20.7.2023 10:11:54
prieskumy

PRIESKUM SPOKOJNOSTI STRAVNÍKOV v ŽP GASTRO servis, s.r.o.
Ako sa stravujete počas pracovného času? ...
číslo: 10 | ročník: LXXII | vyšlo: 20.mája 2016 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Prieskum spokojnosti zamestnancov
Ponúkané ukazovatele zoraďte od 1 do 12 podľa miery spokojnosti s vašimi pracovnými podmienkami. Začnite číslovať od 1 – faktor, s ktorým ste najviac spokojný, až sa dostanete po číslo 12 – označíte faktor, s ktorým ste najmenej spokojný. ...
číslo: 14 | ročník: LXXI | vyšlo: 17.júla 2015 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Prieskum spokojnosti zamestnancov - vyhodnotenie
V júnovom čísle Podbrezovana sme uverejnili anketu, v ktorej sme sa vás pýtali na ukazovatele spokojnosti súvisiace s vaším pracovným životom. ...
číslo: 16 | ročník: LXX | vyšlo: 15.augusta 2014 | autor (zdroj): D. Barabášová | celý článok »»
Prieskum spokojnosti zamestnancov
Ponúkané ukazovatele spokojnosti zoraďte od 1 do 12 podľa toho, ako najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní. Začnite číslovať od 1 ako najdôležitejšie, až sa dostanete po číslo 12, ktorým označíte pre vás najmenej významný ukazovateľ. ...
číslo: 12 | ročník: LXX | vyšlo: 20.júna 2014 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Stravníci sú spokojní
V predposlednom minuloročnom čísle Podbrezovana ste sa mohli zapojiť do prieskumu o kvalite služieb ŽP Gastro-servis s.r.o. Túto možnosť využilo takmer päťdesiat pracovníkov Železiarní Podbrezová a dcérskych spoločností, z ktorých väčšina dáva prednosť závodnému stravovaniu a oveľa menej je tých, ktorí ho kombinujú s iným spôsobom stravovania. ...
číslo: 1 | ročník: LXX | vyšlo: 17.januára 2014 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Spokojnosť zamestnancov: Výsledky ankety
V jednom zo septembrových čísel ste mohli nájsť v našich podnikových novinách anketu spokojnosti. Ak ste ju neprehliadli a mali ste chuť zapojiť sa do nej, a tak ovplyvniť výsledky i získať vecnú cenu, zaslali ste nám vyplnený anketový lístok i s kupónom. ...
číslo: 22 | ročník: LXIX | vyšlo: 31.októbra 2013 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Anketa o spokojnosti zamestnancov
Ponúkané ukazovatele spokojnosti zoraďte od 1 do 12 podľa toho, ako najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní. Začnite číslovať od 1 ako najdôležitejšie, až sa dostanete po číslo 12, ktorým označíte pre vás najmenej významný ukazovateľ. ...
číslo: 18 | ročník: LXIX | vyšlo: 06.septembra 2013 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
O SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV: Výsledky ankety
Po oboznámení sa s jednou z nosných teórií o motivácii, s ktorou úzko súvisí spokojnosť zamestnancov, si môžeme priblížiť výsledky našej novinovej ankety, pričom sa nám v mysli iste vynorí zopár zmysluplných súvislostí. ...
číslo: 2 | ročník: LXIX | vyšlo: 25.januára 2013 | autor (zdroj): Mgr. D. Barabášová | celý článok »»
Ukazovatele spokojnosti
Ponúkané ukazovatele spokojnosti zoraďte od 1 do 14 podľa toho, ako najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní. Začnite číslovať od 1 ako najdôležitejšie, až sa dostanete po číslo 14, ktorým označíte pre vás najmenej významný ukazovateľ. Čísla napíšte na vyznačené bodky...
číslo: 23 | ročník: LXVIII | vyšlo: 16.novembra 2012 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
ANONYMNÝ PRIESKUM ČITATEĽOV
Firemné noviny si za 68 rokov nepretržitého vydávania vybudovali svoju pozíciu a možno jednoznačne konštatovať, že Podbrezovan už nie je len sprostredkovateľ informácií, ale aj nástroj tvorby corporate identity.Aj napriek tomu, že kľúčovou je tematická , ...
číslo: 19 | ročník: LXVIII | vyšlo: 21.septembra 2012 | autor (zdroj): redakcia | celý článok »»
Ukazovatele spokojnosti
Ponúkané ukazovatele spokojnosti zoraďte od 1 do 14 podľa dôležitosti, akú im pripisujete a taktiež podľa toho, ktoré najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní. Začnite číslovať od 1 ako najdôležitejšie, až sa dostanete po číslo 14, ...
