4. MAREC  2008 Strana 2

STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

   V stredu 27. februára o 14.55 na ceste I/66 pri čističke v Brezne v smere do Valaskej 27-ročný Braväcovčan, vodič prímestskej linky autobusu z dosiaľ nezisteného dôvodu zišiel z vozovky do priekopy vpravo, tam sa prevrátil a pravou stranou autobus oprel o svah. Pri havárii utrpeli štyri cestujúce ťažšie zranenia s časom liečenia od 28 do 42 dní. Všetkých zranených ošetrili v breznianskej nemocnici, tri cestujúce zostali hospitalizované. Spoločnosti SAD Banská Bystrica, ktorej autobus patril, vznikla škoda za pol milióna korún. Regionálna správa ciest odhadla škodu na zvodidle a vozovke približne na 20 000 korún. Vodič pred jazdou alkohol nepožil. Príčinu havárie polícia vyšetruje.

   Z domu sociálnych služieb Kotva v Brezne ušiel v stredu popoludní 27. februára klient. Jeho zmiznutie ohlásili mestskej polícii pracovníci zariadenia. Policajti klienta našli pod schodami bytového domu v ŠLN a previezli naspäť do Kotvy, kde ho odovzdali personálu.

   V noci zo stredy 27. na štvrtok 28. februára sa ktosi vlámal do garáže a dielne Obecného úradu v Pohronskej Polhore. Z nádrže Avie odčerpal 40 l nafty, v dielni porozhadzoval veci a ukradol rozbrusovačku, železnú pištoľ na silikón, rôzne náradie a kľúče. Spôsobil škodu dovedna za 33 000 korún.

   Okolo poludnia vo štvrtok 28. februára sa do nákladného auta Mercedes na Ulici ČSA v Brezne dostal „dlhoprstý“, vzal obálku s peniazmi, ktorá bola v kovovom kufri na sedadle, a plátenú peňaženku s osobnými dokladmi 26-ročného muža z Banskej Bystrice. Peňaženka ležala v odkladacom priestore nad volantom auta a bolo v nej približne 300 korún. Krádežou vznikla spoločnosti z Banskej Bystrice škoda za viac ako 94 000 korún.

   Z parkoviska na Banisku ukradol ktosi nepojazdný Ford Scorpio niekedy od štvrtka 28. do piatka 29. februára. Majiteľovi auta z Utekáča zlodej spôsobil škodu za 30 000 korún.

   V Polomke na Komenského ulici v budove materskej školy mali do soboty 1. marca návštevu – do skladu jedálne sa dostal vlamač po tom, čo poškodil viacero dverí a ukradol 8 kg hovädzieho mäsa, 2 kg cestovín a olej. Obecnému úradu spôsobil škodu za 5500 korún.

   Krátko pred 6. hodinou ráno v sobotu 1. marca na Rázusovej ulici v Brezne 32-ročný vodič a majiteľ Fordu Escort zrazil 90-ročnú chodkyňu z Brezna. Žena prechádzala cez cestu mimo vyznačeného priechodu pre chodcov. Utrpela ťažké zranenia, sanitka ju odviezla do nemocnice, kde napoludnie zraneniam podľahla. Polícia nezistila u vodiča konzumáciu alkoholu, na vozidle vznikla škoda za 25 000 korún.     

(pb, pa)


Opýtali sme sa za vás

vedúcej kancelárie primátora mesta Brezna Mgr. Dany Kmeťovej

o Čo bolo predmetom mimoriadneho rokovania mestského zastupiteľstva vo štvrtok 28. februára?
   - Dopravný podnik Brezno, s. r. o., bol zriadený s cieľom zlepšiť a zrýchliť prepravu osôb v rámci mesta, teda jej hlavným predmetom činnosti je verejná cestná hromadná doprava osôb (MHD) - pravidelná a nepravidelná údržba motorových vozidiel v zmysle zákona o cestnej doprave. Okrem hlavného predmetu činnosti spoločnosť vykonáva aj ďalšie činnosti na komerčnej báze.
   Začiatkom minulého roka došlo k premiestneniu autobusovej stanice z námestia k železničnej stanici. Bolo preto treba prehodnotiť linky mestskej hromadnej dopravy tak, aby došlo k obslužnosti celého územia mesta a jeho priľahlých častí linkami MHD. S tým, že zastavovanie prímestskej autobusovej dopravy bolo vylúčené len z piatich autobusových zastávok, s cieľom odľahčenia zaťaženia námestia a jeho hlavnej križovatky.
   Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili ešte vo februári minulého roka zastavovanie prímestských liniek na všetkých autobusových zastávkach, v dôsledku čoho došlo ku kopírovaniu mestskej hromadnej dopravy a jej menšiemu využívaniu. Na základe požiadaviek občanov boli v septembri 2007 spustené do prevádzky MHD linky do priľahlých častí mesta - Bujakovo, Vrchdolinka a Podkoreňová. Žiaľ, po tomto kroku spoločnosť prevádzkujúca prímestskú dopravu nastavila spoje tak, aby predchádzali príchod MHD. Tým pádom došlo k zníženiu počtu cestujúcich mestskej hromadnej dopravy, resp. túto prepravu využívali dôchodcovia za nulové cestovné, čo sa samozrejme odzrkadlilo na hospodárskom výsledku spoločnosti.
   Koncom novembra 2007 spoločnosť DIAGO, s. r. o., Brezno odpredala svoj obchodný podiel v spoločnosti DOPRAVNÝ PODNIK BREZNO, s. r. o. Novým spoločníkom sa stala Bystrická dopravná spoločnosť, a. s., Banská Bystrica. Dopravný podnik vzhľadom na dosiahnuté tržby nebol  schopný naďalej udržiavať šesť liniek. Uvedené linky bolo nutné obmedziť a od decembra minulého roka došlo k ich pozastaveniu.
   Celá problematika existencie spoločného dopravného podniku je vykonanie niektorých zásadných krokov, ktoré boli navrhnuté na februárovom zastupiteľstve. Pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta treba vykonať nielen zmeny v cestovných poriadkoch, ale aj v zmene taríf na linkách MHD. Pre udržanie zliav cestovného je nutné uzatvoriť tak, ako to ukladá zákon o cestnej doprave, zmluvu vo verejnom záujme.
Na tomto zastupiteľstve poslanci zobrali zámer Dopravného podniku Brezno, s. r. o., na vedomie a odporučili primátorovi mesta zvolať mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva.   
Tak sa uskutočnilo 28. februára, kde bol odprezentovaný zámer Dopravného podniku, s. r. o., - zabezpečenie prevádzky MHD v Brezne od 15. marca 2008. Navrhli  prevádzkovanie MHD liniek v meste v dvoch alternatívach. Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili prvú, a to tri linky:
1. Mazorníkovo - Brezno, námestie - ČSA - nemocnica - Tesco  - železničná stanica, 2. Brezno, železničná stanica - nemocnica - Tesco - Mazorníkovo, stredné odborné učilište - Mazorníkovo, 3. Mazorníkovo, otočka -  Švermova - Tesco - nemocnica - Mazorníkovo (pozn.: 2. alternatíva bola o šiestich linkách a o poskytnutí dotácie vo výške asi päť miliónov korún).
   Samozrejme, prevádzkovanie liniek MHD sa bude realizovať na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme. To znamená, že z rozpočtu mesta bude potrebné poskytnutie dotácie vo výške 1,93 milióna korún. Uvedená zmluva sa uhrádza na obdobie platnosti dopravnej licencie, t. j. desať rokov. Mesto v mestskej autobusovej doprave uhradí dopravcovi preukázanú stratu, ak dopravca preukáže jej vznik a výšku a že ju svojím konaním nezavinil. Zo zmluvy o výkone vo verejnom záujme dopravcovi vzniká  prepravná, prevádzková a tarifná povinnosť. Na konci kalendárneho obdobia sa vykoná zúčtovanie poskytnutej dotácie. Zmluva o výkone vo verejnom záujme obsahuje najmä dopravné a prepravné výkony, predovšetkým požiadavky na kontinuitu, pravidelnosť, kapacitu a kvalitu, prepravné výkony za regulované ceny, sumu za dohodnuté prepravné výkony, ktorá tržby z dôvodu regulovaných cien vyrovnáva, atď.
   Uvedená spoločnosť zároveň predložila plán na rok 2008, podľa ktorého navrhuje upraviť tarify cestovného, zakúpenie elektronických čipových kariet s platnosťou od 1. marca 2008 a generálku už jestvujúceho vozového parku. V prípade, že by zmluva nebola podpísaná, uvedená spoločnosť by musela prejsť na komerčnú prepravu, čo by znamenalo ukončenie poskytovania zliav pre všetky skupiny obyvateľstva, vyššiu cenu základného cestovného a zrušenie nerentabilných spojov.

 

Poľovníci a lesníci vystavovali trofeje

   Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v spolupráci s Obvodným lesným úradom v Brezne v dňoch 1.  a 2. marca v priestoroch reštaurácie Omega uskutočnila chovateľskú prehliadku trofejí ulovených v tridsiatich dvoch poľovných revíroch v roku 2007, ktorú si prišlo pozrieť takmer šesťsto návštevníkov. Najhodnotnejšia trofej jelenieho parožia bola ohodnotená striebornou medailou s bodovou hodnotou 201,90 CIC (strelec Peter Hafeli v revíri Lešník Odštepného lesného závodu Čierny Balog). Na fotografii Juraja Cibulu členovia hodnotiteľskej komisie Ing. Stanislav Kubanda (vpravo) a Zdenko Citterberg pri posudzovaní chovnosti srnčieho parožia.

(jc)

 

Geografická olympiáda

   Až sedemdesiatdva súťažiacich sa vo februári stretlo v priestoroch Základnej školy s materskou školou Pionierska 2  v Brezne, aby v okresnom kole geografickej olympiády riešili úlohy v teoretickej a praktickej časti. Po sčítaní bodov z obidvoch častí určili poradie v jednotlivých kategóriách: 5. ročník: 1. Matúš Ridzoň (Pionierska 2), 2. Silvia Nepšinská (OGY Brezno), 3. Jakub Amtman (Mazorníkovo); 6. ročník: 1. Jakub Švantner, 2. Timea Vičanová, 3. Jakub Šalko (všetci Pionierska 2); 7. ročník: 1. David Kováč (Pionierska 2). 2. Branislav Badinka (Valaská), 3. Martin Krč (Pionierska 2); 8. ročník: 1. Sebastián Janko (OGY Brezno), 2. Andrea Fašková (Valaská), 3. Matúš Babnič (Podbrezová); 9. ročník: 1. Peter Horváth (Pionierska 2), 2. Maroš Horváth (Polomka), 3. Pavol Kabaja (Podbrezová). Prví traja žiaci v jednotlivých kategóriách postúpili do krajského kola v Banskej Bystrici.

(jd)

Vansovej Lomnička

   Obvodná organizácia Únie žien Slovenska a spoluorganizátori Miestny odbor Matice slovenskej, Mestské kultúrne stredisko v Brezne vo štvrtok 28. februára uskutočnili obvodné kolo 41. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien Vansovej Lomnička. V kategórii poézia do dvadsaťpäť rokov ocenili Andreu Syčovú z Pohorelej, v kategórii poézia nad dvadsaťpäť rokov boli ocenené a do krajského kola postupujú Mária Brveníková z Brezna a Marta Pribylinová z Heľpy. Vlastnou tvorbou zaujali Mária Strmeňová z Brezna a Mária Pacerová z Valaskej.

(ms)


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT