19. APRIL  2005 Strana 4

wpe1.jpg (1347 bytes)


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

Vyberame z pripravovanej monografie Brezna

BREZNO DO ROKU 1849

Historicky vyvoj do povysenia medzi slobodne mesta
Geograficky relief stredneho Slovenska poznacil aj historicky vyvoj tohto regionu. Sustava uzavretych vnutrohorskych kotlin a tazko priechodnych pohori poznacili ekonomicke aktivity tu zijuceho obyvatelstva. Z 13. storocia je o uzemi Horehronia, ktore sa rozprestieralo na vychod od Banskej Bystrice, velmi malo pramennych dokladov. Najstarsi pisomny doklad je z roku 1250; vztahuje sa na Slovensku Lupcu.

Osidlenie a prve zmienky o Brezne
V 13. storoci existovalo na uzemi Horehronskeho podolia redsie osidlenie. Najstarsia zachovala pisomna zmienka, ktoru mozeme vztahovat na Brezno, je v turciansko-liptovskych privilegiach z 11. augusta 1265 (v prepise zo 17. augusta 1270), ktore vydavaju svedectvo o zivote ludi v tychto regionoch. Su dokazom o socialnych, pravnych i ekonomickych podmienkach zivota prosteho ludu do polovice 13. storocia. Obyvatelia tu zili v obcinovych spolocenstvach, z nich sa neskorsie rozvojom populacnych i ekonomickych podmienok vyvinuli mensie sidliska. Za povodne obcinove spolocenstva v regione Horehronia mozeme povazovat aj neskorsie vysadne mesta (Banska Bystrica, Slovenska Lupca, Lubietova a Brezno). Najma Brezno v spominanych privilegiach mimoriadne velkou rozlohou svojho chotara pripomina staru velku obcinu.
Od polovice 13. az do konca 14. storocia na tomto uzemi pozname devat obci, ktore dostali mestske vysady –Babina, Banska Bystrica, Brezno, Dobra Niva, Lubietova, Slatina, Sasa (Pliesovce), Slovenska Lupca a Zvolen. Tieto sidliska, ktore vznikli na kralovskej pode, mali neprimerane velku rozlohu svojich chotarov na mozny stav vtedajsieho osidlenia. Najvacsiu vymeru malo Brezno (63 000 katastralnych jutar), potom Banska Bystrica (50 000 k.j.) a Sasa (15 290 k.j.).
V privilegialnej listine panovnika Belu IV. z roku 1265 pre osadnikov Liptova sa okrem ineho uvadzaju aj hranice uzemia, na ktorom sa moze slobodne polovat. Jedna z tychto hranic sa v listine spomina pod nazvom Berezun. Pravdepodobne sa tu mysli uzemie (terra) Berezun, na ktorom sa vyvinula osada, neskor mesto Brezno. Pretoze uz v tejto listine ma uzemie nazov, mozeme predpokladat, ze bolo aj obyvane. Samotny nazov Berezun je od slova breza a poukazuje na slovensky povod osadnikov. V tejto myslienke nas utvrdzuje aj skutocnost, ze najstarsie obyvatelstvo susedneho Liptova je tiez slovenskeho povodu.
Dalsia listinna zmienka o Brezne je z roku 1310, kedy kastelan Spisskeho hradu Elias Farkas daroval letanovskym kartuzianom pri osade Vernar les smerom na Brezno, aby tu vyklcovali nove uzemie.

Nadnarodna spolupraca

V ramci projektu Europskych spolocenstiev IS EQUAL, ktory pre obcianske zdruzenie PLT vypracovalo Centrum prveho kontaktu Brezno, bola v piatok 8. aprila v Tricase v Taliansku podpisana dohoda o nadnarodnej spolupraci pri rieseni otazok zamestnanosti medzi partnerskymi organizaciami G. A. L. z Talianska, Vis a Vis z Francuzska a OZ Plt.

Partneri si v dohode urcili podmienky vzajomnej spoluprace a rozdelili zodpovednost za jednotlive sekcie: spolupraca pri tvorbe modelu nadnarodneho podniku v oblasti remesiel a ich vyuzitia; navrh vyrobneho procesu pre znevyhodnene skupiny;metodika ziskavania vedomosti a zrucnosti; propagacia a marketing.
Aj ked najvacsia cast spoluprace bude prostrednictvom e-mailov a telefonatov, dohodli terminy a miesta celkovo siestich spolocnych osobnych stretnuti. Na Slovensku sa uskutocnia dve - v maji 2006 a v septembri 2007.
Narodne partnerstvo na Slovensku, v ktorom okrem OZ Plt pracuje aj Technicka univerzita vo Zvolene a Urad prace, socialnych veci a rodiny v Brezne, zaroven vedie a je zodpovedne za cinnost evaluacnej komisie.
Vysledkom tejto spoluprace pod projektovym nazvom HANDYPRICE bude vytvorenie modelu uplatnenia tradicnych remeselnych cinnosti, ktory bude prezentovany na viacjazycnej webovej stranke, jeho casti pilotne realizuju vsetky dotknute narodne partnerstva a potom ho budu moct uplatnit vo vsetkych europskych krajinach.

(jm)

h0516b.jpg (16910 bytes) h0516j.jpg (11727 bytes)

 

 

 

 

Za slovensku stranu podpisal dohodu riaditel
CPK Brezno Mgr. Jan Milan (v strede).
Foto:
V. Kaputa, M. Kovacikova

Zaznelo na tlacovej konferencii primatora s novinarmi

po rokovani mestskeho zastupitelstva

Rozsirenie tras osvetlenia
Na rozsirenie tras verejneho osvetlenia vo fonde reprodukcie Technickych sluzieb mesta Brezna bolo vyclenenych len 500 tisic korun, preto po zmapovani potrieb na rozsirenie tras riaditel predlozil zmenu fondu reprodukcie na 800 tisic korun, ktoru poslanci schvalili. “Vsetky pripomienky obcanov na rozsirenie verejneho osvetlenia by sa mali doriesit aj v suvislosti s tym, ze prebieha vyberove konanie na vymenu osvetlovacich telies ako investicnej akcie,” dodal primator.

Zrusenie VZN o podmienkach chovu a drzania zvierat
Napriek argumentom mestskeho uradu, ze vseobecne zavazne nariadenie o podmienkach chovu a drzania zvierat v meste je v rozpore so zakonom, poslanci ho pred piatimi mesiacmi nezrusili. “Obratili sme sa na okresneho prokuratora, aby toto VZN posudil. V jeho vyjadreni sa tak isto konstatuje, ze VZN je v rozpore so zakonom a ziada prerokovat navrh na zrusenie VZN,” vysvetlil primator. Na tento podnet poslanci reagovali kladne a VZN zrusili. Diskutovanou otazkou v tomto bode bolo, ako v buducnosti chce mesto riesit usmernovanie chovu a drzanie hlavne hospodarskych zvierat: “Myslim si, ze dnesna platna legislativa dava dostatocny priestor a dostatocne moznosti ucinne regulovat chov zvierat,” doplnil.

Dve spravy hlavnej kontrolorky
K sprave o vysledku naslednej financnej kontroly procesu inventarizacie majetku v rozpoctovych organizaciach primator povedal: “Mame styri zakladne skoly s pravnou subjektivitou a jednu zakladnu umelecku skolu, v ktorych bola vykonana kontrola. Opatrenia na odstranenie nedostatkov prijali statutarne organy, teda riaditelia prislusnych skol.” Na adresu spravy o kontrole vybavovania peticii a staznosti v rozpoctovych organizaciach konstatoval, ze tato kontrola dopadla bez nalezov a zisteni, teda vybavovanie peticii a staznosti je v sulade so zakonom.

Menovanie riaditela MSK
Na predchadzajucom zastupitelstve poslanci odvolali riaditela prispevkovej organizacie Mestsky sportovy klub Brezno a na tomto sa zaoberali menovanim noveho riaditela. “Nebolo to klasicke vyberove konanie. Vypisali sme oznam, ze mesto bude obsadzovat takuto funkciu. Vyzvali sme zaujemcov, aby sa prihlasili. Prihlasilo sa ich strnast. Na zaklade konzultacii, prevereni si ich podkladovych materialov, zivotopisov, dotaznikov a dalsich nalezitosti som pozval sestnast uchadzacov, aby sa prisli prezentovat na mestske zastupitelstvo. Jeden stiahol svoju prihlasku, a tak piati uchadzaci zastupitelstvu pisomne predlozili materialy o koncepcii cinnosti MSK. Podla zakona na navrh primatora mestske zastupitelstvo menuje riaditela, takze po ich prezentacii som navrhol menovat Petra Luptaka, ktory v tajnom hlasovani neziskal dostatocnu podporu pritomnych poslancov. Potom som navrhol menovat Miroslava Balcara, ktory ziskal od osemnastich pritomnych poslancov patnast hlasov. Verim, ze “mlada perspektivna krv” prinesie aj nove impulzy do cinnosti MSK”, zdoraznil primator.

Namiesto predajne relaxacne centrum
V majetkovych zalezitostiach sa objavil objekt, ktory vlastni mesto na Krculovej ulici c. 13. Doteraz tam bola predajna zeleniny a ovocia a povodny najomca tieto priestory opusta. Poslanci rozhodovali o dvoch ponukach: “Bola tam ponuka spolocnosti na dalsiu prevadzku takejto predajne, ale aj ponuka prevadzkovat relaxacne fitnescentrum. Poslanci uprednostnili tuto ziadost a odsuhlasili prenajom pre ziadatelku Mgr. Danielu Jorcikovu z Brezna. Myslim si, ze kazde taketo zariadenie prispeje k rozmanitosti sluzieb v meste,” zdovodnil.

Informativna sprava o poskytovani informacii
Primator konstatoval, ze oficialnych ziadosti na poskytovanie informacii v sulade so zakonom c. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam je relativne malo, vlani boli len tri.

Rozne
Mestske zastupitelstvo zvolilo troch prisediacich Krajskeho sudu v Banskej Bystrici na funkcne obdobie 2005 - 2009. Konatelka hotela Dumbier Ruzena Polonyova svoju ziadost o uvolnenie z funkcie tesne pred rokovanim anulovala, a tak tento bod bol stiahnuty z rokovania a R. Polonyova nadalej zostava vo funkcii.

Na otazky novinarov
primator vysvetlil, ze dovodom zrusenia uznesenia c. 147/2004, ktorym zastupitelstvo vyhlasilo za prebytocny a neupotrebitelny majetok mesta obytny dom Predne Halny 10, bol nezaujem sucasnych najomnikov o kupu bytov za symbolicku korunu. Su to byty, v ktorych byvaju romski spoluobcania - trinast najomnikov. Ich dlh na najomnom vo februari predstavoval vyse 105 tisic korun. Vyjadril sa aj ku kauze mazornikovskych bytov: “Ziadost o ulavu, co sa tyka vratky do statneho rozpoctu aj penale od ministerstva financii, je zatial bez odozvy. Skodova komisia stale posudzuje mieru zavinenia. Je to velky problem, lebo tym, ze nemame splneny zavazok, sme automaticky vylucovani aj z inych ziadosti. Aj kvoli tomuto problemu nam z ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja vratili ziadost o vystavbu socialnych bytov v osade Hlavina s odovodnenim, ze nesplname podmienky.” Zatial nebol vytyceny ani prvy termin pojednavania v kauze cesta k mostarni: “O udrzbe tejto cesty by bolo idealne dohodnut sa s firmami v objekte mostarne, aj ked vlastnik sa tvari, ze je jeho”. Stvrteho aprila bola podpisana dohoda o zadani staveniska “zimny stadion” firme z Presova, ktora uz zacala vykopove prace. Zacali prace aj na vystavbe Tesca, ktore by malo byt otvorene v septembri. Mali by tam zamestnat sto pracovnikov.


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT