30. SEPTEMBER 1998 Strana 2

STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ARCHIV   TIRAZ   KONTAKT

...

Styria za primatora

Podla Zakona SNR c. 346 z 28. 8. 1990 o volbach do organov samospravy kandidatky na primatora a poslancov bolo treba odovzdat do 24. hodiny 19. septembra.V Brezne sest politickych stran a jeden nezavisly navrhli 139 kandidatov na poslancov a styri politicke strany navrhli tychto kandidatov na post primatora mesta: Ing. Vladimir Fasko (SDL), Ing. Janka Mihalovicova (koalicia KDH, DU, DS, SDSS a SOP), Milan Palovcik (HZDS), Ing. Dusan Svantner (SNS). Miestna volebna komisia v zmysle uvedeneho zakona preveri kandidatne listiny a zaregistruje kandidatov na post primatora a poslancov.

(jm)

Zahranicna navsteva v Ludoteke

Partneri z Nemecka z Pedagogickej fakulty v Erfurte pri prilezitosti druheho vyrocia zalozenia navstivili uplynuly tyzden brezniansku Ludoteku. Na odbornom seminari na temu vyznam hry a hracky vo vychove dietata sa zucastnili okrem uciteliek materskych skol aj zastupcovia Madarskej republiky. Delegaciu tvorilo vedenie Pedagogickeho institutu z Hajduböszörmeny, ktore uvazuje o vytvoreni podobneho zariadenia ako Ludoteka. K dvojrocnemu jubileu pracovnikom Ludoteky zablahozelal aj primator Brezna Ing. V. Fasko, ktory zaroven prijal obidve zahranicne delegacie.

(mel)

Ministerka skolstva v Polomke

Na neformalnu navstevu do Zakladnej skoly v Polomke zavitala v stredu 23. septembra ministerka skolstva Eva Slavkovska s delegaciou. Po odovzdani pocitaca, ktory priniesla, v kratkom kulturnom programe ju pozdravili deti zo suboru Brezinky. Prezrela si skolu a na chodbe diskutovala so ziakmi, hlavne s tymi, ktori do skolskych lavic zasadli po prvykrat.

(ik)

Slovensko-ceske rendezvous

V tradicnom septembrovom termine, v dnoch od 18. do 20. septembra, sa v Banskej Bystrici konal piaty rocnik Slovensko-ceskeho rendezvous. Podujatie otvorili vernisazou skic znameho ceskeho maliara Lutobora Hlavsu. Programova skladba pocas troch dni bola zamerana na cinoherne predstavenia, napr. talk-show Pavla Zednicka s Marosom Kramarom a Marianom Greksom, Divadlo z Pasaze s novonastudovanou hrou Odrazky (do zivota). Nedelnajsie popoludnie na Namesti SNP ponuklo rozmanity program pre vsetky vekove kategorie. V kine Urpin prebiehala projekcia slovenskej a ceskej filmovej tvorby. Myslienku usporiadat kulturno-spolocenske podujatie tohto charakteru a takisto vysoku uroven predchadzajucich rocnikov potvrdil zaujem Ceskeho velvyslanectva zastresit dalsie rocniky.

(or)

Finex zavrel svoje brany

Od 21. do 24. septembra sa v Banskej Bystrici konal 6. rocnik medzinarodneho veltrhu financnictva, bankovnictva a poistovnictva Finex ´98. Vyse 250 vystavovatelov z piatich krajin v styroch pavilonoch prezentovalo svoje produkty a vymienalo si skusenosti. Zisli sa tu predstavitelia centralnych bank, financnych institucii a podnikatelskej sfery, ktori zhodnotili dosiahnute vysledky. Sucastou veltrhu boli sprievodne vystavy, 2. rocnik specializovanej vystavy produktov a sluzieb komunikacnych sieti Network Forum a 4. rocnik odbornej vystavy papierenskych vyrobkov, kancelarskych a skolskych potrieb Premiera.

Opytali sme sa za vas

.

pracovnicky Mestskeho uradu v Brezne PhDr. Anny Stulajterovej:

o Co pripravujete v ramci Dni mesta?

Aj napriek mnozstvu poriadanych kulturno-spolocenskych podujati v meste prave v tomto obdobi i v suvislosti s konanim svetoveho sampionatu v biatlone rozhodlo sa mesto neporusit tradiciu a poriadat i v tomto roku Dni mesta. Budu o nieco skromnejsie ako v predchadzajucich rokoch, ale z ponukanych aktivit si budu moct vybrat vsetky vekove skupiny obyvatelstva. Dni mesta zacnu vo stvrtok 8. oktobra odpoludnia II. rocnikom sutaze Miss a Mister strednych skol. Studentom bude patrit i tento vecer - diskoteka v restauracii domu kultury. V sobotu rano sa uskutocni v areali hostinca Kolkaren jarmok ludovych vyrobkov a vystupenie ludovych hudieb a skupin. Pripravene tu budu i atrakcie pre deti. Odpoludnie bude patrit starsim. Do domu kultury ich pozyva mesto na vystupenie profesionalnych umelcov. Po uspesnych zahranicnych vystupeniach uskutocni Spevacky zbor mesta Brezna v nedelu 11. oktobra slavnostny koncert v evanjelickom kostole. Na slavnostnom zasadnuti mestskej rady v pondelok 12. oktobra predstavi primator mesta pozvanym hostom novu reprezentacnu obrazovo-textovu publikaciu Brezna, ktora vychadza prave v tychto dnoch. Dni mesta ukonci zabavny program v dome kultury. Pocas Dni mesta budu moct obyvatelia a navstevnici nasho mesta pozriet dve vystavy - v Horehronskom muzeu o remeselnictve v Brezne a v synagoge sa predstavi svojimi novymi pracami Klub amaterskej vytvarnej tvorby.

