8. JANUAR  2003 Strana 4

wpe1.jpg (1347 bytes)


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

Citatelska sutaz

k 10. narodeninam Horehronia

27.
Nemecka, ktora je spolu s Raztokou najzapadnejsie polozenou obcou Breznianskeho okresu, sa sklada z troch miestnych casti (Nemecka, Dubova a Zamostie), ktore boli predtym samostatnymi dedinami.
V minulosti bolo pre ich obyvatelov typicke zamestnanie ludovo nazyvane cipkarstvom. Neslo vsak, ako by sa na prve pocutie zdalo, o vyrobu cipiek. Cipkari boli trhovi obchodnici, ktori kupcili s roznym galanternym, textilnym a zeleziarskym tovarom, okrem ineho aj s cipkami. Trhovym obchodom tohto druhu sa zaoberali aj obyvatelia Medzibrodu a hlavne Brusna a Svateho Ondreja, ale aj ostatnych dedin Lupcianskeho panstva medzi Banskou Bystricou a Breznom. Uchylit sa k takemuto sposobu obzivy donutili ludi existencne problemy, pretoze poda, ktora bola neurodna a bolo jej v tomto horskom kraji malo, uz neposkytovala obyvatelom dostatocne materialne zabezpecenie.
Zaciatky cipkarstva na hornom Pohroni siahaju do konca 17. a zaciatku 18. storocia, kedy v Uhorsku dochadza k upokojeniu spolocensko-hospodarskej situacie. Bolo to po odchode Turkov z tohto priestoru.
Cipkari odchadzali za obchodom az do juznych krajov Uhorska (Backa, Banat, Slavonia, Chorvatsko). Tovar predavali na trhoch a jarmokoch. Obchodne cesty trvali vacsinou od jari do zaciatku zimy. Domov sa vracali pred Vianocami. Zeny tak zostavali na malych hospodarstvach same. Niektori prichadzali domov na dolezite polnohospodarske prace - kosbu a zatvu. Viaceri vsak neprisli domov aj niekolko rokov. Rodina Kohutovcov z Nemeckej napriklad odisla na Dolnu zem byvat, usadili sa v mestecku Palanka v Backe, odkial podnikali obchodne cesty do okolitych krajov.
Po prvej svetovej vojne a po vzniku CSR sa uzemie podnikania cipkarov zuzilo na oblast Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Na jarmokoch predavali satky, cipky, stuzky, metrovy aj kusovy textil, na jar aj kosy. Tovar nosili na chrbte v drevenych krosniach - zolniach alebo v platenych kapsach. Bohatsi chodili na vozoch s konskym zaprahom a neskor na nakladnych autach. Po druhej svetovej vojne, ked u nas zacalo obdobie komunizmu, zrusili sukromne podnikanie a cipkarstvo zaniklo.
Zvlastnostou cipkarskeho zivota bola tzv. cipkarska masina, v ktorej sa dalo pripravit jedlo prakticky vsade (aj cestou na voze), a cipkarska motuziarcina - tajny jazyk obsahujuci rumunske, chorvatske a ine slova. Cipkarom sluzil na vzajomne dorozumievanie na trhoch, aby pred zakaznikmi utajili obsah rozhovoru. 

Transformacia breznianskej nemocnice

h0301f.jpg (11567 bytes)Jedenasteho decembra vlada schvalila transformaciu deviatich nemocnic na neiziskove organizacie, medzi nimi aj Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Projekt predlozili styri subjekty regionu: mesto Brezno, Zeleziarne Podbrezova a. s., Petrochema Dubova a. s. a Zdruzenie zamestnancov Nemocnice s poliklinikou v Brezne.
Predstavitelia vsetkych zastupujucich stran (zlava generalny riaditel Petrochemy Dubova a. s. Ing. Jan Matas, generalny riaditel Zeleziarni Podbrezova a. s. Ing. Vladimir Sotak, riaditel Nemocnice s poliklinikou v Brezne MUDr. Anton Bucko, primator Brezna Ing. Vladimir Fasko) dohodu podpisali 20. decembra.

 

Po roku cinnosti VUC

Devatnasteho decembra sa uskutocnilo osme riadne zasadnutie Zastupitelstva Banskobystrickeho samospravneho kraja (BBSK). Program, ktory bol zamerany najma na prerokovanie a schvalenie zmien rozpoctu v roku 2002 a schvalenie rozpoctu na rok 2003, opat priblizuje poslankyna, veduca odboru skolstva, mladeze a telesnej kultury Okresneho uradu v Brezne Mgr. Iva Urbanova:
- K zmene rozpoctu roku 2002 doslo na zaklade navysenia dotacie zo statneho rozpoctu na kapitalove vydavky urcene na dovybavenie a prevadzku uradu BBSK a tiez na zaklade upresnenia decentralizacnej dotacie pre usek skolstva a socialnej starostlivosti urcenej na chod skol, skolskych a socialnych zariadeni v posobnosti BBSK. Poslanci schvalili pouzitie financnych prostriedkov s uvedenym ucelom a splnomocnili predsedu BBSK Milana Marcoka na odsuhlasenie zmeny rozpoctu a vykonanie rozpoctovych opatreni, ktore by mali este vyplynut do konca roka 2002 a neboli zohladnene v predlozenej zmene rozpoctu.
K navrhu rozpoctu na rok 2003 sa rozvinula siroka diskusia. Material bol v dostatocnom casovom predstihu prerokovany v jednotlivych odbornych komisiach, ktorych predsedovia tlmocili ich stanoviska. Zavazne vyhrady, pripomienky a navrhy odzneli najma od komisie skolstva, kulturnej, socialnej a zdravotnej komisie. Na mnohe z nich dala ihned odpoved veduca odboru financii BBSK Ing. Elena Chuda. Dalsie sa budu riesit v priebehu roka upravami rozpoctu a rozpoctovymi opatreniami. Pretoze navrh plne respektuje statny rozpocet a je vyhodnejsie postupovat podla neho, ako s rozpoctovym provizoriom, poslanci ho napokon schvalili. Zaviazali vsak predsedu BBSK Milana Marcoka, aby vzhladom na urcite rizika schvaleneho rozpoctu hladali cesty jeho navysenia.
V oblasti skolstva boli prerokovane a schvalene dva body: do siete skol a skolskych zariadeni pribudne dalsia zdruzena stredna skola. Bude to Stredne odborne uciliste na Komenskeho 12 v Banskej Bystrici, ktore vzniklo zlucenim SOU obchodneho a SOU stavebneho; BBSK sa stane clenom zdruzenia pravnickych osob s nazvom Gandhiho skola. Cinnost zdruzenia bude smerovat k vytvoreniu osemrocneho gymnazia pre talentovane romske deti a tym prispievat k vychove a vzdelavaniu buducej romskej inteligencie. Dalsim clenom zdruzenia je Krajska asociacia romskych iniciativ zastupena Natasou Slobodnikovou. BBSK bude v zdruzeni zastupovat poslanec Peter Randuska.
Okrem dalsich prerokuvanych bodov poslanci schvalili navrh na odkupenie budovy Uradu BBSK pomocou vyhodneho dlhodobeho uveru a odkupenie troch nehnutelnosti na ucely socialnej starostlivosti.
Priestor bol vyhradeny aj personalnym otazkam. Poslanci sa zoznamili s novovymenovanymi riaditelmi zariadeni socialnych sluzieb v Ziari nad Hronom a vo Zvolenskej Slatine. Z funkcie riaditela SOU hutnickeho v Podbrezovej bol odvolany Ing. Emil Lukac a v kulturnej komisii bola schvalena zmena jedneho clena - neposlanca.
Na dopracovanie boli odsunute materialy: Zasady pre vyberove konanie na obsadenie miest veducich zamestnancov BBSK a veducich organizacii v jeho zriadovatelskej posobnosti a Koncepcia medialnej prezentacie BBSK.
Pravidelnym bodom rokovani byva informativna sprava o dosiahnutych vysledkoch Uradu BBSK, ktoru predklada riaditel Milan Mraz a je k dispozicii aj v pisomnej podobe. Su to spravy o cinnosti jednotlivych odborov a poslanci si ich vzdy vypocuju (resp. prestuduju) velmi pozorne, aby mohli urcite veci ocenit, pripomienkovat, podavat navrhy, a tak prispiet ku skvalitnovaniu cinnosti formujucej sa institucie vyssieho uzemneho celku.
Po roku cinnosti VUC je zrejme, ze organy uzemnej samospravy na Slovensku sa dobre zhostili svojej funkcie. Postupne preberaju kompetencie od statu a vytvaraju podmienky na decentralizaciu statnej spravy v mnohych oblastiach. Mnohokrat zapasia s nepredstavitelnymi problemami, vsetci pozname situaciu v skolstve, kulture a v socialnej starostlivosti a od januara pribudne aj zdravotnictvo. VUC budu spravovat siroke spektrum verejnych sluzieb (vratane socialnych), budu disponovat potrebnym majetkom, stanovovat vlastne financne zdroje, zabezpecovat vsestranny rozvoj svojho regionu a v zastupeni volenymi predstavitelmi zodpovedat priamo volicom za plnenie verejnych uloh. Aj my, poslanci Zastupitelstva BBSK za okres Brezno sme pripraveni na stretnutiach s obcanmi odpovedat na otazky, ktore ich zaujimaju, vypocut si navrhy a pripomienky na dalsiu cinnost krajskej samospravy. Mojou snahou bude i nadalej prostrednictvom Horehronia informovat verejnost o diani v Banskobystrickom parlamente.
Osme zasadnutie poslanci netradicne ukoncili kapustnicou s kulturnym programom a ludovou muzikou na stretnuti so zamestnancami Uradu BBSK a poslancami NR SR za Banskobystricky kraj. 

Na sklonku decembra

Mestske kulturne stredisko v Brezne pripravilo cely rad podujati. Ostartoval ich folklorny subor Mostar, ktory v mestskom dome kultury v programe Pokoj vam (1) privital hosti: folklorny subor Dopravar z Bratislavy a detsky folklorny subor Kycera z Cierneho Balogu. V sobotu 28. decembra v rimskokatolickom kostole na Mazornikove v Spolocnom vianocnom koncerte ucinkovali Spevacky zbor mesta Brezna a Dychovy orchester mesta Brezna. V tom istom case v rimskokatolickom kostole v meste sa detsky folklorny subor Stastne detstvo predstavil koledami a piesnami (2), s tym istym programom vystupoval na druhy den v rimskokatolickom kostole v Pohronskej Polhore. Vytazok z Vianocneho beneficneho ekumenickeho koncertu (3) Chramoveho zboru apostola Pavla pri Evanjelickom a. v. cikrevnom zbore v Brezne, chramoveho zboru Jubilate Deo pri Rimskokatolickom farskom urade v Brezne a greckokatolickej spevackej skupiny Telgart, ktory sa uskutocnil v nedelu 29. decembra v evanjelickom kostole v Brezne, venovali Detskemu domovu v Polomke.

h0301c.jpg (11790 bytes)

h0301e.jpg (12162 bytes)

h0301d.jpg (10652 bytes)

 


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT