5.10.2022 21:18:21
Železiarne doma

Úspešný trend pokračoval
Aký bol I. štvrťrok z hľadiska objemu zákaziek?
- V januári sme vzhľadom na priaznivejšiu situáciu navyšovali objemy a ceny v obchodnom a finančnom pláne na rok 2017. ...
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): Viera Kúkolová, noviny@zelpo.sk | celý článok »»
Po voľbách do DR ŽP
V dňoch 24. – 26. apríla 2017 sa konali voľby členov Dozornej rady Železiarní Podbrezová z kandidátov navrhovaných oprávnenými voličmi a odborovou organizáciou. ...
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Vážení spolupracovníci
V súčasnosti sa každý deň nachádza v ambulancii závodnej lekárky veľké množstvo čakajúcich. Faktom je, že denne je vybavených niekoľko desiatok ľudí. ...
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka | celý článok »»
Situácia na hati Bystrá
Uplynulé dni narobili starosti aj našim energetikom. V utorok však už mali všetko pod kontrolou. ...
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): | celý článok »»
Žijú medzi nami: Do roboty chodí rád...
V novodobej histórii Železiarní Podbrezová zamestnanci, ktorí odpracovali tridsať rokov vo firme, dostávajú hodinky za vernosť. Je ním aj Vojtech Puška z valcovne bezšvíkových rúr. ....
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s.
Kandidáti navrhnutí ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU..
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Pp | celý článok »»
Prihovára sa vám predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír SOTÁK
Vážení spolupracovníci,
skončila sa Veľká noc. Väčšina z vás vie, že tento rok sa začal inak, ako tie predchádzajúce. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ | celý článok »»
Upozornenie
Dňa 21. apríla 2017 sa začne v prevádzkarni oceliareň v starom závode realizácia investičnej akcie „Zdvíhanie strechy predĺženej haly ZPO“ (zdvih o 120 milimetrov). ..
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ppam | celý článok »»
Česť jeho pamiatke
V utorok, 4. apríla 2017, sme sa rozlúčili s Ing. Jánom GRESCHNEROM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 87 rokov....
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Redakcia | celý článok »»
Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy - informuje
Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Ing. Soňa Roštárová | celý článok »»
„Veľmi si vážim, že vedenie tejto spoločnosti myslí aj na región.“
Dňa 3. apríla 2017 navštívil Železiarne Podbrezová a.s. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky. Privítal ho predseda predstavenstva Vladimír Soták a podpredseda predstavenstva Marian Kurčík. Nasledovalo spoločné rokovanie s vedením spoločnosti,...
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Mimoriadna odmena
Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. rozhodlo, že zamestnancom bude vyplatená mimoriadna odmena vo výške 70 eur vo výplate za mesiac marec 2017, pod mzdovým druhom 1416. Dostane ju každý zamestnanec, ..
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): Ppam | celý článok »»
Personálna zmena
Od 1. apríla 2017 bol do funkcie technického riaditeľa menovaný Ing. Milan SRNKA, PhD....
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): | celý článok »»
Smrteľný pracovný úraz v našej spoločnosti
Vo veku štyridsaťštyri rokov, pri výkone svojej práce, 27. marca 2017 v dopoludňajšej zmene tragicky zahynul náš spolupracovník Ján TUROŇ....
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): Redakcia | celý článok »»
Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s.
Kandidáti navrhnutí ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU..
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): Pp | celý článok »»
Volebný poriadok
pre voľby a odvolanie členov Dozornej rady spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., volených zamestnancami spoločnosti ....
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): | celý článok »»
Odborári sa stretli v Bielej medvedici
V hoteli Biela medvedica sa 23. marca stretli členovia ZO OZ KOVO pri ŽP a.s. na každoročnej konferencii. V úvode stretnutia privítal predseda závodného výboru Pavol Koštial hostí, ktorými boli zástupcovia zamestnávateľa a ..
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): Mgr. M. Jančovič | celý článok »»
Robert Fico a Peter Kažimír besedovali so študentmi
Dňa 20. marca 2017 navštívili v rámci pracovnej návštevy Banskobystrického kraja predseda vlády SR Robert Fico a minister financií Peter Kažimír Podbrezovú. ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Ľuborom SCHWARZBACHEROM, členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ŽP a.s.
Pán riaditeľ, čím vám Podbrezová učarovala, že ste sem nastúpili hneď po skončení vysokoškolského štúdia? ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Navštívili aj Hutnícke múzeum ŽP
Konfederácia politických väzňov Slovenska si 15. marca 2017 za účasti vyše päťdesiatich členov konfederácie z rôznych kútov Slovenska spomenula na tých, ktorí boli zaradení do Tábora nútenej práce v Hronci. ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): z podkladov TASR Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
„Toto obdobie považujem za náročné, no úspešné, pretože položilo základ pre ďalší rozvoj a existenciu firmy.“
Ing. Jozef MARČOK, člen Dozornej rady ŽP a riaditeľ ŽP ŠPORT, a.s., odchádza do starobného dôchodku a my sme sa ho pri rozlúčke opýtali ...
číslo: 5 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.marca 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Nízke tepoty potrápili aj činnosť dopravy
Pomaly sa končí zimné obdobie, ktoré bolo náročné na nízke teploty, ale aj snehovú nádielku. Ako tento ráz počasia ovplyvnil fungovanie prevádzkarne doprava? ...
číslo: 5 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.marca 2017 | autor (zdroj): Mgr. M. Jančovič | celý článok »»
Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy - informuje
Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. ...
číslo: 5 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.marca 2017 | autor (zdroj): Ing. Soňa Roštárová | celý článok »»
Česť jeho pamiatke
V utorok, 7. februára 2017, sme sa rozlúčili s Ing. Antonom Štulrajterom, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 86 rokov. ...
číslo: 3 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.februára 2017 | autor (zdroj): Redakcia | celý článok »»
Na prahu nového roka - Prihovára sa Ing. Vladimír Soták
Vážení spolupracovníci,
v novom roku prajem vám, vašim rodinám, aj kolektívom na pracoviskách, pevné zdravie a veľa šťastia. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP | celý článok »»
Editoriál
Začal sa písať rok 2017. Čo nám prinesie, aký bude? To dnes nikto z nás nevie. Túžime však, aby bol lepší ako tie predchádzajúce, aby sme mali dostatok práce a aby sme boli všetci zdraví a spokojní. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): O. Kleinová noviny@zelpo.sk | celý článok »»
S akými predsavzatiami vstupujete do nového roku?
Ing. Vladimír SOTÁK, vedúci odboru predaja a marketingu
- Všetkým kolegom a spolupracovníkom prajem v novom roku pevné zdravie, pohodu v rodinách a veľa pracovných úspechov. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.
Vážení spolupracovníci,
sú tu opäť Vianoce a prichádza čas koncoročného hodnotenia dosiahnutých výsledkov. ...
číslo: 25 | ročník: LXXII | vyšlo: 19.decembra 2016 | autor (zdroj): Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP a.s. a generálny riaditeľ | celý článok »»
Predstavujeme vám
Čo nás na dvojčatách, sprava: Cyrilovi a Imrichovi Kováčovcoch, Pavlovi a Stanislavovi Kyzekovcoch zaujalo? ...
číslo: 25 | ročník: LXXII | vyšlo: 19.decembra 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Opýtali sme sa členky predstavenstva a personálnej riaditeľky Ing. Márie Niklovej
Opýtali sme sa členky predstavenstva a personálnej riaditeľky Ing. Márie Niklovej
Pani riaditeľka, z príhovoru generálneho riaditeľa sa naši čitatelia už dozvedeli, že predstavenstvo schválilo vyplatenie vianočnej mzdy aj v tomto roku. Prezradíte nám o akú výšku pôjde? ...
číslo: 24 | ročník: LXXII | vyšlo: 02.decembra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»