5.10.2022 19:29:56
Železiarne vo svete

Veľtrh - Tohtoročný bol najväčší od roku 2012
Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) vytvára priestor, v ktorom sa stretávajú významní strojárski hráči. Veľtrh je pre výrobcov bránou do sveta, a to prostredníctvom ich výrobkov a zručností. ...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Stredná Európa v hľadáčiku Číny
Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) sa uskutoční od 3. do 7. októbra 2016. Párne ročníky strojárskych veľtrhov sú tradične väčšie, pretože sa v jednom termíne konajú aj špecializované veľtrhy obrábacích a tvárniacich strojov IMT, zlievarenský FOND-EX, veľtrh zváracej techniky WELDING a PROFINTECH PLASTEX. . ...
číslo: 19 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.septembra 2016 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Sebavedomie aj v ťažkých časoch
Globálne ekonomické chvenie, oceliarska kríza na celom svete, rekordne nízke ceny ropy, nové klimatické predpisy..., to sú faktory, ktoré sprevádzajú naše odvetvie na ceste do digitálneho veku. ...
číslo: 8 | ročník: LXXII | vyšlo: 22.apríla 2016 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Účasť na veľtrhu TUBE v nemeckom Düsseldorfe
Účasť na veľtrhu TUBE v nemeckom Düsseldorfe je nutnosťou, zhodujú sa na tom všetci odborníci. Každé dva roky je to udalosť červenou farbou označená v kalendári každého, kto má čo povedať v našom odvetví. ...
číslo: 6 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.marca 2016 | autor (zdroj): Redakcia | celý článok »»
Stosedemdesiatpäť oceľových rokov
Najväčší priemyselný veľtrh v strednej Európe – Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) 2015 v Brne, sa uskutočnil 14. - 18. septembra 2015. Je to najväčšie česko - slovenské hospodárske podujatie a zároveň barometer budúcnosti ekonomiky oboch krajín. ...
číslo: 19 | ročník: LXXI | vyšlo: 25.septembra 2015 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Medzinárodný strojársky veľtrh rastie, vystavovateľov bolo viac ako vlani
Medzinárodný strojársky veľtrh skončil 3. októbra 2014. Počet návštevníkov, ktorých pritiahol, sa vyšplhal na číslo 80 tisíc a počet vystavovateľov prevýšil 1 600. Podľa riaditeľa BVV Jiřího Kuliša bol pre návštevníkov najzaujímavejší robotický park v pavilóne Z. ...
číslo: 20 | ročník: LXX | vyšlo: 10.októbra 2014 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Vo svete:Medzinárodný strojársky veľtrh je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe
Do otvorenia 56. medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne ostáva niekoľko dní. Najatraktívnejšie plochy sú už dlho vypredané a vysoký záujem o účasť korešponduje s pozitívnym vývojom ekonomiky tak v Českej republike, ako aj v celej strednej Európe. Ak úspešný MSV 2013 odrážal oživenie ekonomiky po dlhom období recesie, tento ročník bol pripravovaný v ešte optimistickejšej atmosfére. ...
číslo: 19 | ročník: LXX | vyšlo: 26.septembra 2014 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Jedenáste valné zhromaždenie Združenia slovenských laboratórií a skúšobní
V hoteli Stupka na Táľoch sa 10. júna 2014 konalo 11. valné zhromaždenie Združenia slovenských laboratórií a skúšobní (ZSLS). ZSLS je záujmovým združením právnických osôb, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach, ich hlavným predmetom činnosti je skúšobníctvo alebo majú vo svojej organizačnej štruktúre začlenené skúšobne či laboratóriá. ...
číslo: 12 | ročník: LXX | vyšlo: 20.júna 2014 | autor (zdroj): Ing. M. Vojtas vedúci kontrolného a atestačného oddelenia | celý článok »»
Vzostupný trend pokračuje
Viac ako 2 500 vystavovateľov z odvetví výroby drôtov, káblov a rúr sa môže pozrieť späť, za piatimi úspešnými dňami. Firmy, inšpirované pozitívnym vývojom na trhu, vystavovali svoje inovatívne produkty medzi 7. až 11. aprílom na düsseldorfskom výstavisku. ...
číslo: 8 | ročník: LXX | vyšlo: 25.apríla 2014 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Najvýznamnejšie podujatie odvetia výroby oceľových rúr
Najvýznamnejšie podujatie odvetia výroby oceľových rúr bolo otvorené v pondelok, 7. apríla 2014 v nemeckom Düsseldorfe.
číslo: 7 | ročník: LXX | vyšlo: 11.apríla 2014 | autor (zdroj): v texte | celý článok »»
Otvorený list pred summitom
Lídri členských krajín Európskej únie sa budú 20. marca na summite v Bruseli zaoberať konkurencieschopnosťou európskeho priemyslu a klimaticko – energetickou politikou do roku 2030. Tak, ako významné hutnícke firmy na Slovensku intenzívne komunikujú na túto tému s vládou SR, aj v iných krajinách Európskej únie prebieha diskusia k tejto problematike....
číslo: 5 | ročník: LXX | vyšlo: 14.marca 2014 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Akčný plán znamená budúcnosť
Európska únia je druhým najväčším výrobcom ocele vo svete, s produkciou vyše 177 miliónov ton ocele ročne, čo predstavuje 11 percent svetovej produkcie. Význam oceliarskeho priemyslu v Európe je cezhraničný, v 23 členských štátoch sa nachádza päťsto výrobných miest. Európsky oceliarsky priemysel sa borí so simultánnymi účinkami nízkeho dopytu a nadmernej kapacity na svetovom trhu s oceľou ...
číslo: 25 | ročník: LXIX | vyšlo: 17.decembra 2013 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Nápad premenený na úspech
Dňa 12. novembra 2013 navštívil študentov Hutníckej fakulty predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová a.s., Dr. h. c. Ing. Vladimír Soták. Jeho dvojhodinová prednáška bola organizovaná Hutníckou fakultou v spolupráci s agentúrou Junior Chamber International - Slovakia. Prednášky sa zúčastnilo okolo tristo poslucháčov, okrem hutníkov bolo vidieť aj študentov z ostatných fakúlt TUKE. ...
číslo: 25 | ročník: LXIX | vyšlo: 17.decembra 2013 | autor (zdroj): Bc. Roland Mežibrický, študent 1. ročníka Ing. štúdia, Hutnícka fakulta | celý článok »»
Nadväzovali sme aj nové kontakty
V dňoch 16. až 19. októbra 2013 sa v Bukurešti konal Medzinárodný technický veľtrh TIB 2013. Veľtrh sa orientuje na prezentáciu inovačných technológií v rôznych oblastiach priemyselnej výroby.V rámci slovenského národného stánku sa predstavila aj naša spoločnosť. ...
číslo: 22 | ročník: LXIX | vyšlo: 31.októbra 2013 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Stredoeurópsky trh disponuje vysokým potenciálom.
Jubilejný 55. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu ukázal kvalitu priemyselnej produkcie českých firiem, ktorá si udržiava vysokú konkurencieschopnosť. Veľtrh však nebol len prehliadkou domácich vystavovateľov, účasť popredných európskych a svetových výrobcov je známkou toho, že stredoeurópsky trh disponuje vysokým potenciálom a zostáva atraktívnym odbytiskom pre strojárske výrobky. ...
číslo: 21 | ročník: LXIX | vyšlo: 18.októbra 2013 | autor (zdroj): Ing. M. Adamčák | celý článok »»
Jubilejný ročník v znamení česko – slovenských vzťahov
Odbor predaja a marketingu a predajné organizácie ŽP GROUP čaká rušná výstavnícka jeseň. Od 30. septembra do 5. októbra sú na ITF- InternationalTechnical Fair v Plovdive (Bulharsko). ...
číslo: 20 | ročník: LXIX | vyšlo: 04.októbra 2013 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Ocenenie „Najrešpektovanejší generálny riaditeľ The Most Respected CEO – Ing. Vladimír Soták
V rámci Slovenského CEO prieskumu 2013 vyzvali poradenská firma PwC a magazín Forbes stoosemdesiat generálnych riaditeľov na Slovensku, aby uviedli meno toho CEO, ktorého rešpektujú a vážia si ho za to, ako svoju firmu vedie, aké úspechy dosiahol a za jeho osobnostné kvality. ...
číslo: 11 | ročník: LXIX | vyšlo: 31.mája 2013 | autor (zdroj): Tlačová správa Marketing &Comunications Leader, PwC | celý článok »»
Na Boru Istanbul 2013
V dňoch 28. až 30. marca 2013 sa naša spoločnosť predstavila na veľtrhu 8.Uluslararasi Boru Fuari (8. Medzinárodný veľtrh výrobcov rúr) v tureckom
Istanbule. ...
číslo: 7 | ročník: LXIX | vyšlo: 05.apríla 2013 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Boli sme na výstavách na Balkáne
V poslednom období sa naša spoločnosť zúčastnila dvoch veľtrhov. V septembri v bulharskom Plovdive, kde sa konal medzinárodný veľtrh a v dňoch 17. – 20. októbra 2012 Medzinárodného technického veľtrhu TIB, v rumunskej Bukurešti. Obidvapatria medzi najväčšie výstavné podujatia na Balkáne. ...
číslo: 24 | ročník: LXVIII | vyšlo: 30.novembra 2012 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD., odbor predaja a marketingu | celý článok »»
Už desiatykrát pod hlavičkou Železiarne Podbrezová Group
Na tému internet verzus veľtrh už bolo toho veľa napísané aj pohovorené. Internet napomáha obchodovaniu, ale nie všade a najmä nie na úrovni B2B - business to business. Nákup investičného majetku v miliónových objemoch, poznanie priemyselných riešení alebo priemyselných liniek je práve to, čo nie je cez internet možné a zrejme ani dlho nebude. ...
číslo: 19 | ročník: LXVIII | vyšlo: 21.septembra 2012 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Turecko - slovenské fórum
Tretie inovačné a technologické turecko - slovenské fórum, ktoré sa konalo19. júna v Istanbule, prilákalo veľký počet tureckých firiem prejavujúcich záujem o partnerstvo so slovenskými spoločnosťami. Fórum organizovali Istanbulská priemyselná komora a Generálny konzulát SR v Istanbule. ...
číslo: 13 | ročník: LXVIII | vyšlo: 29.júna 2012 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Tube 2012
Dňa 26. marca sa otvorili brány medzinárodného veľtrhu TUBE 2012. Od tej chvíle prebiehalo v stánku Železiarne Podbrezová Group množstvo stretnutí, na ktorých participovali vedenia spoločností, ich predajcovia, nákupcovia, technici a zástupcovia výrobných úsekov. ...
číslo: 7 | ročník: LXVIII | vyšlo: 05.apríla 2012 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Medzi desiatimi finalistami
Do projektu Najlepšia ročná správa sa zapájajú aj Železiarne Podbrezová. Tento projekt organizuje inštitút INEKO v spolupráci s poradenskou spoločnosťou PwC, bankou HSBC a Fakultou manažmentu UK. ...
číslo: 22 | ročník: LXVII | vyšlo: 04.novembra 2011 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
NA VÝSTAVÁCH A VEĽTRHOCH
NA VÝSTAVÁCH A VEĽTRHOCH ...
číslo: 21 | ročník: LXVII | vyšlo: 21.októbra 2011 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD, Ing. V. Ryšavý, OR | celý článok »»
Made In Steel, Brescia 2011
Svet sa dnes viac či menej rýchlo zotavuje z recesie - bezprecedentne zasiahla naše odvetvie, ktoré je jedným s pilierov slovenskej a aj talianskej ekonomiky. Svojou účasťou sme chceli ukázať, že naša firma dokáže rýchlo reagovať na meniace sa podmienky, Made In Steel bol pre nás nástrojom na získanie nových podnetov a stimulov pre rozvoj nášho predaja ...
číslo: 7 | ročník: LXVII | vyšlo: 8.apríla 2011 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom ŽP a.s.
Na sklonku októbra zasadala Európska asociácia výrobcov oceľových rúr (European Steel Tube Association - ESTA) v Bratislave a jej hostiteľmi boli tentokrát Železiarne Podbrezová a.s. Pán riaditeľ, ako hodnotíte priebeh zasadnutia ?.
číslo: 23 | ročník: LXVI | vyšlo: 19.novembra 2010 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Na medzinárodnom technickom veľtrhu TIB 2010 v Bukurešti
Veľtrhu TIB Bukurešť sa naša spoločnosť zúčastňuje v periodicite dvoch rokov už od roku 2006. Veľtrh je najvýznamnejším priemyselným podujatím v krajine a spolu s plovdivským veľtrhom aj na Balkáne....
číslo: 21 | ročník: LXVI | vyšlo: 22.októbra 2010 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
V predvečer MSV v Brne: Vysoká koncentrácia ponuky
Medzinárodný strojársky veľtrh 2010 je najvýznamnejšou priemyselnou udalosťou nielen v Českej republike, ale aj v priestore strednej Európy. ..
číslo: 18 | ročník: LXVI | vyšlo: 9.septembra 2010 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD. | celý článok »»
Železiarne Podbrezová Group na ITM Poznaň a BIEMH Bilbao
Veľtrhu Metalforum v poľskej Poznani sa zúčastňuje naša spoločnosť pravidelne. Veľtrh je súčasťou podujatia INNOVATIONS -TECHNOLOGIES - MACHINES (Inovácie - Technológie - Zariadenia). Toto podujatie, ktoré nesie pomenovanie ITM len štyri roky, sa však pýši 82 - ročnou tradíciou. ...
číslo: 12 | ročník: LXVI | vyšlo: 18.júna 2010 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD | celý článok »»
12. ročník veľtrhu Tube 2010
Dňa 12. apríla 2010 o 9. hod. sa otvorili brány 12. ročníka medzinárodného veľtrhu TUBE 2010.
číslo: 8 | ročník: LXVI | vyšlo: 23.apríla 2010 | autor (zdroj): Ing. Marcel Adamčák, PhD | celý článok »»