornikove Mgr. Milosa Brodskeho:

Kedy bude odovzdana do uzivania pristavba skoly?

- Predpoklad je, ze kolaudacia by mala byt koncom jula tohto roka. Pocitame s tym, ze do uzivania bude odovzdanych osem ucebni, co by znamenalo, ze zmenne vyucovanie v buducom skolskom roku nebude. Peniaze na dostavbu su a predpoklad, ze stavbari splnia svoj slub tiez. Otazne ostava, kedy bude dokonceny zvysny vonkajsi areal skoly. Zavisi to od prisunu penazi. Prostrednictvom novin chcel by som v mene tisicsto ziakov nasej skoly podakovat stavebnej firme FRANEK a pracovnikom Mestskeho uradu v Brezne.

Co zistila "soika"

Pracovnici Inspektoratu Slovenskej obchodnej inspekcie pre Banskobystricky kraj v sedemnastom tyzdni prekontrolovali sedemdesiatsedem prevadzkovych jednotiek, v ktorych vykonali sestdesiatpat kontrolnych nakupov. Z nich dvadsat bolo uctovanych spravne, jeden menej a styridsatstyri bolo predrazenych. Percento predrazenych nakupov je 67,7 a vyska predrazenia na 100 Sk z hodnoty kontrolovanych nakupov predstavovala 5,40 Sk.

V Breznianskom okrese "zavitali" do Holdes s. r.o. Brezno, Predne Halny. V piliarskej vyrobe nakupili za 252,40 Sk. Nakup predrazili o 4,40 Sk z dovodu nedodrzania objemu odpredaneho ihlicnateho reziva. Kontrolori pozastavili predaj dvoch druhov ihlicnateho reziva v hodnote 73 322,40 Sk pre neoznacenie - nezatriedenie do tried.

Za kvalitativne nedostatky, nedodrzanie informacnych povinnosti, vyskytujuci sa tovar po dobe spotreby v sestdesiatich prevadzkovych jednotkach pozastavili styristodvadsatstyri druhov tovaru v hodnote 1 490 336 Sk. Tovar, ktory nebol vhodny na dalsi predaj, resp. suroviny, ktore neboli vhodne na pripravu jedal a na mieste ich zlikvidovali, zistili v strnastich prevadzkovych jednotkach pri tridsiatich piatich druhoch za 7 249 Sk. Za zistene nedostatky inspektori na mieste ulozili sestdesiatdva blokovych pokut v hodnote 36 800 Sk, za nedostatky vacsieho charakteru spisali tridsatosem upovedomeni o zacati spravneho konania, o ktorych rozhodne riaditel inspektoratu.

(tm)

Okresna maticna sutaz v speve O maly erb mesta Brezna

Siria radost a pohodu

V utorok 28. aprila Zakladna skola Karola Raposa na Skolskej ulici v Brezne privitala ucastnikov okresnej sutaze O maly erb mesta Brezna. Atmosfera v triede, kde sutaz prebiehala, bola slavnostna. Vyzdobu z erbov mesta, ktore ziaci skoly kreslili, jarnou naladou doplnila kytica sviezich tulipanov.

Skolsky spevokol pod vedenim ucitelky Jany Sedliakovej otvoril uz treti rocnik tejto sutaze v speve. Porota pozostavajuca z pedagogov Olgy Trembovej, Stely Ihringovej a Zlatice Strukanovej mala nelahku ulohu. Rozhodla takto:

V prvej kategorii ziakov I. az IV. rocnika zakladnej skoly: 1. miesto Tomas Kaclik, ZS K. Raposa Brezno, 2. miesto Martina Kanosova, ZS Pohorela, 3. miesto porota neudelila.

Laikom sa pacil i jemny hlas Ivetky Boselovej z Helpy, no nesetrili potleskom ani pri vystupeniach Jakuba Akuratneho z Myta pod Dumbierom, Slavomira Pobisa a Janky Sajgalikovej z Benusa i Veroniky Kucerakovej z Brezna.

V druhej kategorii ziakov V. az VIII. rocnika zakladnej skoly: 1. miesto Juraj Polak z Pohorelej, 2. miesto Janka Piliarkinova z Helpy, 3. miesto Zuzana Stulrajterova z Cierneho Balogu. Cenu poroty ziskala Stanislava Psotna zo ZS K. Raposa v Brezne. Verime, ze v dalsich rocnikoch si ceny vyspievaju i Matej Medved z Mazornikova a Silvia Svinciakova z Brezna.

V tretej kategorii studentov strednych skol: 1. miesto Jozefina Svinciakova, SPS Brezno s hudobnym sprievodom I. Svinciakovej, 2. miesto duo Michaela Harvanova a Lenka Eremiasova s hudobnym sprievodom studenta Jagercika zo SOU Podbrezova. Cenu poroty ziskala Andrea Jezova s hudobnym sprievodom studenta Pohancanika z OA a HA Brezno.

Predsednicka Miestneho odboru Matice slovenskej v Brezne Maria Maculova podakovala vsetkym sutaziacim i pedagogom, ktori pomahali v priprave tohto pekneho podujatia. Popriala vsetkym, aby im spev prinasal v zivote radost, aby pomahali zachovavat krasu nasej ludovej piesne a predovsetkym, aby svojim spevom sirili radost a pohodu medzi ludmi.

(mm)

Sponzorsky dar

Styri lavicky, umiestnene pri pomniku "Partizana" na Namesti gen. M. R. Stefanika v Brezne, ako sponzorsky dar venoval mestu pan Ernest Konkolovsky, pracovnik hroncianskej modelarne. Za dar, ktory skrasluje okolie pomnika a vytvara oddychovu zonu pre obcanov mesta i jeho navstevnikov, sa darcovi listom podakoval primator mesta.

(ip)

Mimoriadna situacia v Brezne

V poslednych dnoch v nasom regione zdravotnici zaznamenali vysoky vyskyt ochorenia na Trichinelozu (svalovec). Na zaklade diagnostikovania na infekcnom oddeleni Rooseveltovej nemocnice v B.Bystrici su pacienti lieceni v nemocnici v Brezne. Podla havarijneho planu bolo v priebehu niekolkych hodin vytvorene krizove infekcne oddelenie so styridsiatimi siedmimi miestami v byvalom "doliecovaku", dalsi pacienti su na detskom (7), internom (30) oddeleni a pripravuje sa priblizne dalsich tridsat miest na chirurgii. Podla informacii namestnika riaditela pre LPS MUDr. Jana Mackina z breznianskej nemocnice liecba zatial prebieha hladko, ziadne umrtie ani zavazne komplikacie sa nevyskytli. Hospitalizacia u nekomplikovanych stavov trva asi desat dni.

(r)


STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ARCHIV   TIRAZ   KONTAKT