20.7.2023 10:11:54
poistenie

Výmena preukazov
Oznamujeme zamestnancom, že zdravotná poisťovňa Dôvera vymieňa preukazy poistencov. ...
číslo: 4 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.februára 2017 | autor (zdroj): Ppam | celý článok »»
Bol to úspešný rok
Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Stabilita dosiahla za prvý polrok tohto roka čistý zisk 60 tisíc eur. V porovnaní s prvým polrokom minulého roka ide o pokles o 901 tisíc eur...
číslo: 3 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.februára 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Výmena preukazov
Oznamujeme zamestnancom, že zdravotná poisťovňa Dôvera vymieňa preukazy poistencov. ...
číslo: 3 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.februára 2017 | autor (zdroj): Ppam | celý článok »»
Myslíte na svoj dôchodok?
Myslíte na svoj dôchodok? ...
číslo: 20 | ročník: LXX | vyšlo: 10.októbra 2014 | autor (zdroj): | celý článok »»
Nová rubrika so žrebovaním: Možnosť zníženia poplatkov
Od januára budúceho roka nastáva zmena v sporení na dôchodok v treťom pilieri.V novej rubrike Podbrezovana vás budeme v spolupráci s Janou Volnerovou, vedúcou oddelenia marketingovej komunikácie Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita, v ktorej si sporí vyše deväťdesiat percent zamestnancov našej spoločnosti, informovať priebežne o novinkách. ...
číslo: 22 | ročník: LXIX | vyšlo: 31.októbra 2013 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Myslíte na svoj dôchodok?
Myslíte na svoj dôchodok? ...
číslo: 22 | ročník: LXIX | vyšlo: 31.októbra 2013 | autor (zdroj): | celý článok »»
S riaditeľom pobočky DDS STABILITA PaedDr. Róbertom Petrom
Od 1. januára 2012 bola uskutočnená personálna zmena a do funkcie riaditeľa pobočky DDS STABILITA a.s. v Banskej Bystrici bol menovaný PaedDr. Róbert Petro, ktorého sme požiadali o rozhovor:...
číslo: 5 | ročník: LXVIII | vyšlo: 08.marca 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Dôvera - Výmena preukazov
Výmena preukazov
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. vydáva svojim poistencom nové preukazy, kombinované s Európskym preukazom zdravotného poistenia.
O spoluprácu pri ich výmene požiadala Dôvera ZP Železiarne Podbrezovú a.s. a preto si môžu zamestnanci, ktorí sú poistení v tejto zdravotnej poisťovni, nové preukazy vyzdvihnúť počas februára a marca každý deň od 6. do 8.30 a od 13. do 15. hodiny v mzdových učtárňach. ...
číslo: 4 | ročník: LXVIII | vyšlo: 24.februára 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Výpisy z účtov koncom februára
Výkyvy na svetových a európskych trhoch sa v minulom roku podpísali aj pod hospodárenie v doplnkových dôchodkových fondoch.„Za prvých päť mesiacov roka 2011 sme dosiahli viac ako dvojpercentný výnos, smerovanie bolo výborné. Očakávali sme, že v nastúpenom trende budeme pokračovať a nadviažeme na dva mimoriadne úspešné predchádzajúce roky,“ konštatovala na margo minuloročných výsledkov vedúca oddelenia marketingovej komunikácie DDS STABILITA Jana Volnerová. „V júni prišli otrasy - Grécko, euroval, dlhová kríza, rozširovanie problémov do ďalších členských krajín Európskej únie, následné znižovanie ratingov. ...
číslo: 3 | ročník: LXVIII | vyšlo: 10.februára 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
STABILITA, d.d.s., a.s.
Uzatvorte si zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s minimálnym mesačným príspevkom 5 € alebo 1 ℅ a získajte vianočný darček v podobe nákupnej poukážky v hodnote 20 € ...
číslo: 22 | ročník: LXVII | vyšlo: 04.novembra 2011 | autor (zdroj): Stabilita, d.d.s., a.s. | celý článok »»
Rada pre vás
V ostatnom čase sa stretávame s takými prírodnými úkazmi, na ktoré sme neboli zvyknutí a podľa meteorológov sa extrémne javy, akými sú prívalové dažde, víchrice, či dokonca orkány budú objavovať ešte častejšie. Namieste je preto vedieť, ako postupovať v prípade, že v dôsledku živelnej pohromy, napr. povodne, sa stane poistná udalosť veľkého rozsahu? ...
číslo: 17 | ročník: LXVI | vyšlo: 27.augusta 2010 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Dodatok podpisujete, len ak chcete meniť DDS
Poistenci STABILITY, d.d.s., a.s., dostali informáciu o legislatívnych zmenách a možnosti podpisu dodatku k účastníckej zmluve. Riaditeľa pobočky v Banskej Bystrici, Ondreja Demiana, sme požiadali o vysvetlenie:
číslo: 9 | ročník: LXVI | vyšlo: 7.mája 2010 | autor (zdroj): redakcia novín | celý článok »»
Program zamestnaneckých výhod v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s.
S cieľom rozšíriť sociálne – zamestnanecké výhody nadobudol 1. májom 2006 platnosť Program zamestnaneckých výhod pre zamestnancov akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová a vybraných spoločností skupiny Železiarne Podbrezová, v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s. Pre zamestnancov týchto spoločností sú zo strany poisťovacej spoločnosti, pri uzatváraní privátnych poistných zmlúv, poskytnuté zľavy na poistnom. ...
číslo: 8 | ročník: LXVI | vyšlo: 23.apríla 2010 | autor (zdroj): Mgr. Dagmar Saktorová, vedúca právneho odboru | celý článok »»
Allianz, a.s.
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., bude v roku 2010 zasielať potvrdenia na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane fyzickej osoby na základe požiadania našich klientov. ...
číslo: 1 | ročník: LXVI | vyšlo: 15.januára 2010 | autor (zdroj): Allianz, a.s. | celý článok »»
STABILITA, d.d.s., a.s.
V zmysle stanoviska Daňového riaditeľstva SR k vystavovaniu potvrdení na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane fyzickej osoby, podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, o zaplatení príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie za rok 2009 si vás dovoľujeme informovať, že: ...
číslo: 1 | ročník: LXVI | vyšlo: 15.januára 2010 | autor (zdroj): Stabilita, d.d.s., a.s. | celý článok »»
Sociálna poisťovňa: Zmena stránkových dní
Od 2. marca Sociálna poisťovňa (SP) mení stránkové hodiny vo svojich pobočkách. Generálny riaditeľ SP Dušan Muňko nariadil pre pobočky jednotné stránkové hodiny, ...
číslo: 4 | ročník: LXV | vyšlo: 6.marca 2009 | autor (zdroj): TASR | celý článok »»
DDS STABILITA: Nároky po skončení pracovného pomeru
„Aké sú nároky klientov STABILITA, d.d.s., a.s., pri skončení pracovného pomeru?“ opýtali sme sa Ondreja Demiana, riaditeľa pobočky v Banskej Bystrici: ...
číslo: 2 | ročník: LXV | vyšlo: 06.februára 2009 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Už len do konca septembra
Deň 30. september je posledným termínom na zmenu zdravotnej poisťovne, na ktorú má každý občan právo. Ak do uvedeného termínu zmeníte zdravotnú poisťovňu, zmena nadobudne účinnosť k 1. januáru 2009., ...
číslo: 19 | ročník: LXIV | vyšlo: 19.septembra 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Rozhodnúť sa môžete do 30. septembra
číslo: 17 | ročník: LXIV | vyšlo: 22.augusta 2008 | autor (zdroj): Personálny úsek | celý článok »»
Desať dôvodov prečo byť poistencom VšZP
- tradícia a stabilita (VšZP je najväčšia, najstaršia a finančne stabilná poisťovňa),
- odborné skúsenosti (široká sieť cca 11 tis.) zmluvných partnerov - poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zmluvy so špičkovými zariadeniami zdravotnej starostlivosti, zabezpečovanie špecializovanej liečby aj v zahraničí ak ju nedokážu zabezpečiť zdravotnícke zariadenia na Slovensku, ...
číslo: 17 | ročník: LXIV | vyšlo: 22.augusta 2008 | autor (zdroj): VšZP | celý článok »»
STABILITA, d.d.s., a.s. - Poplatok bol rovnaký aj v minulosti
číslo: 8 | ročník: LXIV | vyšlo: 18.apríla 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Dôvera - Komunikácia cez e - pobočku ľahko a rýchlo v pohodlí domova
„Odkedy máme zriadený prístup do e - pobočky, nemusíme prakticky vyjsť z domu. Stačí nám internetové pripojenie. Ocenili sme to napríklad pri takej významnej udalosti, akou je manželstvo. Elektronická pobočka nám ušetrila jednu z povinných návštev pobočky zdravotnej poisťovne. A nebolo to vôbec zložité," povedal pán Žilka, jeden z vyše13 - tisíc poistencov, ktorí aktívne využívajú služby elektronickej pobočky...
číslo: 7 | ročník: LXIV | vyšlo: 4.apríla 2008 | autor (zdroj): ZP Dôvera | celý článok »»
Pobočka Zdravotnej poisťovne Dôvera v Podbrezovej bola , je a naďalej bude
Dovoľte mi, aby sme vás opäť poinformovali o dianí v našej zdravotnej poisťovni, ktorá je ako nástupca Siderie, zdravotnou poisťovňou mnohých z vás. A nielen vás, ale aj ďalších takmer 865-tisíc ľudí na Slovensku, vďaka čomu sme druhá najväčšia poisťovňa na trhu. Túto dôveru si veľmi ceníme, a preto chceme naďalej zvyšovať kvalitu našich služieb, hoci súčasné zákony sú namierené proti súkromným zdravotným poisťovniam.
číslo: 4 | ročník: LXIV | vyšlo: 22.februára 2008 | autor (zdroj): MVDr. Patrik Keľo | celý článok »»
Zoznámte sa so zákonmi: Ročné zúčtovanie dane, ... Druhý pilier
Začiatkom roka si už pravidelne pripomíname povinností zamestnancov v súvislosti s vysporiadaním daňových náležitostí. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení je každý zamestnanec povinný vyrovnať svoju daňovú povinnosť za rok 2007 buď požiadaním zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania alebo podaním daňového priznania
číslo: 4 | ročník: LXIV | vyšlo: 22.februára 2008 | autor (zdroj): Ing. Zuzana Peniaková, mzdová učtáreň | celý článok »»
Vážení klienti Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA
Tento rok oveľa skôr, ako po iné roky sa vám do rúk dostane váš výpis z individuálneho účtu sporiteľa. V druhej polovici marca už teda budete poznať nielen stav Vášho konta k 31. decembru 2007, ale v informačnom Spravodajcovi nájdete tiež mnoho dôležitých a cenných informácií. Mimoriadne nás teší, že viac ako 90 percent našich klientov má obrovskú príležitosť sporiť si na svojich individuálnych účtoch, ...
číslo: 4 | ročník: LXIV | vyšlo: 22.februára 2008 | autor (zdroj): Ondrej Demian | celý článok »»
Sociálna poisťovňa: individuálny výpis poistenca
Žijeme vo víre každodenného zhonu a azda málokto považuje v produktívnom veku za dôležité zamýšľať sa nad dokladmi, ktoré bude raz potrebovať pri výpočte dôchodku. Aj napriek tomu sme však v dnešnej ankete venovali pozornosť tejto problematike. V uplynulých rokoch Sociálna poisťovňa rozposielala občanom starším ako tridsaťšesť rokov tzv. stavový výpis - informáciu o stave individuálneho účtu poistenca.
číslo: 3 | ročník: LXIV | vyšlo: 8.februára 2008 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»