číslo: 8 | ročník: LXVIII | vyšlo: 20.apríla 2012 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Prieskum spokojnosti
Každoročne sa prostredníctvom ankety zverejnenej v Podbrezovane pýtame, čo zamestnanci uprednostňujú vo svojom pracovnom živote. Za druhý polrok 2011 sme zo získaných odpovedí zostavili dva rebríčky hodnôt. ....
číslo: 2 | ročník: LXVIII | vyšlo: 27.januára 2012 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Ukazovatele spokojnosti.
Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti vyberte desať a označte ich číslami od 1 do 10 podľa poradia dôležitosti, ktoré im pripisujete a taktiež podľa toho, ktoré najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní....
číslo: 23 | ročník: LXVII | vyšlo: 18.novembra 2011 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Máte záujem o služby predškolského zariadenia ? - zapojte sa do prieskumu.
Ste mladá rodina a vašim problémom je umiestnenie detí do predškolského zariadenia (ďalej PZ), resp. to šťastie ste mali, ale nie ste spokojní so službami a nezostáva vám iné, ako odovzdane rátať mesiace, ktoré delia vaše dieťa od školského veku? ...
číslo: 14 | ročník: LXVII | vyšlo: 15.júla 2011 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Máte záujem o služby predškolského zariadenia ? - zapojte sa do prieskumu.
Ste mladá rodina a vašim problémom je umiestnenie detí do predškolského zariadenia (ďalej PZ), resp. to šťastie ste mali, ale nie ste spokojní so službami a nezostáva vám iné, ako odovzdane rátať mesiace, ktoré delia vaše dieťa od školského veku? ...
číslo: 11 | ročník: LXVII | vyšlo: 03.júna 2011 | autor (zdroj): Pú | celý článok »»
Ukazovatele spokojnosti
Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti vyberte desať a označte ich číslami od 1 - 10 podľa poradia dôležitosti, ktoré im pripisujete a taktiež podľa toho, ktoré najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní. Začnite číslovať od 1 ako najdôležitejšie, až sa dostanete po číslo 10, ktorým označíte pre Vás najmenej významný ukazovateľ. Čísla napíšte na vyznačené bodky...
číslo: 9 | ročník: LXVII | vyšlo: 06.mája 2011 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
K SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV: Istota, mzda a bezpečnosť – najdôležitejšie priority
Prieskum spokojnosti zamestnancov sa prostredníctvom novinovej ankety uskutočňuje pravidelne dvakrát do roka. Zamestnanci majú možnosť zostaviť poradie tých aspektov pracovného života, ktoré sú pre nich najdôležitejšie.
Koniec roka 2010 priniesol výsledky, ktoré sa výrazne nelíšia od prieskumov uskutočnených počas predchádzajúcich rokov. Zaznamenali sme len niekoľko drobných zmien.
Už niekoľko rokov predstavuje „istota stáleho zamestnania“ ...
číslo: 1 | ročník: LXVII | vyšlo: 14.januára 2011 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Plní Podbrezovan svoje poslanie?
V závere roka sme uverejnili čitateľský prieskum so zámerom skvalitňovania úrovne firemných novín. Zapojení respondenti potvrdili, že čítajú Podbrezovan pravidelne (92 percent). Najviac ich zaujímajú informácie z diania vo firme (44 percent), po 4 percentá dostali informácie zo športu a 48 percent respondentov si oblasti nevyberá, číta všetky články za radom. Pre dve tretiny zapojených je v novinách dostatok informácií, jedna tretina to nevie posúdiť a jednému účastníkovi prieskumu v nich niečo chýba, neuviedol čo. ...
číslo: 1 | ročník: LXVII | vyšlo: 14.januára 2011 | autor (zdroj): redakcia novín | celý článok »»
Bude vás zaujímať: Z informatívnej správy o ekonomickom vývoji v BB kraji za I. – III. štvrťrok 2010
V registri organizácií ŠÚ SR bolo v Banskobystrickom kraji k 30. septembra 2010 zaregistrovaných 20 468 právnických osôb (vrátane fyzických osôb zapísaných do obchodného registra), z toho 12 632 podnikov. Podiel podnikov v kraji na úhrne za SR dosiahol 8,9 percenta. ...
číslo: 1 | ročník: LXVII | vyšlo: 14.januára 2011 | autor (zdroj): ŠÚ Banská Bystrica | celý článok »»
Plní Podbrezovan svoje poslanie?
Naše noviny nepretržite vychádzajú už 66. rok. Ako nástroj firemnej komunikácie už dávno neplnia len funkciu dialógu medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich poslaním je zároveň šíriť dobré meno, budovať vzťah, pocit spolupatričnosti a hrdosti na svoju firmu. Plní Podbrezovan svoje poslanie? Aby sme zistili vaše názory a pripomienky, využívame formu spätnej väzby. Môžete odpovedať anonymne, ale máte šancu zapojiť sa aj do žrebovania...
číslo: 24 | ročník: LXVI | vyšlo: 03.decembra 2010 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Plní Podbrezovan svoje poslanie?
Naše noviny nepretržite vychádzajú už 66. rok. Ako nástroj firemnej komunikácie už dávno neplnia len funkciu dialógu medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich poslaním je zároveň šíriť dobré meno, budovať vzťah, pocit spolupatričnosti a hrdosti na svoju firmu. Plní Podbrezovan svoje poslanie? Aby sme zistili vaše názory a pripomienky, využívame formu spätnej väzby. Môžete odpovedať anonymne, ale máte šancu zapojiť sa aj do žrebovania...
číslo: 23 | ročník: LXVI | vyšlo: 19.novembra 2010 | autor (zdroj): Redakcia novín | celý článok »»
Ukazovatele spokojnosti
Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v práci pre mňa sú :
...... istota stáleho zamestnania
...... bezpečnosť práce
...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti ...
číslo: 22 | ročník: LXVI | vyšlo: 05.novembra 2010 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
ŽP GASTRO servis, s. r. o.: PRIESKUM o využívaní služieb ŽP Gastro-servis, s.r.o.
PRIESKUM o využívaní služieb ŽP Gastro-servis, s.r.o. ...
číslo: 15 | ročník: LXVI | vyšlo: 30.júla 2010 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Výsledky novinovej ankety zverejnenej v Podbrezovane
Formovou novinovej ankety vykonávame každoročne prieskum, v ktorom zisťujeme ktoré ukazovatele ovplyvňujú spokojnosť zamestnancov v pracovnej i mimopracovnej oblasti. Anketa mala dve časti, prvá sa týkala pracovných podmienok a v druhej časti sa zamestnanci vyjadrovali k mimopracovným podmienkam. Výsledky, získané prieskumom v júni 2010, porovnávame s predošlým prieskumom vykonaným v decembri 2009. ...
číslo: 13 | ročník: LXVI | vyšlo: 2.júla 2010 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Škultéty, psychológ | celý článok »»
Ukazovatele spokojnosti
Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v práci pre mňa sú :
...... istota stáleho zamestnania
...... bezpečnosť práce
...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti ...
číslo: 11 | ročník: LXVI | vyšlo: 04.júna 2010 | autor (zdroj): Personálny odbor | celý článok »»
Novembrový prieskum spokojnosti zamestnancov
Prieskum spokojnosti zamestnancov je súčasťou systému riadenia kvality a je zverejňovaný v podnikových novinách dvakrát do roka. V poradí druhý prieskum spokojnosti zamestnancov, konal sa v novembri 2009, priniesol zaujímavé výsledky, ktoré poukazujú na stabilitu hodnôt ovplyvňujúcich spokojnosť našich zamestnancov. Prieskum si kládol za úlohu obsiahnuť čo najširší rozsah potrieb, ktoré sú spájané s ich uspokojovaním v priebehu pracovnej činnosti. ...
číslo: 2 | ročník: LXVI | vyšlo: 29.januára 2010 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Škultéty, psychológ | celý článok »»
Prieskum spokojnosti stravníkov ŽP GASTRO servis, s.r.o.
Ako sa stravujete počas pracovného času?. ...
číslo: 19 | ročník: LXV | vyšlo: 15.októbra 2009 | autor (zdroj): redakcia | celý článok »»
Najviac si ceníme... : Vyhodnotenie ankety
Pravidelne oslovujeme našich zamestnancov s novinovou anketou uverejňovanou v podnikových novinách. Naši zamestnanci tak majú možnosť vysloviť svoj názor s čím sú spokojní, resp. nespokojní v súvislosti s terajším zamestnaním. ...
číslo: 11 | ročník: LXV | vyšlo: 12.júna 2009 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Škultéty, psychológ | celý článok »»
Výsledky ankety uverejnenej začiatkom tohto roka: Stále zamestnanie je prioritou
Na prvé miesto sa dostal ukazovateľ „istota stáleho zamestnania“, čo určite vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete, je očakávaný výsledok hodnotenia. Na druhom mieste je „možnosť zvyšovania si kvalifikácie“, v porovnaní s predošlými prieskumami si táto hodnota polepšila postavenie v hierarchii, keď v poslednom prieskume bola na jedenástom mieste. Na tretie miesto sa dostal ukazovateľ ...
číslo: 6 | ročník: LXV | vyšlo: 1.apríla 2009 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Škultéty, psychológ | celý článok »»
Ukazovatele spokojnosti
Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti vyberte desať a označte ich číslami od 1 – 10, podľa poradia dôležitosti, podľa vás im pripisovanej. Čísla napíšte na vyznačené bodky. ...
číslo: 1 | ročník: LXV | vyšlo: 23.januára 2009 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Škultéty, psychológ | celý článok »»