4.12.2022 09:55:23
Našou snahou je vyhovieť vašim požiadavkam

Ing. František Schober

Materiálové vstupy pre akciovú spoločnosť Železiarne Podbrezová zabezpečuje odbor zásobovania. Ako sa v priebehu tohto roka darilo zamestnancom odboru zabezpečovať zásoby v požadovanom množstve, sortimente, kvalite a v správnom čase, nás informoval Ing. František Schober, vedúci odboru:

- K zásobovaniu v našej spoločnosti by sa najkompetentnejšie mohli vyjadriť odoberajúce výrobné prevádzkarne a odborné útvary, ktoré môžu našu činnosť chváliť alebo vysloviť nespokojnosť. Snažili sme sa pracovať tak, aby boli spokojní. V spolupráci s dodávateľmi sme konzultovali ich požiadavky a snažili sa dodať materiál načas a v požadovanej kvalite.

Prenesené do percentuálneho vyjadrenia, pri celoročnom množstve objednávaných zásob, plnili sme ich požiadavky na 99 percent.

Len dvadsať dní nás delí od posledných tohtoročných opráv. Ako ste na decembrové opravy pripravení a čo je potrebné ešte doriešiť?

- Pri pohľade na úlohy , vyplývajúce zo zápisov zo štábov na prípravu decembrových opráv, je všetko z nášho pohľadu zabezpečené. V tomto prípade môžem pochváliť výrobné prevádzkarne a centrálnu údržbu. Je to vďaka ich dobrej príprave už v auguste a septembri, kedy boli problémové materiály vytypované a následne objednané. Na základe toho v Žiaromate Kalinovo vyrobili už dve tretiny požadovaných materiálov a do konca novembra bola ich dodávka kompletná. Počas opravy nás však môžu prekvapiť ďalšie požiadavky, a tie budeme musieť operatívne riešiť.

"Zásobovanie je zložitý proces vzájomnej spolupráce s obchodnými partnermi.


Zásobovanie je širokou škálou činností, s množstvom aj problémových situácií. Vyskytli sa aj v tomto roku a ako sa vám ich darilo riešiť?

-Problémovým situáciám sa pri zabezpečovaní materiálov nedá úplne vyhnúť. Zásobovanie je zložitý proces vzájomnej spolupráce s obchodnými partnermi. V tomto roku medzi problémovejšie patrili napríklad dodávky tŕňových tyčí pre valcovňu rúr. Napriek tomu, že išlo o renomovaného dodávateľa, dodal materiál s dvojmesačným sklzom. Na takého situácie sme však pripravení, nakoľko ide pre našu výrobu o strategický materiál a preto máme zabezpečených minimálne dvoch dodávateľov. Plynulosť výroby vo valcovni rúr sa nám podarilo zabezpečiť urýchlením dodávok od druhého dodávateľa, ktorý nám vyšiel v ústrety ich predčasným dodaním.

V oblasti servisných zásahov bola problematická oprava deliaceho zariadenia Sinico v druhovýrobe. V tomto prípade výrobca a dodávateľ zariadenia s nami asi tri mesiace nekomunikoval a keď sme s ním konečne nadviazali kontakt, prišli prázdninové mesiace. Po prázdninách to už išlo plynulo a opravu sa nám nakoniec zvýšeným úsilím podarilo zabezpečiť.

Desať rokov uplynulo od zavedenia centrálneho rozvozu materiálu na jednotlivé pracoviská našej spoločnosti. Predtým si túto činnosť museli zabezpečovať výrobné prevádzkarne a útvary samy. Ako vnímate túto službu z dnešného pohľadu?

-Za desať rokov rozvozu materiálu jednotlivým prevádzkarňam a odborným útvarom sme zažili rôzne situácie. Vždy sa snažíme vychádzať prevádzkarňam maximálne v ústrety a doviesť všetko čo potrebujú načas. Každý týždeň, od pondelka do piatku, skladníčky pripravujú materiály podľa požiadaviek z jednotlivých prevádzkarní a následne ich ráno zvezú z jednotlivých skladov na prejímku materiálu, kde prebieha rozdelenie a nakládka do našich áut. Šoféri ich potom distribuujú v starom a novom závode. Denne im prejdú rukami stovky až tisícky vecí rôzneho charakteru. Ťažký tovar nakladáme vysokozdvižnými vozíkmi, ktoré sú samozrejme neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce. Stáva sa, že ide o mimoriadne požiadavky na materiál, ktorý treba doviesť takmer okamžite. Vtedy sa snažíme vybaviť ich prioritne, mimo pravidelných rozvozov.

Prax za spomínané obdobie potvrdila, že táto služba pre našu spoločnosť znamená úsporu v počte multikár z prevádzkarní, aj najazdených kilometrov, lepšie využitie pracovného času vodičov, ktorí často museli čakať na naloženie tovaru. Pracovníkom zásobovania priniesol pokojnejšiu prípravu materiálu na nakládku a tým aj vyvarovanie sa chybám. Rozvoz materiálu je podľa mňa dobrou nadstavbou našej práce s výhodami pre celú akciovú spoločnosť.

Vaše želanie do posledných týždňov tohto roka?

-Aby sa vo výrobe, hlavne počas opráv, nič nečakané nevyskytlo, aby boli opravy 23. decembra 2016 úspešne ukončené, a aby sme si všetci na Štedrý deň zdraví a v dobrej nálade sadli so svojimi blízkymi k štedrovečernému stolu.

Rozdelenie materiálov 1

Rozdelenie materiálov 2
Rozdelenie materiálov objektívom Anny Nociarovej.Autor (zdroj): Viera Kukolová