2. FEBRUAR 1999 Strana 2

STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

...

Novi zastupcovia prednostu

Prednosta Okresneho uradu v Brezne Ing. Jaroslav Demian 26. januara menoval svojich zastupcov a prvy februarovy den sa ujali funkcii. Ing. Janka Mihalovicova je zastupkyna prednostu pre spolupracu s uzemnou samospravou, nestatnymi organizaciami a dalsimi samospravnymi organmi a Milan Pivovarci je zastupca prednostu pre vnutorny chod.

Rocenka NAPANTu

Sprava Narodneho parku Nizke Tatry v priebehu marca a aprila planuje vydat rocenku, ktora bude sumarizovat cinnost spravy za rok 1998. Ako nas informoval riaditel Spravy NAPANTu RNDr. Lubos Cillag, kedze ide o vobec prvy takyto dokument, rocenka bude okrem ineho obsahovat informacie o vsetkych investicnych aktivitach na uzemi narodneho parku, o vyskumnych ulohach, ktore sa robili a robia, o cinnosti profesionalnej a dobrovolnej straze ochrany prirody, o zahranicnych kontaktoch spravy. Dostat by sa mala do ruk samosprav a organov statnej spravy na useku ochrany prirody a krajiny, aby ziskali prehlad o cinnosti Spravy NAPANTu.

Zacina sa Hviezdoslavov rok

Druheho februara si pripominame stopatdesiat rokov od narodenia najvacsieho slovenskeho basnika, dramatika a prekladatela Pavla Orszagha Hviezdoslava. Celonarodne oslavy tohto velikana nasich kulturnych dejin sa zacali uz 31. januara v jeho rodisku a rozne kulturne aktivity sa budu cely rok konat vo viacerych slovenskych mestach a obciach (Vysny Kubin, Dolny Kubin, Namestovo a ine). Najdolezitejsie podujatia pripravuju napr. Oravske kulturne centrum a Mestsky urad v Dolnom Kubine, Matica slovenska v Martine a Narodne osvetove centrum v Bratislave.

Odkaz mladym

Preplnena klubovna c.2 v Centre volneho casu v Brezne privitala v utorok 26. januara na srdecnom stretnuti predstavitela SZPB pplk. v. v. Juraja Chvosteka. Mile podujatie sa uskutocnilo pri prilezitosti 54. vyrocia oslobodenia Brezna. Besedujuci priblizil pritomnym ziakom vojensku stranku udalosti z poslednych januarovych dni v roku 1945. Podujatie bolo doplnene kvizom, ked vitazi ziskali knizne ocenenia od breznianskeho autora Frantiska Kreutza Criepky z breznianskeho rinku. Na priprave podujatia ma velku zasluhu aj clen predsednictva OV SZB v Brezne Jan Zemko.

Sobota v znameni oslav

Sobota 30. januara bola v Bacuchu v znameni oslav 54. vyrocia oslobodenia obce. Rodicovske zdruzenie pri Materskej skole a Zakladnej skole spolu s ucitelkami Annou Medvedovou a Margitou Krupovou v spolupraci s Obecnym uradom v Bacuchu usporiadali za velmi chladneho pocasia podporovaneho vetrom, preteky ziakov na sankach. Zucastnilo sa ich 35 ziakov spolu s rodicmi. Vitazom sa stal kazdy, odmenou bol zlaty cokoladovy dukat. Popoludni Miestna organizacia Slovenskeho zvazu protifasistickych bojovnikov v spolupraci s Obecnym uradom v Bacuchu usporiadali oslavy na pocest oslobodenia, spojene s kladenim venca k pomniku padlych.

Opytali sme sa za vas

primatora Brezna Ing. Vladimira Fasku:
* Ako je to s odpredajom bytov v meste Brezne a zvlast na Ulici Laskomerskeho?

Mesto Brezno prijalo 29. januara 1996 Vseobecne zavazne nariadenie o prevode vlastnictva bytov a nebytovych priestorov v meste Brezne. V prilohe c. 2 VZN bol uvedeny zoznam domov, ktore si mesto ponechava vo vlastnictve na zabezpecenie byvania svojich obyvatelov. V tomto zozname domov bol uvedeny aj obytny dom na Laskomerskeho ulici 2-4.

Vseobecne zavazne nariadenie mesta bolo dvakrat mestskym zastupitelstvom zmenene, jednak z dovodu zmeny legislativy a jednak z dovodu zmeny zaujmu o prevod bytov do vlastnictva v jednotlivych obytnych domoch. Obytny dom na Laskomerskeho ulici 2 - 4 bol v aprili m. r. zaradeny do prilohy c. 1 VZN t. j. do zoznamu domov urcenych na predaj.

Predaj bytov zabezpecuje na zaklade mandatnej zmluvy Bytovy podnik mesta Brezna. Predavaju sa najprv byty v tych obytnych domoch, ktore uz boli vlastnikom bytov - mestom Brezno pripravene na predaj (zabezpecenie vyhotovenia geometrickych planov, zapis obytnych domov a pozemkov na list vlastnictva) v odbore katastra nehnutelnosti okresneho uradu. To z dovodu, ze vlastnictvo bytovych domov bolo rozne a po nadobudnuti platnosti zakonov o predaji bytov 182/93 Zb. a 154/95 Zb. je potrebne pozemky katastralne vysporiadat a zabezpecit listy vlastnictva. Nasledne bytovy podnik pristupi k premeraniu spolocnych priestorov a pivnic v dome za ucelom zapisu spoluvlastnickych podielov do listu vlastnictva v katastri nehnutelnosti a vyhotoveniu technickej dokumentacie. Az po obdrzani vypisu z listu vlastnictva moze bytovy podnik pristupit k priprave zmluvy o prevode vlastnictva bytov.

Zapisy obytnych domov a spoluvlastnickych podielov na spolocnych castiach v dome trva v odbore katastra nehnutelnosti okresneho uradu zo znamych dovodov v niektorych pripadoch aj niekolko mesiacov.

K 31. decembru 1998 bolo odpredanych 311 bytov. Pripravene na predaj su obytne domy na Ulici CSA 45 - 51 a Krculovej 32 - 36. Postupne budu odpredane vsetky byty v obytnych domoch, ktore su uvedene v prilohe c. 1 VZN, a to v poradi, ako budu vyhotovene geometricke plany a vypisy z listu vlastnictva. Naviac, uprednostnene budu tie obytne domy, kde bude 100-percentny zaujem o kupu bytov.

...

pracovnika Okresneho uradu v Brezne, zodpovedneho za usek kultury, Daniela Rakytu:
* Moze Music shop Romana na namesti v Brezne tak nahlas reprodukovat hudbu?

- Music shop Romana na Namesti gen. M. R. Stefanika c. 14 v Brezne pouziva magnetofon na reprodukciu hudobnych diel v priestore pristupnom verejnosti, cim sa snazi do svojej predajne prilakat zakaznikov, pretoze v nej predava MC-kazety, CD a pod. Tato prevadzkaren, ktora vykonava podnikatelsku cinnost si v zmysle Autorskeho zakona c. 383/1997 Z. z. splnila svoju povinnost tym, ze zaplatenim prevadzkoveho honoraru ziskala suhlas na pouzitie diel od Slovenskeho ochranneho zvazu autorskeho (prejednania priestupkov v tejto oblasti vykonava okresny urad - odbor skolstva a kultury). Pokial je prevadzanie hudobnych diel reprodukovanych prostrednictvom technickych zariadeni neprimerane, vzhladom na to, ze sa tato predajna nachadza v centre mesta, obcania sa mozu obratit na komisiu pre ochranu verejneho poriadku Mestskeho zastupitelstva v Brezne, ktora by sa mala k tejto veci vyjadrit a vykonat urcite opatrenia za predpokladu, ze zariadenim na reprodukciu zvuku ide o narusanie verejneho poriadku. Na konanie komisie pre ochranu verejneho poriadku pri MsZ v Brezne sa treba obratit pisomnym podanim, v ktorom musi byt uvedene meno a adresa pisatela s jeho podpisom. V podani musi byt tiez uvedena skutocnost, v com pisatel vidi porusovanie verejneho poriadku a tiez udaje (meno a adresa) toho, kto by sa mal dopustat porusovania verejneho poriadku. Podanie treba adresovat Mestskej policii v Brezne.


Autoservis VD Brezno nekrachuje

Bez vanku sa ani listok nepohne, castokrat sa hovori o famach, ktore medzi ludmi koluju. Ci to plati i v pripade Autoservisu VD Brezno, ktore by podla reci malo krachovat, hovori predseda VD Lubomir Potkany:

- V poslednom case sme zaznamenali vela fam a dohadov ohladom Autoservisu VD Brezno, ktore by som rad touto cestou objasnil a vysvetlil. Hovori sa, ze Autoservis krachuje. Musim povedat, ze to vobec nie je pravda, ba naopak, dodavatelska firma Porsche Interauto vyzaduje, aby sa zlepsili predajne podmienky produktov VW Porsche a Audi a to vystavbou noveho predajneho autosalonu, s ktoreho vystavbou zaciname zaciatkom maja. Financne naklady tohto projektu nas primali k rozhodnutiu, aby sme zacali rokovat s kapitalovo silnejsimi partnermi, ktori chceli projekt podporit. Rokovania sa zuzili na jedneho partnera, s ktorym by sa mala podpisat dohoda o spolupraci do 15. februara 99.

Chcel by som tymto pozvat vsetkych motoristov do priestorov Autoservisu VD Brezno, aby sa presvedcili o nasich zlepsenych sluzbach v oblasti oprav motorovych vozidiel pouzitim novozakupenych strojov, a to optickej geometrie Bianbarth, klampiarskej vytahovacej stolice Celette, bodovacky Marta M-8 a miesacky vypalovacich farieb od firmy PPG. Tak by si zakaznik mohol overit, ze cielom kolektivu Autoservisu VD Brezno nie je krach, ale zlepseny pristup k zakaznikom a zvysena kvalita prevedenych oprav na vasich vozidlach. Bez uz vymenovanych technologii uz nie je mozne opravovat vozidla tejto generacie, ale ani starsie typy.

Co zistila "soika"

V stvrtom tyzdni prekontrolovali pracovnici Inspektoratu Slovenskej obchodnej inspekcie pre Banskobystricky kraj osmedesiattri prevadzkovych jednotiek a na "musku" si zobrali o.i. aj Tomi Motorest Podbrezova - Lopej 560. V konzumacii uctovanej za 87 korun poskodili spotrebitela o 1,80 koruny, pretoze nedodrzali uctovanu hmotnost strojovej sunky a odpredali 20 g masla za 4,70 koruny po dobe najneskorsej spotreby (uz dva tyzdne bolo po zaruke). Dalej zistili porusenie Vyhlasky MH SR 125/95 Z.z. o kategorizacii pohostinskych a ubytovacich zariadeni.

Statistika za kontrolovany mesiac vyzera takto: zo sedemdestiat jeden kontrolnych nakupov bolo patdesiatdva predrazenych, frakvencia predrazenia je 73,2 percenta, vyska predrazenia na sto korun z hodnoty nakupov styri koruny tridsat halierov. Pre kvalitativne chyby, prekrocenie doby spotreby, nesplnenie informacnych povinnosti v dvadsiatich styroch prevadzkach pri 191 druhoch pozastavili tovar v hodnote 306 885 korun. V dvadsiatich troch prevadzkach zlikvidovali patdesiat druhov tovaru v hodntoe 6397 korun z dovodu konzumu nevhodneho tovaru, resp. surovin, ktore boli nevhodne na pripravu jedal. Na mieste ulozili sedemdesiatjedna blokovych pokut v hodnote 55 500 korun a spisali tridsatosem oznameni o zacati spravneho konania.

h9905d.JPG (23100 bytes) Koncom januara v breznianskych zakladnych skolach slavnostne zapisovali buducich prvakov. Snimka Viktora Sajgalika problizuje slavnostne chvile v Zakladnej skole na Pionierskej 4.

STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT