8. APRIL  2003 Strana 8

STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

Civilna ochrana informuje

Co ma kazdy vediet v pripade ohrozenia

Ludia si uvedomuju rizika, ktore ohrozuju ich zivot, zdravie alebo ich majetok spravidla az vtedy, ked su priamymi ucastnikmi havarii, zivelnych pohrom alebo katastrof. Dosledky takychto mimoriadnych udalosti potvrdzuju, ze neznalost vhodneho reagovania na vzniknutu situaciu alebo jej podcenovanie spolu s panikou znasobuju straty na zivotoch a zvysuju pocet zdravotnych poskodeni ludi. I ked jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemoze zvratit beh udalosti, moze vhodnou volbou spravania vyrazne znizit dopad jej nasledkov vo svojom okoli.
Cielom tohto prispevku je poskytnut informacie o tom, ako reagovat na vznik mimoriadnej udalosti, co robit, ked je ohrozeny zivot a zdravie, alebo ako postupovat, ked je ohrozeny majetok.

(Pokracovanie)

3. CINNOST V OBLASTI OHROZENEJ UNIKOM
NEBEZPECNYCH LATOK

Nebezpecne latky su prirodne alebo synteticke latky, ktore svojimi chemickymi, fyzikalnymi, toxikologickymi alebo biologickymi vlastnostami samostatne alebo v kombinacii mozu sposobit ohrozenie zivota, zdravia alebo majetku. Vseobecne pod nebezpecnymi latkami rozumieme chemicke, radioaktivne alebo biologicke latky.
Unik nebezpecnych latok moze byt sposobeny destrukciou stacionarneho zdroja nebezpecnej latky (vyrobne zariadenie, sklad, zariadenie vyuzivajuce nebezpecnu latku ako medium, napr. chladiarenske zariadenie) alebo z mobilneho zdroja pri preprave nebezpecnej latky (auta alebo zeleznicne vagony urcene na prepravu nebezpecnych latok).

Ohrozenie nebezpecnymi latkami moze byt sposobene aj teroristickym utokom.

  1. V PRIPADE UNIKU NEBEZPECNEJ CHEMICKEJ LATKY

(alebo pri pouziti chemickych zbrani). Nebezpecne chemicke latky sposobuju poskodenie centralneho nervoveho systemu, dychacich organov, zazivacieho traktu, poskodenie koze, alebo narusuju metabolizmus postihnuteho. V pripade havarie spojenej s unikom nebezpecnych chemickych latok posobia na okolie v podobe plynu alebo vyparov. V pripade teroristickeho utoku mozu byt pouzite vo forme aerosolov alebo plynu, pripadne mozu byt pouzite na zamorenie vodnych zdrojov.

Ked zaznie varovny signal sireny:

pri pobyte v budove

zostante vo vnutri, pripadne sa ukryte v ukryte (ak je dostupny),

 • vytvorte izolovany uzavrety priestor - uzavrite a utesnite okna, dvere, vetraky, odstavte klimatizaciu,

 • pripravte si improvizovanu ochranu dychacich ciest, oci a odkrytych casti tela,

 • zapnite rozhlas, televiziu a sledujte vysielanie,

 • riadte sa podla vysielanych pokynov, nepodcenujte riziko,

 • pripravte si evakuacnu batozinu,

 • telefonujte len v surnom pripade, nezatazujte telefonne linky,

 • poskytnite pomoc chorym, postihnutym osobam, osobam neschopnym pohybu, starsim osobam, postarajte sa o deti bez dozoru,

 • zachovavajte rozvahu a pokoj,

 • budovu opustite len na pokyn.

 

Ked zaznie varovny signal sireny:

pri pobyte mimo budovy

 • zachovajte rozvahu, zorientujte sa podla situacie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeneho nebezpecnou chemickou latkou,

 • vase rozhodnutie je zavisle od smeru vetra siriaceho nebezpecnu latku zo zdroja uniku a vasej polohy; ak sa nachadzate v smere vetra a ste v casovej tiesni, okamzite vyhladajte ukrytie v budovach a postupujte ako pri pobyte v budove.

 

3.2 V PRIPADE UNIKU NEBEZPECNEJ BIOLOGICKEJ LATKY

(alebo pri pouziti biologickych prostriedkov) Bakteriologicke (biologicke) nebezpecne latky mozu byt pouzite vo forme aerosolu (bakterie, virusy) vytvoreneho v ovzdusi alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostrednictvom vetracich zariadeni, vypustenim infikovaneho hmyzu (vsi, blchy, muchy a podobne), infikovanim vodnych zdrojov, potravin alebo krmovin. Postihnuty pouzitie biologickych prostriedkov spravidla nezisti ihned po ich pouziti. Pri podozreni ich pouzitia sa vyskyt zistuje odberom vzoriek a naslednou mikrobiologickou analyzou.
Pri podozreni z uniku alebo pri uniku biologickej latky, resp. pri pouziti biologickych prostriedkov postupujte tak, ako pri uniku nebezpecnej chemickej latky. Zvlast treba:

 • dosledne dodrziavat karantenne hygienicke, protiepidemicke a protiepizooticke opatrenia,

 • sledovat informacie o situacii poskytovane miestnou samospravou,

 • pravidelne kontrolovat telesnu teplotu,

 • hlasit podozrenie z ochorenia, alebo zvyseny vyskyt ochoreni osob a zvierat organom obce alebo spadovemu zdravotnickemu zariadeniu, pripadne organom civilnej ochrany,

 • obmedzovat pohyb mimo budovy a budovu opustat iba na nevyhnutny cas (napriklad nakup zakladnych zivotnych potrieb),

 • priebezne uskutocnovat v ramci svojich moznosti dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch.

Pri vyhlaseni karanteny plati zakaz zhromazdovania osob a zakaz volneho pohybu mimo uzatvorenych priestorov bez nasadenych ochrannych prostriedkov.

3.3 V PRIPADE UNIKU RADIOAKTIVNEJ LATKY

(alebo pri pouziti jadrovych zbrani)

 • Co najskor sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepsie v pivnicnych priestoroch),

 • pokial ste mohli prist do styku s radioaktivnymi latkami v case, nez ste sa stacili ukryt, potom:

 • pred vstupom do budovy kontaminovany vrchny odev a obuv odlozte do neprievzdusneho obalu a nepouzivajte ich,

 • dokladne si umyte ruky, tvar a vlasy, vyplachnite si oci, usta, vycistite si nos a usi,

 • ak je to mozne, osprchujte sa a vymente si bielizen,

 • uzavrite a utesnite okna a dvere, vypnite ventilacne a klimatizacne zariadenia,

 • sledujte spravy v hromadnych informacnych prostriedkoch,

 • pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dychacich ciest a povrchu tela,

 • jodove pripravky uzite po obdrzani varovneho signalu o vzniku radiacnej havarie atomovej elektrarne. Davkovanie a sposob pouzitia je uvedeny v navode na krabicke alebo v informacnom letaciku),

 • zabezpecte svoje potraviny a zasoby vody pred moznou kontaminaciou ulozenim do obalov, chladnicky, mraznicky alebo komory. Nepouzivajte nechranene potraviny, ovocie a zeleninu,

 • pripravte si evakuacnu batozinu,

 • cakajte na dalsie pokyny,

 • postarajte sa o hospodarske zvierata

 • zatvorte ich a dajte im zasobu krmovin a vody na dva dni,

 • zasoby krmiva a vody zabezpecte pred kontaminaciou prekrytim plachtou alebo foliou z plastu a pod.

  1. ZASADY SPRAVANIA SA PRI DOPRAVNEJ NEHODE VOZIDLA PREPRAVUJUCEHO NEBEZPECNU LATKU

Ak ste ucastnikom dopravnej nehody, pri ktorej doslo k uniku nebezpecnej latky:

 • odstavte vozidlo, podla moznosti mimo dosah posobenia nebezpecnej latky tak, aby zostala zachovana priepustnost komunikacie pre prichod zachrannych zloziek,

 • ak ste sa neocakavane ocitli v dosahu posobenia nebezpecnej latky zastavte motor vozidla a urychlene opustite zamoreny priestor, chrante si dychacie cesty vreckovkou,

 • bez ohrozenia vlastneho zivota zistite, co sa stalo, v ziadnom pripade sa nepriblizujte k havarovanemu dopravnemu prostriedku,

 • oznamte nehodu hasicskej a zachrannej sluzbe, zdravotnej zachrannej sluzbe alebo policii,

 • nedotykajte sa nebezpecnej latky ani predmetov, ktore by mohli byt nou kontaminovane,

 • po prichode zachrannych zloziek sa riadte pokynmi velitela zasahu alebo policie.

VZDY PLATI !!!

 • Ochranna maska a akakolvek nahrada, sluzi iba na unik z ohrozeneho priestoru.

 • Nebezpecna latka sa pri uniku siri v smere vetra.

 • Unik z ohrozeneho priestoru volte kolmo na smer vetra.

 1. CINNOST PRI NUTNOSTI URYCHLENEHO

OPUSTENIA OHROZENEHO PRIESTORU

V pripade, ak musite rychlo opustit priestor ohrozenia, alebo sa nachadzate v uzatvorenych priestoroch, vykonajte tieto opatrenia:

 • Uzatvorte privod plynu, vody a elektriny.

 • Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejsie veci (doklady, cenne veci malych rozmerov, lieky a pod.).

 • Uzamknite byt.

 • Presvedcte sa , ci vasi susedia vedia o vzniknutej situacii.

 • V pripade, ak sa vo vasom okoli nachadzaju deti bez dozoru, stari alebo nevladni ludia – pomozte im.

 • Sledujte rozhlas, televiziu, miestny rozhlas atd., kde sa dozviete informacie o moznom ohrozeni.

 • Dodrzujte pokyny osob a prislusnych organov, ktore zabezpecuju evakuaciu.

 • Pouzite prostriedky improvizovanej ochrany dychacich ciest a povrchu tela.

 • Priestor opustajte najkratsou cestou, podla moznosti kolmo na smer vetra.

 • Vzdy zachovavajte rozvahu!

 1. ODPORUCANA HMOTNOST A ZLOZENIE UKRYTOVEJ A EVAKUACNEJ BATOZINY

Odporucana hmotnost ukrytovej batoziny: 10 - 15 kg

Odporucana hmotnost evakuacnej batoziny: do 25 kg pre deti a do 50 kg pre dospelych

Co vam nema chybat v batozine?

 • osobne doklady, dolezite dokumenty, peniaze, cennosti malych rozmerov,

 • osobne lieky, vitaminy a nevyhnutne zdravotnicke potreby,

 • zakladne trvanlive potraviny a napoje v nepriepustnych obaloch na 2-3 dni,

 • predmety osobnej hygieny a dennej potreby,

 • nahradna bielizen, odev, obuv, nepremokavy plast,

 • prikryvka, spaci vak,

 • vreckova lampa, sviecka a zapalky,

 • dalsie nevyhnutne osobne veci podla potreby a uvazenia (mobilny telefon),

 • pre deti nezabudnite pribalit hracku.

Zoznam veci, ktore je zakazane brat do ukrytu:

 • zbrane vsetkeho druhu, alkohol a ine navykove latky, zapachajuce a lahko zapalne latky,

 • objemne predmety, kociky, periny a pod.,

 • domace zvierata, psy, macky a ine,

 • zapalovace, cigarety, ponorne varice, jedla podliehajuce rychlemu znehodnoteniu.

 1. ZASADY SPRAVANIA SA V UKRYTOCH

 • Spravajte sa zodpovedne a riadte sa ukrytovym poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy ukrytu,

 • neplytvajte vodou a potravinami,

 • udrzujte cistotu a poriadok,

 • nepohybujte sa zbytocne po ukryte a nehovorte hlasno,

 • chovajte sa pokojne, vzajomne si pomahajte,

 • nefajcite, nepouzivajte otvoreny ohen a elektricke spotrebice.

 1. IMPROVIZOVANA OCHRANA DYCHACICH CIEST A POVRCHU TELA

Improvizovane prostriedky individualnej ochrany su urcene na ochranu dychacich ciest a oci, ak neboli vydane ochranne masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.
Improvizovane prostriedky individualnej ochrany sa pouzivaju najma pri:

 • presune osob do ukrytov,

 • uniku z priestoru zamoreneho nebezpecnou latkou,

 • prekonavani zamoreneho priestoru,

 • evakuacii obyvatelstva.

Ochrana hlavy

Odporuca sa pouzit ciapky, satky, saly, cez ktore je vhodne natiahnut kapucnu, pripadne nasadit ochrannu prilbu (najlepsie cyklisticku, pracovnu, lyziarsku a podobne). Najvhodnejsim sposobom ochrany ust a nosa je prekrytie tychto casti kusom flanelovej tkaniny alebo frote uterakom mierne navlhcenym vo vode, vodnom roztoku sody alebo kyseliny citronovej. Oci chranime okuliarmi uzavreteho typu (potapacske, plavecke, lyziarske a podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepime lepiacou paskou.

Ochrana trupu

Vseobecne plati zasada, ze kazdy druh odevu poskytuje urcitu mieru ochrany, pricom vacsi pocet vrstiev zvysuje koeficient ochrany. Na ochranu mozete pouzit dlhe zimne kabaty, bundy, nohavice, kombinezy, sustiakove sportove supravy. Pouzite ochranne odevy je nutne dostatocne utesnit na krku, rukavoch a nohaviciach. Netesnene zapinanie a rozne neziaduce trhliny v odeve je nutne prelepit lepiacou paskou. Ku vsetkym ochrannym odevom je vhodne pouzit nepremokavy plast (napr. plast do dazda) alebo plachtu prehodenu cez hlavu.

Ochrana ruk a noh

Velmi dobrym ochrannym prostriedkom ruk su gumene rukavice. Pre ochranu noh su najvhodnejsie gumene a kozene cizmy, kozene vysoke topanky. Pri pouziti nizkych topanok je vhodne zhotovit si navleky z igelitovych vrecusok alebo tasiek.

Pri pouziti improvizovanej ochrany je potrebne dodrziavat nasledujuce zasady:

 • cely povrch tela musi byt zakryty,

 • vsetky ochranne prostriedky je nutne co najlepsie utesnit,

 • na dosiahnutie vyssich ochrannych ucinkov kombinujte viac ochrannych prostriedkov, alebo pouzite odev v niekolkych vrstvach.

V PRIPADE VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI sa mozete obratit na:

? Okresny urad, odbor civilnej ochrany a obyvatelstva a obrany (OU O COO a O) – 6115537, 0903 805537.

Stanovisko Technickych sluzieb Brezno k interpelaciam poslancov z ostatneho mestskeho zastupitelstva

Ing. R. Ambros: Cistenie miestnych komunikacii po zimnej sluzbe.
R-TS:
Od zaciatku marca sme zacali s rucnym odstranovanim posypu zo zimnej sluzby, najprv na tych miestach, kde uz nezamrzal. Od 12. tyzdna uz zametame aj s kefou na malom nakladaci (UNC), ktory nepouziva kropenie vodou. Od 14. tyzdna zacneme aj so zametacmi Avia a Scarab, s ktorymi sme nemohli robit kvoli mrazom.
M. Palovcik: Pozametat posyp po zimnej sluzbe aj po sidliskach, jarne upratovanie.
R-TS:
Vsade tam, kde sme pocas zimnej sezony robili posyp, budeme aj zametat. Jarne upratovanie organizujeme tak, ako kazdy rok. Oznamy boli zverejnene v Horehroni a vo vyvesnych skrinkach vo vsetkych castiach mesta. V stvrti, kde si obcania zorganizuju upratovanie, zavola jeden z nich, ktory bude potom zodpovedny za nalezite vyuzitie kontajnera (podla pokynov) technickym sluzbam, aspon tri dni vopred. Kontajnerov mame urcite mnozstvo, preto treba skoordinovat upratovanie v jednotlivych stvrtiach.
J. Borovic: Harmonogram oprav miestnych komunikacii (MK).
R-TS:
S opravou MK chceme zacat hned, ako prestanu mrazy a zacne pracovat obalovacka asfaltovej drviny. Chceli by sme ich opravit v takom rozsahu, ako v roku 2001, kedy sme intenzivne opravovali od jari az do neskorej jesene. V roku 2002 sme vsak asfaltove komunikacie neopravovali takmer vobec. Opravili sme len trasy autobusovej MHD. Poradie oprav budeme chciet robit podla naliehavosti, takze znova najprv trasy MHD, potom frekventovanejsie cesty, az po vedlajsie. Celkovy rozsah je zavisly od dostupnych financii.
Mgr. M. Sajgalikova: Malovanie priechodov pre chodcov.
R-TS:
Hned po vycisteni MK budeme malovat priechody pre chodcov.
Ing. D. Backo: Evidencia vykonov vlastnych mechanizmov, objednavanych mechanizmov, nadvaznost na DPH.
R-TS:
Problematika bude prerokovana v technickych sluzbach za ucasti clenov komisie pre financie, ekonomky mestskeho uradu. Panovi poslancovi dame pisomnu odpoved.
MUDr. B. Kilvadyova: Orezavka drevin, zverejnenie vyhodnotenia urovne triedenia domoveho odpadu, odvodnenie cesty k nemocnici.
R-TS:
Orezavka drevin vyplyvajuca z poziadaviek technickych sluzieb (uvolnenie svietidiel verejneho osvetlenia, uvolnenie dopravneho znacenia, priehladnost krizovatiek, presvetlenie drevin...) a tie poziadavky obyvatelov, ktore nam boli postupene z oddelenia zivotneho prostredia, realizujeme prave v tychto dnoch. Problematika triedenia domoveho odpadu uz bola velakrat v Horehroni, dokonca uz aj formou serialu na pokracovanie. Aj v buducnosti bude tato forma informacii vyuzivana. Uvitali by sme ale, keby sami obyvatelia vyuzivali Horehronie na kladenie otazok, ktore ich zaujimaju ohladne odpadoveho hospodarstva a technickych sluzieb vobec. Odvodnenie cesty k nemocnici je planovane na rok 2003 v spolupraci s Pedoefektom (projektant), oddelenim vystavby Mestskeho uradu, Technickych sluzieb Brezno.

Ing. Tomas Gabon,
riaditel

Hodina detom

h0314k.jpg (11129 bytes)Ako Janko zvitazil nad drakom – pod tymto nazvom Centrum vychovnej a psychologickej prevencie v Brezne v spolupraci s Babkovym divadlom na Razcesti v Banskej Bystrici realizuje od oktobra 2002 projekt na prevenciu nasilia, zneuzivania a sikanovania deti mladsieho skolskeho veku. Projekt je venovany detom zo Zakladnej skoly Mazornikovo, pretoze najviac nasilia na detoch sa vyskytuje vo velkych anonymnych prostrediach, ako su v mestach sidliska. Okres Brezno obsadzuje v ramci Slovenska popredne miesta vo vyskyte rodinneho nasilia pachaneho na zenach a detoch a v sucasnosti sme zaregistrovali narast pripadov sexualneho zneuzivania a tyrania deti.
Projekt je zamerany na podporu sebavedomia a sebahodnotenia deti mladsieho skolskeho veku, na rozvoj pozitivnych vzorov spravania, rozpoznavania nebezpecnych foriem spravania vo svojom okoli a ochrany vlastneho zdravia. Od tejto zavaznej temy nas k srdieckam malych deti priblizila rozpravka, vyrozpravana babkohercami s babkami Jankom a Marienkou, dvanastimi pomocnikmi, drakom, anjelmi a morskou vilou, ktore vyrozpravaju detom pribehy Co ruky dokazu, O psickovi a macicke, O Jankovi a Marienke, O drakovi, O dvanastich pomocnikoch, O cervenej ciapocke. Na kazdom stretnuti je psycholog, ktory u deti rozvija a upevnuje potrebne socialne zrucnosti, pozoruje a odhaluje mozne skryte formy nasilia. Projekt sa skonci v maji zaverecnou tvorivou dielnou, kde si deti budu moct zostrojit draka podla vlastnych predstav a budu moct spoznat pracu pracovnikov babkoveho divadla, vyhodnoteny bude v juni a jeho sucastou bude vypracovanie metodickej prirucky pre koordinatorov prevencie v zakladnych skolach.
Tento projekt by CVPP v Brezne nemohlo zorganizovat bez grantu z nadacie Hodina detom, pomoci Mestskeho uradu v Brezne a spoluprace s ucitelmi Zakladnej skoly Mazornikovo.

Mgr. Dana Kollarova
Kresba:
Pavol M. Kubis


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT