2. SEPTEMBER 1998 Strana 8

STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

...

Prehlad neplaticov Bytovemu podniku mesta Brezna (nad 10 000 korun)

Vladimir Pokos - Predne Halny (10 454), Elena Pustajova - Predne Halny (38 508), Koloman Eremias - Predne Halny (11 308), Marian Harvan - Predne Halny (10 658), Gejza Puska - Predne Halny (12 952), Milan Biacovsky - Malinovskeho 13 (71 602), Juraj Baran - Malinovskeho 28 (13 279), Tomas Giertli - Malinovskeho 30 (29 462), Jan Pavlovic - Malinovskeho 21 (45 812), Martin Pisar - Laskomerskeho 18 (11 235), Milan Kukol - Laskomerskeho 20 (17 985), Milan Spac - Fucikova 5 (14 573), Alica Fizerova - Fucikova 15 (10 771), Jan Kocka - Nalepkova 3 (22 245), Anna Olahova - Nalepkova 3 (14 057), Iveta Javorcikova - Krculova 10 (19 642), Ondrej Kolesar - Krculova 8 (10 181), Natasa Olahova - Krculova 8 (14 431), Lubomir Kamensky - Krculova 7 (20 224), Vlasta Kamenska - Krculova 7 (12 330), Frantisek Srnka - Krculova 34 (33 053), Lubomir Sukennik - Krculova 34 (26 401), Elena Pasztorova - Krculova 36 (16 709), Gustav Ferkovic - Krculova 36 (21 114), Olga Pevna - Krculova 36 (13 780), Vojtech Kovacik - Krculova 23 (16 483), Svetozar Steindsdorfer - Krculova 23 (58 308), Jan Puska - Laca Saru 1 (50 501), Pravdolub Dubiny - Laca Saru 5 (20 805), Viera Svetlakova - Frana Krala 3 (47 408), Jozef Pekar - Frana Krala 3 (14 256), Zuzana Petrzilkova - Frana Krala 5 (10 850), Stanislav Goceliak - Frana Krala 4 (10 080), Dusan Vagner - Frana Krala 4 (10 667), Roman Dorciak - Frana Krala 4 (10 137), Anton Puska - Frana Krala 11 (39 049), Igor Puska - Frana Krala 11 (26 534), Tomas Sukennik - Frana Krala 11 (15 989), Vojtech Puska - Frana Krala 13 (58 999), Igor Eremias - Frana Krala 13 (18 581), Eduard Muco - 9. maja 23 (21 973), Ludovit Sperka - 9. maja 23 (45 775), Jan Vais - 9. maja 25 (37 835), Jan Caban - 9. maja 30 (10 008), Ivan Reisinger - 9. maja 31 (29 512), Mgr. Elena Marekova - MPCL 30 (10 640), Eduard Pustaj - Chalupkova 12 (10 355), Peter Francisty - CSA 21 (64 796), Julius Stulajter - CSA 47 (16 359), Jan Demian - Sturova 1 (12 109), Ivana Pupavova - Razusova 53 (11 962), Dusan Sibrava - Razusova 53 (10 358), Jozef Solava - Razusova 53 (14 613), Vitezova Irena - Razusova 55 (11 890).

Danovy urad informuje

MAJETKOVE PRIZNANIE

Na zaklade ustanovenia 40 zakona SNR c. 511/1992 Zb. o sprave dani a poplatkov v zneni neskorsich predpisov podavaju fyzicke a pravnicke osoby MAJETKOVE PRIZNANIE do 30. septembra 1998. Prvykrat sa majetkove priznanie podavalo v roku 1995, druhykrat v roku 1996.

Majetkove priznanie sa nepodava za ucelom plnenia danovej povinnosti, ale zaevidovania majetku, a to podla stavu k 1. januaru 1998.

Majetkove priznania podavaju vsetky fyzicke osoby, t.j. aj malolete deti (za ktore priznava majetok zakonny zastupca), ktore maju v Slovenskej republike trvaly pobyt, alebo sa tu obvykle zdrzuju a pravnicke osoby zaoberajuce sa podnikatelskou cinnostou so sidlom na uzemi Slovenskej republiky s uvedenim majetku, ktory vlastnia v tuzemsku i v cudzine. Fyzicka osoby obvykle sa zdrziavajuca na uzemi Slovenskej republiky je ta, ktora sa tu zdrziava aspon 183 dni v prislusnom kalendarnom roku, a to suvisle alebo v niekolkych obdobiach s vynimkou tej, ktora sa tu zdrziava za ucelom studia alebo liecenia. Fyzicke osoby, ktore nemaju v Slovenskej republike trvaly pobyt, ani sa obvykle nezdrzuju a pravnicke osoby so sidlom v cudzine, podavaju majetkove priznanie s uvedenim nehnutelneho majetku, ktory vlastnia v Slovenskej republike. Priznanie sa podava danovemu uradu miestne prislusnemu k sprave dani z prijmov. U pravnickej osoby sa miestna prislusnost riadi sidlom organizacie a u fyzickej osoby trvalym pobytom. Majetkove priznanie musi menovite obsahovat vsetok nehnutelny majetok, hnutelne veci, majetkove prava a ine majetkove hodnoty. Nehnutelny majetok sa pre ucely majetkoveho priznania neocenuje a vzdy sa uvedie v majetkovom priznani. Hnutelny majetok, majetkove prava a ine majetkove hodnoty si danovy subjekt pre tieto ucely oceni cenou obvyklou. Cenou obvyklou sa rozumie cena platna v mieste a v case plnenia, podla druhu a kvality hnutelnych veci, pripadne ich stavu a miery opotrebenia, pokial osobitny predpis neustanovuje inak. Majetok, ktory sa neuvadza v majetkovom priznani, obsahuje Vyhlaska MF SR c. 102/1993, zo dna 19. aprila 1993.

Ak predkladatel priznania nevlatni ziadny nehnutelny majetok a pri hnutelnych veciach a majetkovych pravach a hodnotach neprekroci hranicu 1 milion Sk - priznanie sa nepodava.

Majetkove priznanie sa podava vzdy, ak predkladatel vlastni nehnutelny majetok, avsak u hnutelnych veci a majetkovych prav a hodnot neprekrocil hranicu 1 000 000 Sk.

V majetkovom priznani sa uvedie i majetok, ktory sice ku dnu rozhodujucemu pre podanie majetkoveho priznania uz predkladatel nevlastnil, ale ho nadobudol v obdobi od predchadzajuceho majetkoveho priznania.

Majetok v bezpodielovom spoluvlastnictve manzelov sa pre tieto ucely deli rovnakym dielom, ak nebolo dohodou manzelov urcene inak.

Majetok maloletych deti ( 8 Obcianskeho zakonnika) priznava zakonny zastupca len vtedy, ak malolety je vlastnikom majetku. V pripade, ze malolete dieta je vlastnikom majetku, ktory je povinny priznat a je umiestnene v ustave socialnej starostlivosti, priznanie z majetku dietata podava zakonny zastupca. Malolete dieta je take, ktore nedosiahlo 18 rokov (tyka sa aj osvojenych a nevlastnych deti).

Osoby nad 18 rokov podavaju priznanie samostatne vtedy, ked ziju spolu s rodicmi. Druh a druzka podavaju priznanie samostatne. Ak maju spolocne dieta, ktore ma povinnost podavat danove priznanie k majetku, toto podava ten z rodicov, ktory je jeho zakonnym zastupcom.

Touto pravnou upravou nie su dotknute vseobecne zavazne pravne predpisy o preukazovani celkovej socialnej a majetkovej situacie pre ucely poskytovania davok a sluzieb socialnej starostlivosti.

Na zaklade majetkoveho priznania osob zisti spravca dane prirastky majetku.

Zistene majetkove prirastky, pri ktorych nebolo preukazane ich obstaranie zo zdanenych prostriedkov, vyuzije spravca dane na dodatocne overenie spravnosti zdanenia za dobu, kedy k pouzitiu nezdanenych prostriedkov doslo a podla pomocok dan dodatocne vyrubi.

Z majetkovych prirastkov, pri ktorych zdanenie nebolo preukazane, spravca dane vyrubi dan z prijmov. Cast majetkoveho prirastku, ktora vyplynula zo zmeny cenovych predpisov, pripadne zmeny vseobecnej ceny, nepodlieha dani.

Fyzicka osoba vyplnuje majetkove priznanie aj za majetok, ktory sluzi na podnikatelske ucely.

Z podania majetkoveho priznania nevyplyva ziadna danova povinnost.

Zaroven upozornujeme, ze za nepodanie danoveho priznania moze spravca dane tomu, kto nesplni tuto povinnost, ulozit pokutu do vysky 2 000 000 Sk.

Tlaciva majetkovych priznani sa vydavaju a preberaju denne na Danovom urade Brezno, Laskomerskeho c. 14, cislo dveri 113 od 8.00 do 16.00 hodiny.