Nase akademie debatuju na celoslovenskej urovni!

V oktobri skolskeho roku 1997/98 obnovil svoju cinnost Anglicky debatny klub pri Hotelovej a Obchodnej akademii v Brezne. Na Slovensku existuje dovedna osem debatnych klubov. "Debatermi" su prevazne studenti anglickych bilingualnych gymnazii. Breznianske akademie su jedinymi zastupcami strednych odbornych skol.

Cielom debatnych klubov je rozvoj jazykovej pohotovosti v roznych komunikacnych situaciach, presadzovanie vlastnych nazorov i prijatie diskusie suhlasneho a nesuhlasneho timu k danej teme. Recnici pripravuju svoju jazykovu zrucnost. Pomocou presvedcivych argumentov sa snazia naklonit si porotu, ktora rozhoduje o vitazstve jedneho z timov.

Studenti hotelovej a obchodnej akademie sa motivovali navstevou ukazkovej debaty na jazykovom gamnaziu v Sucanoch. V ramci svojej existencie navstivili aj bilingualne gymnazium v Tisovci, kde zaujali debatou na temu Fajcenie by malo byt zakazane zakonom.

Dva timy sa zucastnili celoslovenskej sutaze anglickych debatnych klubov pri Modre. Sutaz pozostavala zo styroch kol. Lepsi z timov vyhral dve z troch debat a skoncil na peknom piatom mieste zo strnastich zucastnenych klubov.

V sucasnosti je veducou klubu profesorka Iveta Divokova. Tuto zaujimavu cinnost podporuje aj vedenie skoly.

(lp, ju)

Informacia o podmienkach zamestnania cudzinca na uzemi Slovenskej republiky

Vzhladom na to, ze na uzemi Slovenskej republiky boli zistene pripady neopravneneho zamestnavania cudzincov, Okresne riaditelstvo PZ v Brezne informuje o podmienkach zamestnania cudzinca na uzemi SR.

Cudzinec moze byt na uzemi SR zamestnany len v pripade, ked ma povoleny dlhodoby pobyt v zmysle Zakona c. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na uzemi SR, schvaleny cudzineckou policiou.

K ziadosti o povolenie dlhodobeho pobytu za ucelom zamestnania sa priklada doklad, ktorym cudzinec preukaze ucel pobytu prostriedkov na pobyt:

1) Povolenie na zamestnanie, vydane okresnym uradom prace prislusnym podla miesta sidla zamestnavatela na dobu urcenu zamestnavatelom alebo dohodnutu v obchodnej alebo inej zmluve, najdlhsie vsak na dobu jedneho roka.

2) Kopiu registracnej karty, overenu kompetentnym pracovnikom okresneho uradu prace od obcana Ceskej republiky, prijateho do zamestnania na uzemi Slovenskej republiky.

3) Doklad nesmie byt starsi ako devatdesiat dni.

V septembri v okrese Brezno neopravnene vykonali zarobkovu cinnost styria obcania Ukrajiny tym, ze bez povolenia na dlhodoby pobyt za ucelom podnikania predavali rozny spotrebny tovar, cim porusili zakon c. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na uzemi SR a bolo im pisomnym rozhodnutim cudzineckej policie ulozene opustit uzemie SR do 24 hodin a zaroven v zmysle citovaneho zakona im bol nepovoleny vstup na uzemie SR do roku 2001.

Podmienky predaja na trhoviskach a verejnych priestranstvach v jednotlivych obciach su upravene vseobecne zavaznym nariadenim obce v zmysle zak. c. 178/1998 Z. z. a obec je poverena vykonom kontroly tohto predaja. Obce su opravnene od predavajucich osob vyzadovat preukazanie a splnenie podmienok urcenych pre predaj tovaru na trhoviskach a verejnych priestranstvach. U cudzincov sa okrem podmienok stanovenych v zakone c. 178/98 Z. z. vyzaduje povolenie na dlhodoby pobyt na uzemi SR za ucelom podnikania. Pokial by bolo zo strany obecnych uradov v okrese Brezno zistene porusenie tychto podmienok cudzincami, tuto skutocnost je potrebne oznamit Okresnemu riaditelstvu v Brezne na tel. cislo 6115225 - 9, klapka cudzineckej policie c. 370.

kpt. Miroslav Valach,

hovorca okresneho riaditelstva PZ

Co zistila "soika"

Patdesiatpat skontrolovanych prevadzkovych jednotiek, tridsatsest kontrolnych nakupov, z toho dvadsatpat predrazenych, percento predrazenia 69,4, vyska predrazenia na sto korun z hodnoty nakupov 5,14 koruny. To je bilancia pracovnikov Inspektoratu Slovenskej obchodnej inspekcie pre Banskobystricky kraj v 38. tyzdni.

Pre kvalitativne chyby, nedodrzanie doby spotreby a informacnych povinnosti inspektori pozastavili tovar v tridsiatich prevadzkovych jednotkach pri 186 druhoch tovaru za 328 182 korun. Na mieste zlikvidovali sedem druhov tovaru nevhodneho na konzum, resp. surovin nevhodnych na pripravu dovedna za 701 korun. Ulozili styridsatpat blokovych pokut v hodnote 34 900 korun a spisali patnast oznameni o zacati spravneho konania.

Vo vinarni U piaristov v Brezne konzumacia za 357,20 Sk bola predrazena o 3,30 Sk (nedodrzanie hmotnosti podaneho jedla). Zaroven pozastavili dva druhy smotany po dobe spotreby za 90,40 Sk a jeden druh suroviny na pripravu jedal v hodnote 143 korun, ktora nezodpovedala kvalitativnym poziadavkam, a preto ju zlikvidovali.


STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   ARCHIV   TIRAZ   KONTAKT