1. JUL  2003 Strana 4

wpe1.jpg (1347 bytes)


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

Z tlacovej konferencie po rokovani mestskeho zastupitelstva

 Mesto vstupi do Dopravneho podniku Brezno, s. r. o.

Brezno (r) - S tradiciou organizovania tlacovych konferencii po kazdom rokovani mestskeho zastupitelstva zacal primator Brezna Ing. Jaroslav Demian. Na historicky prvej, ktora bola v utorok 24. juna, okrem primatora novinarov informovali hlavna kontrolorka mesta Ing. Ingrid Veverkova a prednosta mestskeho uradu Ing. Jan Medved.

Do registra investicnych akcii mesta, ktory zahrna vacsie stavby, miestne komunikacie a mosty, vystavbu najomnych bytov a podporu individualnej bytovej vystavby, poslanci zaradili aj zrekonstruovanie mestskych socialnych zariadeni v parku a spoluucast mesta na vystavbe golfoveho a sportoveho arealu Brezinky, ktoru rozbiehaju Zeleziarne a. s. Podbrezova. Z predchadzajuceho rokovania bola dana uloha vypracovat spravu o racionalizacii siete skol a skolskych zariadeni v meste, ktora nenavrhla zrusit ziadnu zakladnu ani matersku skolu. Podla prijateho uznesenia do najblizsieho riadneho rokovania v auguste veduca oddelenia skolstva preskuma podmienky stravovania v materskych a zakladnych skolach formou spolocnej vyvarovne a prednosta mestskeho uradu vypracuje prehlad obsadenosti skol a skolskych zariadeni v novom skolskom roku 2003/2004. V suvislosti so zriadenim spolocnej vyvarovne primator uviedol: ,,Boli sme na navsteve vo francuzskom Meudone, kde maju spolocnu kuchynu pre vsetky skoly a skolske zariadenia. Dvadsatsest pracovnikov tam denne vari 5000 jedal, ktore potom rozvazaju do jednotlivych skol a skolskych zariadeni. Tato myslienka nas zaujala a crta sa tu urcita moznost racionalizacie zariadeni skolskeho stravovania aj poctu pracovnikov." Poslanci schvalili ucast mesta v Prvej rozvojovej vidieckej agenture s tym, ze jej cinnost mesto podpori materialne. Koncepcia riesenia Ondrejskeho jarmoku sa vratila k jeho organizovaniu opat v priestoroch namestia a v prilahlych uliciach. Spravu riaditela Technickych sluzieb mesta Brezna o parkovani v centre a na sidliskach poslanci zobrali na vedomie. Pre zvysenie poctu parkovacich ploch bolo na jar vybudovane docasne platene parkovisko pri hlavnej ceste na mieste byvalej poziarnej zbrojnice a ako podotkol primator paradoxne na druhej odstavnej ploche vo dvore za mestskym uradom, na ktoru udajne vodici nemohli potrafit, ked bola platena, teraz stoji viac aut ako na novom platenom parkovisku. Hlavna kontrolorka pri komentovani bodu zameranie cinnosti a kontrolny zamer novinarom povedala: ,,Musim konstatovat, ze prace budem mat asi dost. Aj ked mojim cielom je zamerat sa nie na kontrolu ex post, ale skor na kontrolu ex ante, aby som bola skor prevenciou a metodikou. Asi to potrva nejaky cas, pokym to bude ex ante." Ramcova napln rokovani organov mesta v druhom polroku, ktoru poslanci prerokovali v dalsej casti, sa coskoro objavi aj na webovej stranke mesta s aktualnymi terminmi a programom rokovani.
Program rokovania rozsirili o prezentaciu ponuky na vyrobu CD nosica a zabezpecenie vysielania Mestskeho televizneho kanala. Vnutro-organizacne zalezitosti doplnili o body: projekt vstupu mesta do Dopravneho podniku Brezno, s. r. o., a projekt transformacie s. r. o. Bypos. Ako primator informoval novinarov, spolocny dopravny podnik by zabezpecoval vybudovanie a prevadzkovanie novej autobusovej stanice a zavedenie mestskej hromadnej dopravy. ,,Moj nazor je vstupit do tohto podniku s urcitym podielom, ktory bude dohodnuty v spolocenskej zmluve. Mojim cielom je zabezpecit lepsie prepojenie vsetkych okrajovych casti mesta, sidliska Mazornikovo, Podkorenovej, Rohoznej, Prednych a Zadnych Halan", povedal primator. Mestske zastupitelstvo vyjadrilo suhlas so vstupom mesta do tohto dopravneho podniku. Projekt na transformaciu s. r. o. Bypos predlozila spolocnost Termoservice, s. r. o., ktora prevadzkuje tepelne hospodarstvo uz v niekolkych mestach. Vzhladom na to, ze prichadzaju dalsie ponuky, mestske zastupitelstvo odporucilo primatorovi zverejnit ponuku na prenajom tepelneho hospodarstva, zriadit odbornu komisiu na vyhodnotenie ponuk a vyhlasit oficialne vyberove konanie. ,, Podla mojich informacii cez toto tepelne hospodarstvo dostava teplo zhruba 13 tisic obyvatelov, zvysnych 10 tisic ma kurenie poriesene inak. Bol by som rad, keby sme z vynosov, ktore ziskame transformaciou sucasneho Byposu, ziskali prostriedky, ktore pouzijeme v prospech vsetkych obyvatelov tohto mesta. Nemame az take velke tepelne hospodarstvo, ale ak sa takyto projekt bude realizovat, ocakaval by som mozno zhruba 50 - 60 milionov korun do kapitalovych prijmov. O vsetkom vsak budu rozhodovat poslanci", zdoraznil primator a Ing. I. Veverkova dodala: ,,Je tu strach zo strany obcanov, ze cena sa bude neumerne zvysovat. Mozeme ubezpecit, ze myslienky transformacie nesmeruju k tomu, aby cena sla hore, ale prave k tomu, aby sa tato spolocnost ekonomizovala, pretoze cena vznika na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov".
Navrh novej organizacnej struktury mestskeho uradu bol z programu vzhladom na nedostatok casu na prestudovanie tohto materialu a zaverov organizacneho auditu stiahnuty a poslanci ho prerokuju na mimoriadnom zasadnuti, ktore primator zvola do 15. jula. Pre nepritomnost zastupkyne primatora Ing. Janky Mihalovicovej neprerokovali ani jej spravu o podmienkach byvania Romov.

Mnozstvo oceneni breznianskeho spevokolu

svedci o jeho uspesnej praci

V predposledny junovy pondelok sa clenovia Spevackeho zboru mesta Brezna zisli na vyrocnej clenskej schodzi, aby bilancovali svoju cinnost za uplynule obdobie. Mozno ju hodnotit ako velmi uspesnu uz aj preto, ze v roku 2002 zbor absolvoval osemnast verejnych vystupeni, z toho styri v zahranici.

V polskom Krosne ucinkoval na II. euroregionalnom koncerte kolied a v Ostrave na VIII. medzinarodnom festivale muzskych spevackych zborov ako hostujuci kolektiv. Z domacich vystupeni spomenieme napriklad ucast na V. medzinarodnom sympoziu o zborovom speve Cantus Choralis Slovaca 2002 v Banskej Bystrici, na festivale chramovej piesne v Kremnici, na regionalnom festivale spevackych zborov z Gemera a Malahontu v Tisovci a na X. festivale maticnych spevackych zborov v Kokave nad Rimavicou.
V prvom polroku 2003 sa zbor orientoval na dve vyznamne podujatia - na oslavy 25. vyrocia svojho vzniku (na oslavach bola realizovana aj profilova ,,live" nahravka ako podklad na vyrobu CD-nosica) a na zahranicny zajazd do greckeho mesta Agria, v ktorom s vyraznym posluchacskym ohlasom ucinkoval na VI. medzinarodnom festivale spevackych zborov.
O uspesnej praci breznianskeho spevokolu svedci aj mnozstvo oceneni, ktore obdrzal v tomto roku pri prilezitosti 25. vyrocia svojej existencie. Kolektivu boli udelene pochvalne uznania, dakovne listy, pamatne medaily, pocty generalneho riaditela sekcie umeni ministerstva kultury a generalneho riaditela Narodneho osvetoveho centra, dirigentovi doc. PaedDr. Milanovi Pazurikovi, CSc., okrem ineho udelili aj najvyssie ocenenie Narodneho osvetoveho centra - Pamatnu medailu Daniela Licharda za dlhorocne vedenie zboru a organizacnemu veducemu a manazerovi zboru Danielovi Rakytovi Pamatnu medailu Matice slovenskej v Martine za dvadsatrocnu organizacnu pracu v tomto kolektive.
V dalsom obdobi cakaju mestsky zbor VI. horehronske slavnosti zboroveho spevu (3. - 5. oktobra), kde sa podiela na ich organizacnom zabezpeceni, tiez nastudovanie novych skladieb, medzi ktorymi budu aj piesne z regionu (horehronske, ciernobalocke) v umeleckom spracovani hudobnych skladatelov, priprava na vianocne a novorocne koncerty a na rozne prilezitostne vystupenia doma i v zahranici.
Na programe rokovania vyrocnej clenskej schodze bola aj volba noveho devatclenneho vyboru zboru na obdobie dalsich dvoch rokov a volba predsedu vyboru zboru. Stal sa nim Ing. Dusan Stevko, ktory tuto funkciu vykonaval uz v rokoch 1993 - 1995.

(DaRa)

h0326c.jpg (15857 bytes)

Rimskokatolicky farsky urad na Mazornikove v nedelu 29. juna usporiadal uz 2. rocnik krestanskeho gospeloveho koncertu Svojmu Bohu spievaj. V amfiteatri pri fare ucinkovali kapely Vesela spolocnost a Proste z Mazornikova, Heaven a Shore z Anglicka, skupiny mladych z Brusna, P. Polhory a Zvolenskej Slatiny a Marek Novotny z Trnavy. Po skonceni koncertu premietli film Don Bosco.

Snimka: Stefan Vozar


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT