20.7.2023 10:11:54
nadácia ŽP, ďakujeme ŽP

Ďakujeme
Klub Sclerosis multiplex v Banskej Bystrici srdečne ďakuje všetkým zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s. za ich dve percentá z vlaňajších daní. ...
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Podporte dobrú vec
Využite aj tento rok možnosť darovať 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Nadácie | celý článok »»
Ďakujeme
Ďakujeme za pomoc a podporu v situácii, ktorá nás postihla v dôsledku požiaru, ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a vedeniu ŽP a.s. ...
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Podporte dobrú vec
Využite aj tento rok možnosť darovať 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): Nadácie | celý článok »»
Podporte dobrú vec
Využite aj tento rok možnosť darovať 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, ...
číslo: 5 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.marca 2017 | autor (zdroj): Nadácie | celý článok »»
Ďakujeme
Za obrovskú pomoc v ťažkej zdravotnej situácii p. Márie Zázrivcovej úprimne ďakujeme predsedovi Predstavenstva ŽP a generálnemu riaditeľovi Ing. Vladimírovi Sotákovi. ...
číslo: 4 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.februára 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Podporte dobrú vec
Využite aj tento rok možnosť darovať 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, ...
číslo: 4 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.februára 2017 | autor (zdroj): Nadácie | celý článok »»
Ďakujem
Ďakujem členom zmeny B Závodného hasičského útvaru akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., ktorí mi 25. januára 2017 po skončení pracovného času pomohli, ...
číslo: 3 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.februára 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Ďakujeme
Ďakujeme podpredsedovi Predstavenstva ŽP Ing. Marianovi KURČÍKOVI za ľudský prístup v našej ťažkej chvíli, ochotu, ...
číslo: 2 | ročník: LXXIII | vyšlo: 27.január 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Ďakujeme
Ďakujeme podpredsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a ekonomickému riaditeľovi Ing. Marianovi Kurčíkovi a jeho manželke za rýchlu a nezištnú pomoc pri zabezpečovaní zdravotnej pomoci pre manželku a mamu. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Ďakujeme
Podbrezovane č. 24 sme uverejnili výzvu pre darcov krvi o pomoc našej spolupracovníčke. ...
číslo: 25 | ročník: LXXII | vyšlo: 19.decembra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Ďakujem
Ďakujem Predstavenstvu ŽP, predovšetkým Ing. V. Sotákovi, Ing. M. Kurčíkovi, Ing. Ľ. Schwarzbacherovi a Nadácii ŽP za finančnú pomoc a neoceniteľnú morálnu podporu pri našej rodinnej tragédii. ...
číslo: 19 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.septembra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Ďakujeme
Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľovi ŽP a.s. a Jozefovi Sotákovi za rýchlu pomoc pri vybavení urgentnej liečby manžela a otca v UNB LD Bratislava.
Rodina Peihoffnerová. ...
číslo: 18 | ročník: LXXII | vyšlo: 09.septembra 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Poďakovanie
Za pomoc pri vybavovaní hospitalizácie ďakujem generálnemu riaditeľovi ŽP a.s. Ing. Vladimírovi Sotákovi a vedúcemu odboru riadenia kvality Ing. Jozefovi Turisovi. ...
číslo: 14 | ročník: LXXII | vyšlo: 15.júla 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Ďakujeme
Ďakujeme Nadácii Železiarne Podbrezová za sponzorský dar, ktorý pomohol zrealizovať pre žiakov našej školy nezabudnuteľný výlet za pamiatkami a históriou SNP a umožnil pedagogickým zamestnancom ukázať žiakom krásy Slovenska a upevniť v nich lásku k rodnej krajine. ...
číslo: 13 | ročník: LXXII | vyšlo: 01.júla 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Podporte dobrú vec
Darujte 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, ...
číslo: 8 | ročník: LXXII | vyšlo: 22.apríla 2016 | autor (zdroj): Nadácie | celý článok »»
Poďakovanie
Klub Sclerosis multiplex v Banskej Bystrici z celého srdca ďakuje všetkým zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s. za ich 2 percentá z vlaňajších daní. ...
číslo: 8 | ročník: LXXII | vyšlo: 22.apríla 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Podporte dobrú vec
Darujte 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, ...
číslo: 6 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.marca 2016 | autor (zdroj): Nadácie | celý článok »»
Podporte dobrú vec
Darujte 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, ...
číslo: 5 | ročník: LXXII | vyšlo: 11.marca 2016 | autor (zdroj): Nadácie | celý článok »»
Podporte dobrú vec
Darujte 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, ...
číslo: 4 | ročník: LXXII | vyšlo: 25.februára 2016 | autor (zdroj): Nadácie | celý článok »»
Ďakujem
Nadácii Železiarne Podbrezová za finančný príspevok na kompenzáciu nákladov spojených s kúpou liekov, zdravotníckych pomôcok a ďalších potrieb nevyhnutných pre zlepšenie môjho zdravotného stavu, ...
číslo: 3 | ročník: LXXII | vyšlo: 12.februára 2016 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Poďakovanie
V predvečer tých najkrajších sviatkov v roku ďakujeme tým, ktorí nám pomáhajú a ja chcem pri tejto príležitosti prejaviť veľkú vďaku Nadácii ŽP za finančnú pomoc počas mojej nemoci. Moje druhé veľké ďakujem za morálnu podporu patrí vedeniu ŽP Bezpečnostné služby a mojím spolupracovníkom. ...
číslo: 25 | ročník: LXXI | vyšlo: 16.decembra 2015 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Aj Nadácia Železiarne Podbrezová tento rok jubiluje
Rok 2015 je významným medzníkom v histórii Železiarní Podbrezová a.s., ktoré oslávili 175. výročie vzniku. ...
číslo: 25 | ročník: LXXI | vyšlo: 16.decembra 2015 | autor (zdroj): Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka | celý článok »»
NAŠI ŠPORTOVCI DEŤOM
Naši prvoligoví kolkári potešili už 3. decembra malých pacientov detského a pôrodníckeho oddelenia Nemocnice s poliklinikou, n.o., Brezno, prvými mikulášskymi balíčkami. Vojtech, Oskar, Sebastián, Viktória, Bianka, Matúš, Kristián a Karin im za to zaspievali a zarecitovali. ...
číslo: 25 | ročník: LXXI | vyšlo: 16.decembra 2015 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Ďakujeme
Moje veľké ďakujem patrí generálnemu riaditeľovi Ing. Vladimírovi Sotákovi, aj Ing. Jozefovi Turisovi pri vybavovaní ťažkej operácie v Banskej Bystrici.
Drahuša Babicová. ...
číslo: 24 | ročník: LXXI | vyšlo: 03.decembra 2015 | autor (zdroj): : v texte | celý článok »»
Poďakovanie
Ďakujeme Nadácii Železiarne Podbrezová za finančný príspevok na zakúpenie pružinových hojdačiek pre naše detičky.
Materská škola Štiavnička ...
číslo: 23 | ročník: LXXI | vyšlo: 20.novembra 2015 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Poďakovanie
Ďakujeme Nadácii Železiarne Podbrezová a Závodnému výboru Odborového zväzu KOVO za finančnú podporu poskytnutú k liečbe s ACP. ...
číslo: 20 | ročník: LXXI | vyšlo: 09.októbra 2015 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Poďakovanie
Chceli by sme sa týmto úprimne poďakovať šikovnému a ústretovému personálu za výbornú kuchyňu a bezchybné služby, vďaka ktorým sa podarilo náš svadobný deň v Stodole Tále dňa 20.6.2015 dotiahnuť k dokonalosti. ...
číslo: 13 | ročník: LXXI | vyšlo: 03.júla 2015 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Poďakovanie
Ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a generálnemu riaditeľovi, Ing. Márii Niklovej,, ...
číslo: 11 | ročník: LXXI | vyšlo: 05.júna 2015 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Poďakovanie
Ďakujem personálnj riaditeľke Ing. Márii Niklovej a vedúcemu personálneho odboru JUDr. Radimovi Kochanovi, PhD., ...
číslo: 10 | ročník: LXXI | vyšlo: 22.mája 2015 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»