5.10.2022 19:46:00
história

Projekt obnovy horného nádvoria hradu Ľupča bol ukončený
Obnova ľupčianskeho hradu prebieha od roku 2002, postupne od opravy striech cez fortifikačný systém, Gizelin dom, kamenné dlažby na dolnom nádvorí, vynovenie kaplnky, až najvyššie poschodie Rubigallovej veže. ..
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Čitateľská súťaž: Bolo aj prvým na Slovensku
Učňovské stredisko vo Švermovych železiarňach Podbrezová bolo zriadené v roku 1958. Do učebného pomeru bolo prijatých 55 učňov na profesie prevádzkový elektromontér, zámočník a sústružník kovov. ....
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Akvarely Thomasa Endera
Súčasťou pripravovanej knihy o hrade Ľupča budú aj rôzne zaujímavosti, ktoré dopĺňajú, a hlavne osviežujú základnú dejovú líniu. Jeden z týchto textov sa venuje významnému rakúskemu maliarovi Thomasovi Enderovi, ..
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča | celý článok »»
Čitateľská súťaž
Otvorenie Súkromného stredného odborného učilišťa hutníckeho
Nová epocha v dejinách výučby učňovského dorastu Železiarní Podbrezová ...
číslo: 8 | ročník: LXXIII | vyšlo: 21.apríla 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Neznáme dejiny železiarní
Diaľnica z Bratislavy do Košíc je už niekoľko desaťročí témou číslo jedn slovenského cestného staviteľstva, rôznych prognostikov aj veštcov, ale vývoj budovania ciest má dlhšiu históriu. ..
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): Mgr. Michal Ďurčo, Historický ústav SAV Bratislava | celý článok »»
Čitateľská súťaž
Nárast potreby odborníkov v hutníckych profesiách viedol k rozhodnutiu v roku 1976 začať s výučbou študijného odboru hutník operátor pre potreby Švermovych železiarní v SOU hutníckom v Košiciach. ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Vežové hodiny sa po vyše 150 rokoch vrátili na hrad
Počas reštaurovania fasád horného nádvoria bol z hmoty tympanónu vežičky demontovaný drevený kruh. V strede kruhu sa našiel malý otvor, ktorý pravdepodobne v minulosti slúžil na vedenie osky od hodinového stroja k hodinovým ručičkám. ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča | celý článok »»
Čitateľská súťaž
V roku 1950 bolo otvorené Stredisko pracujúceho dorastu a Domov učňovskej mládeže v hrade v Slovenskej Ľupči ...
číslo: 5 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.marca 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Čitateľská súťaž
Technológia výroby v podbrezovských železiarňach vyžadovala od začiatku kvalifikovaný prístup a preto sa príprave následníkov venovali už koncom 19. storočia. ...
číslo: 4 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.februára 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
V tomto roku si pripomíname
165. výročie
- odvtedy, ako sa v osade Podbrezová začalo s výstavbou prvých bytov pre zamestnancov železiarní ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): archív redakcie | celý článok »»
Corgoň na hrade Ľupča
K hradu Ľupča už od nepamäti patrilo Horehronie s bohatými zásobami dreva a vzácnych kovov. K významnejším sídlam v regióne patrilo Brezno. ..
číslo: 25 | ročník: LXXII | vyšlo: 19.decembra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča | celý článok »»
Pokračuje v najkrajšej komnate hradu
Špecifikom hradu Ľupča je jeho arkier, vežička vysunutá z hmoty hradu v najzápadnejšej časti. Je to najcharakteristickejší identifikačný prvok hradu pri diaľkových pohľadoch. Pri lepšom pohľade na túto časť pamiatky uvidíte, ..
číslo: 24 | ročník: LXXII | vyšlo: 02.decembra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča | celý článok »»
Zaujímavosti k obnove horného nádvoria hradu Ľupča – 9. časť „Nové prvky“
Podľa Benátskej charty sú pamiatky nositeľmi duchovného posolstva minulosti. V súčasnosti sú živým svedectvom zanikajúcich alebo stratených hodnôt a tradícií. ..
číslo: 22 | ročník: LXXII | vyšlo: 04.novembra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča | celý článok »»
Unikátna ozubnicová trať slávi stodvadsať rokov
Medzi viaceré ozubnicové železnice normálneho rozchodu, postavené v čase prelomu 19. a 20. storočia na území rakúsko-uhorskej monarchie, patril aj úsek Bánovo – Zbojská – Pohronská Polhora miestnej železnice Podbrezová – Brezno – Tisovec, sprevádzkovaný v roku 1896. ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): Z podkladov: na www.zubacka.sk, www.vlaky.net, publikácie Mgr. R. Lacku „Ozubnicová trať...“, v spolupráci s Ing. P. Krajanom spracovala O. Kleinová | celý článok »»
Zaujímavosti k obnove horného nádvoria hradu Ľupča
Popri historicko – architektonickom výskume bol na hornom nádvorí realizovaný aj archeologický výskum, ktorý odkryl zaujímavé nálezy. Výskum financovali Železiarne Podbrezová, a.s. a realizoval ho Pamiatkový úrad SR sondážnym spôsobom. ..
číslo: 19 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.septembra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča | celý článok »»
Podbrezová kedysi žila veľmi spoločenským životom. Prečo to už tak nie je?
Žijeme vo veľmi vyspelej dobe plnej digitalizácie a dokonalých informačných technológií a tak možno mnohí mladí so zmiešanými pocitmi vnímajú spomienky tých skôr narodených na spoločenský život, ktorý fungoval kedysi v Podbrezovej. ...
číslo: 16 | ročník: LXXII | vyšlo: 12.augusta 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová) | celý článok »»
Od rozhodnutia uplynulo päťdesiat rokov
Dňa 30. júna 1966 bola generálnym riaditeľstvom Hutníctva železa a Ministerstvom ťažkého priemyslu schválená investičná úloha výstavby ťahárne rúr. ...
číslo: 13 | ročník: LXXII | vyšlo: 01.júla 2016 | autor (zdroj): Podbrezovan 1966 (pôvodný text) | celý článok »»
Ako dovolenkovali železiari pred sedemdesiatimi rokmi
„Reč o dovolenej sa teší zvýšenému záujmu u všetkých pracujúcich. Väčšina zamestnancov už celý rok plánuje svoju dovolenú a rozmýšľa, ako ju čo najlepšie využiť. Starší neplánujú svoju dovolenú na veľmi pestré využitie a význam tejto vidia len v telesnom oddychu: ...
číslo: 12 | ročník: LXXII | vyšlo: 17.júna 2016 | autor (zdroj): Podbrezovan 1946 (pôvodný text) | celý článok »»
Dobrá vec sa podarila
V sobotu, 21. mája, sa na hraničnom priechode Vyšný Komárnik – Barwinek uskutočnila malá slávnosť. Nadšenci techniky a histórie slávnostne odhalili repliku hraničného orientačného stĺpu na mieste nálezu posledného zachovaného exempláru z prvej republiky. ...
číslo: 11 | ročník: LXXII | vyšlo: 03.júna 2016 | autor (zdroj): pplk. Ing. Ján Ščerbík | celý článok »»
Z archívu Podbrezovana
Z archívu Podbrezovana...
číslo: 10 | ročník: LXXII | vyšlo: 20.mája 2016 | autor (zdroj): redakcia | celý článok »»
ZAUJALA ICH NAŠA HISTÓRIA
Záujem o priemyselné dedičstvo na Slovensku z roka na rok rastie. Potvrdzuje to aj vyššia návštevnosť nášho historického stánku. ...
číslo: 6 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.marca 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Stará budova slúžiaca na odprášenie
Všimli ste si, že v starom závode už nie je budova, ktorá zaujala najmä tým mohutným potrubím ústiacim do „veže“? Stála tu od roku 1985 a jej účelom bolo odprášenie exhalátov od elektrických oblúkových pecí. ...
číslo: 2 | ročník: LXXII | vyšlo: 29.január 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
V roku 2016 si pripomíname
135. výročie
V roku 1881:
sa 1. apríla pod vedením Antona Kerpelyho začalo s prestavbou železiarní. ...
číslo: 1 | ročník: LXXII | vyšlo: 15.január 2016 | autor (zdroj): Viera Kúkolová, z archívnych materiálov HM ŽP | celý článok »»
Povesť o hradnom šašovi
V dávnych časoch, keď Matej Korvín na hrad Ľupča často chodil, nielen honosné poľovačky a iné zábavky ho tam lákali. Keď na hrad prišiel, dočasné kráľovské sídlo si tam zriadil a rôzne žiadosti a sťažnosti poddaných z okolitých miest a obcí vybavoval. ...
číslo: 25 | ročník: LXXI | vyšlo: 16.decembra 2015 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča | celý článok »»
Plameň vysokej pece v Tisovci vyhasol pred 50 rokmi
Uvedenie parnej železnice do prevádzky v Anglicku (1825) našlo ohlas aj v rakúsko – uhorskej monarchii. ...
číslo: 24 | ročník: LXXI | vyšlo: 03.decembra 2015 | autor (zdroj): Z archívnych materiálov spracovala Viera. Kúkolová | celý článok »»
Zaujímavosti k obnove horného nádvoria hradu Ľupča – 5. časť
Stavebné a reštaurátorské práce na hornom nádvorí hradu Ľupča výrazne pokročili a my sme počas realizácie prác získali opäť nové poznatky.
Každý z nás si už určite položil otázku, či hrady boli v minulosti omietnuté alebo ich murivo pozostávalo prevažne z holého kameňa ako to vidíme v súčasnosti na viacerých zrúcaninách ...
číslo: 23 | ročník: LXXI | vyšlo: 20.novembra 2015 | autor (zdroj): Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča | celý článok »»
Replika historického dela
Replika historického dela vyrobená v dcérskej spoločnosti ŽĎAS, a.s., je umiestnená pri budove Hutníckeho múzea ŽP. ...
číslo: 22 | ročník: LXXI | vyšlo: 06.novembra 2015 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Bude vás zaujímať
Zariadenie na odprášenie pôvodných ZPO, ktoré je momentálne v likvidácii, bolo kolaudované pred tridsiatimi rokmi. Naliehavosť riešenia odsávania vznikajúcich spalín od elektrických oblúkových pecí vystúpila do popredia po vydaní zákona č. 35/1967 ...
číslo: 21 | ročník: LXXI | vyšlo: 23.októbra 2015 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Uplynulo sto rokov od sprevádzkovania šikmého výťahu na Šiklov
Už prvá prestavba dvadsiateho storočia v podbrezovských železiarňach priniesla rozsiahle zmeny. Postavené a sprevádzkované boli štyri malé vodné elektrárne a v Hnusne vodná nádrž – Tajch. ...
číslo: 21 | ročník: LXXI | vyšlo: 23.októbra 2015 | autor (zdroj): Viera. Kúkolová | celý článok »»
V rozhovore s víťazom čitateľskej súťaže: „ Získal som veľa nových informácií z histórie“
Stosedemdesiatpäťročný vývoj podbrezovských železiarní sme si pripomínali aj formou čitateľskej súťaže. ...
číslo: 20 | ročník: LXXI | vyšlo: 09.októbra 2015 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»