 

Najpredavanejsie knizne tituly v auguste

Knizne centrum,

Razusova 8, Brezno

Beletria:

1. F. Forsyth: Ikona

2. H. Olgin: Presny zakrok

3. Ch. Jacq: Ramzes

4. B. Delinska: Suboj vasni

Detska literatura:

1. S. Pierrova: Zabavny den na farme

2. J. Bodenek: Ivkova biela mat

3. A. Kramerova: Otazky a odpovede

4. I. Kapisinsky: Vesmir

Odborna lieteratura:

1. S. Kochav: Izrael

2. P. Vance: Gauguin

3. H. Lukeova: Potahy

4. M. Spillaneova: Imidz muza

5. M. Kopcan: Sukromne bezecke sluzby

6. M. Juric: Zbierka slovenskych contry piesni

Zlacnenie knih o 20 az 70%

Knihkupectvo M. Frgolcova,

CSA 7 Brezno

Beletria:

1. B. Delinska: Suboj vasni

2. K. Woodiwissova: Popol vo vetre

3. H. Olgin: Presny zakrok

Detska literatura:

1. Najkrajsie naramky priatelstva

2. Skolsky atlas sveta

3. Koza rohata a jez

Odborna lietaratura:

1. J. Horecka: Mala kucharka oddelenej stravy

2. U. Summova: Oddelena strava

3. UZZ 11/98 - Dane z prijmov

4. E. Tekelyova: Byt zenou je uzasne

Sme nablizku

"Poradil som znamej, ktora sa mi stazovala so svojimi problemami, aby isla za vami. Pozrela sa na mna - ci si myslim, ze jej sibe, ked ju posielam za psychologom."

Tolko skusenost jedneho z mojich klientov. Hovoril mi to so smutnym usmevom a ja som rozmyslala, ci este niekomu bude radit psychologa po takomto nepochopeni. Mna podnietil k tomu, aby som napisala nieco o rozdiele medzi psychologom a psychiatrom, alebo lepsie povedane ukazala, ze su dvaja odbornici, zacinajuci sa rovnako - "psy".

Psychiater je lekar, ktory vystudoval medicinu rovnako ako gynekolog, zubar, chirurg. Lieci psychicke problemy a poruchy, pocnuc bolestami roznych telesnych organov, na ktorych ini odbornici nenasli ziadne poskodenie, cez zavislosti na alkohole a drogach az po zavazne psychicke ochorenia - psychozy, ktore casto verejnost povazuje za jedinu kategoriu ochoreni, spadajucich pod odbor psychiatrie. Psychiater pri liecbe pouziva rozne metody, o.i. aj psychoterapiu a hlavne lieky.

Psycholog je odbornik, ktory ma vysokoskolske vzdelanie v odbore psychologa. Podobne ako lekar -psychiater pomaha riesit psychicke problemy, ale jeho jedinou liecebnou metodou je psychoterapia - nepredpisuje lieky. Nemoze teda pomoct cloveku, trpiacemu psychozou, ktory vnima veci, ktore nie su, ktory hovori nelogicke veci, ktory ma vytvoreny iny, zvlastny svet - ktoremu ludovo povedane "sibe".

Psycholog pomaha riesit problemy, ktore nevyriesia lieky. Napriklad spominane bolesti - povedzme okolo srdca - ktore cloveka trapia (a velmi silne a vytrvalo) napriek tomu, ze odborny lekar hodnoti srdce ako zdrave, maju svoj povod v psychickych problemoch, v ktorych clovek zije. Vsetko si "berie k srdcu". Psychiater, ku ktoremu sa nakoniec takyto clovek dostane, mu moze liekmi pomoct nepocitovat tieto bolesti, ale aby sa odstranila skutocna pricina, musi nastupit psychoterapia - clovek sa musi naucit "nebrat si vsetko k srdcu". (Toto uvadzam len ako priklad, psychosomaticke problemy nie su ani zdaleka jedinymi, ktore psycholog pomaha riesit).

Uvedomujem si, ze ludska spolocnost skor toleruje cloveka s odrezanou nohou ci rakovinou ako cloveka psychicky naruseneho. Chapem teda obavy ludi z toho, ze ich okolie oznaci nalepkou nenormalnosti. Myslite si vsak, ze by clovek so spominanym problemom so srdcom mal byt povazovany za vysinuteho?

Mgr. Marcela Skultetyova, psychologicka CPPS

Centrum poradensko-psychologickych sluzieb sidli v Sokolovni, tel. 6114155.


STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT